Ženy závislé na opiátech, konopí nebo alkoholu vykazují rychlejší pokrok v léčbě proti návykovým látkám

  • Ženy závislé na návykových látkách si svou závislost uvědomují dříve než muži.
  • Souvisí to s nástupem psychických, zdravotních a pracovních problémů, které tyto závislosti doprovázejí.

Úvod do studie 

Ženy závislé na alkoholu si dříve uvědomily, že potřebují léčbu více než další dávku alkoholu. Zažívaly přitom dřívější nástup komplikací souvisejících s alkoholem (tzv. Telescoping). Tento fenomén se zdá být zřejmý u žen závislých na drogách, ačkoli dostupné údaje o této souvislosti jsou méně bohaté.

Cíl

Zhodnotit vliv pohlaví na průběh léčby a na frekvenci, závažnost a související komplikace závislosti na drogách DSM-III-R a alkoholu u 271 závislých pacientů (průměrný věk: 32,6; 156 žen).

Metody

Pro srovnání délky pravidelného užívání kokainu, opiátů, konopí a alkoholu a časem mezi jednotlivými dávkami byla použita metoda ANCOVA.

Byly rovněž prozkoumány výsledky indexu závažnosti závislosti (ASI).

konopí semena druhy marihuany

O čem píšeme

Výsledky

Při zkoumání pravidelného užívání jakékoli látky nebyl vypozorován u pacientů žádný rozdíl mezi pohlavím. Ženy užívaly pravidelně opiáty a konopí méně let a taktéž závislost na alkoholu trvala před zahájením léčby méně let. Přestože závažnost závislosti na drogách a alkoholu se nelišila podle pohlaví, ženy hlásily závažnější psychiatrické, zdravotní komplikace a také komplikace v práci.

Závěry

Tato zjištění podporují předpoklad zrychlené progrese k vstupu do léčby mezi ženami závislých na opiátech, konopí a alkoholu a naznačují, že existuje zranitelnost založená na pohlaví k nepříznivých důsledkům těchto poruch.

Zdroje:
“Opioid-, Cannabis- and Alcohol-Dependent Women Show More Rapid Progression to Substance Abuse Treatment.” Drug and Alcohol Dependence, Elsevier, 25 Mar. 2004, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871604000304.
Autoři: 
Carlos AHernandez-Avila

Časté dotazy

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

Mezi příznaky závislosti na marihuanu se řadí především bažení, zhoršené sebeovládání, růst tolerance, zanedbávání jiných zájmů a pokračování v užívání navzdory nepříznivým následkům. Závislost má i své fyzické následky, může například dojít k poruše přirozené tvorby serotinu. THC se ukládá v tukové tkáni, odkud se při abstinenci vyplavuje. Při odvykání může člověk pociťovat úzkost, podrážděnost, deprese, kolísání nálad, bolest svalů nebo noční děsy.

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/16/18