Ženy závislé na opiátech, konopí nebo alkoholu vykazují rychlejší pokrok v léčbě proti návykovým látkám

  • Ženy závislé na opiátech, konopí nebo alkoholu vykazují rychlejší pokrok v léčbě proti návykovým látkám
  • Ženy závislé na návykových látkách si svou závislost uvědomují dříve než muži.
  • Souvisí to s nástupem psychických, zdravotních a pracovních problémů, které tyto závislosti doprovázejí.

Úvod do studie 

Ženy závislé na alkoholu si dříve uvědomily, že potřebují léčbu více než další dávku alkoholu. Zažívaly přitom dřívější nástup komplikací souvisejících s alkoholem (tzv. Telescoping). Tento fenomén se zdá být zřejmý u žen závislých na drogách, ačkoli dostupné údaje o této souvislosti jsou méně bohaté.

Cíl

Zhodnotit vliv pohlaví na průběh léčby a na frekvenci, závažnost a související komplikace závislosti na drogách DSM-III-R a alkoholu u 271 závislých pacientů (průměrný věk: 32,6; 156 žen).

Metody

Pro srovnání délky pravidelného užívání kokainu, opiátů, konopí a alkoholu a časem mezi jednotlivými dávkami byla použita metoda ANCOVA.

Byly rovněž prozkoumány výsledky indexu závažnosti závislosti (ASI).

Výsledky

Při zkoumání pravidelného užívání jakékoli látky nebyl vypozorován u pacientů žádný rozdíl mezi pohlavím. Ženy užívaly pravidelně opiáty a konopí méně let a taktéž závislost na alkoholu trvala před zahájením léčby méně let. Přestože závažnost závislosti na drogách a alkoholu se nelišila podle pohlaví, ženy hlásily závažnější psychiatrické, zdravotní komplikace a také komplikace v práci.

Závěry

Tato zjištění podporují předpoklad zrychlené progrese k vstupu do léčby mezi ženami závislých na opiátech, konopí a alkoholu a naznačují, že existuje zranitelnost založená na pohlaví k nepříznivých důsledkům těchto poruch.

Zdroje: studie, obrázek: www.pinterest.es

přidej komentář

Zboží k článku

Komentáře

Okomentuj příspěvek, přidej hodnotný komentář.

Přidat vlastní komentář


  • Články z kategorie Studie mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.