Závislost na konopí u mladých dospělých – Australská studie

  • Závislost na konopí u mladých dospělých – Australská studie
  • 1601 mladých dospělých z Austrálie se zúčastnilo studie o zkušenostech s konopím.
  • Výsledky odhalily, že Australská mládež bere tuto drogu jako součást dospívání a většina ji alespoň jednou vyzkoušela.

Úvod

Symptomatologie závislosti na konopí zůstává špatně definovaná a je stále kontroverzní. Ve srovnání se závislostí na alkoholu se nedostatečně věnuje pozornost příznaků závislosti na konopí. Naším úkolem je (a) mluvit o užívání konopí v reprezentativní populaci mladých dospělých osob, (b) zkoumat příznaky závislosti na kanabisu podle četnosti v syndromu závislosti a (c) rozlišovat symptomatologii konopí a alkoholových syndromů.

Metody

Bylo testováno 1601 mladých dospělých osob (průměrný věk 20,7 let) z australské longitudinální studie (N=2032). U pravidelných uživatelů látek byla hodnocena konopná látka DSM-IV a závislost na alkoholu. Odhady prevalence umožňují změnu vzorků a úbytky.

Výsledky

Užití konopí během pracovního týdne zažilo 35% osob, 17% užívalo konopí alespoň o víkendech, 7% (11% mužů, 4% žen) splňovalo kritéria závislosti na konopí. Prevalence symptomů u uživatelů závislých na konopí byla: přetvrvávající touha 91%, neúmyslné použití 84%, nadměrná doba používání 74%, pokračování v užívání navzdory zdravotním problémům 63%, tolerance 21%, sociální důsledky 18%.

Kombinace přetrvávající touhy a neúmyslného užívání bylo hlášeno 57%. Závislí uživatelé potvrdili častější užívání návykových látek mimo kontrolu než osoby závislé na alkoholu, kteří překročili svou toleranci méně často.

Závěry

Zdá se, že užívání konopí je součástí normálního chování u mladých Australanů. Nárůst užívání více než vyjímečně nese významné riziko závislosti, které by mělo být zohledněno v reakci na veřejné zdraví.

Rozdílné profily závislosti na konopí a alkoholu, zejména pokud jde o chuť, upozorňuje na potřebu další studie zaměřenou na závislost na konopí jako významné a zřetelné poruchy u mladých dospělých.

Zdroje: studie, obrázek: www.greenrushdaily.com

přidej komentář

Komentáře

Okomentuj příspěvek, přidej hodnotný komentář.

Přidat vlastní komentář


  • Články z kategorie Studie mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.