Anatomie jointu - porovnání teoretické a skutečné dávky konopí a tabáku v jointu

  • Anatomie jointu - porovnání teoretické a skutečné dávky konopí a tabáku v jointu
  • Studie se zúčastnilo 24 osob, u kterých bylo porovnáváno skutečné a teoretické množství tabáku/konopí, které použijí do jointu. 
  • Ukázalo se, že teoretická dávka konopí byla značně nadhodnocená.

Úvod

V měření dávek konopí existují velké mezery. Přesnost odhadovaného obsahu konopí a dávky tabáku na joint je špatně charakterizován a nikdy nebylo jeho množství vyšetřováno. Pomocí inovativního paralelního modelu „Ubal si jointa“ se tato studie zaměřuje na (1) porovnání odhadované a skutečné dávky konopí a tabáku na joint při výchozím stavu a (2) zkoumání náhlých účinků konopí a/nebo tabáku na odhadovanou a skutečnou dávku.

Materiály a metody

Zkoumání probíhalo v laboratorním prostředí s náhodným, dvojitě zaslepeným, křížově kontrolovaným placebem (aktivní konopí, placebo konopí) x 2 (aktivní tabák, placebo tabák). Zúčastnilo se 24 rekreačních uživatelů konopí a tabáku.

Na začátku byli požádáni, aby změřili množství konopí a tabáku, které by použili průměrně na joint (dávka na joint). Poté byli účastníci na každém ze čtyř sezení požádáni, aby vytvořili dávku, kterou by chtěli kouřit „právě teď“. Byla zaznamenána skutečná a předpokládaná hodnota (g).

Výsledky

Na počátku bylo odhadované množství konopí na joint (0,28 ± 0,23 g) což byl dvojnásobek skutečného množství (0,14 ± 0,12 g) (p = 0,003, d = 0,723). Nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi odhadovaným množstvím tabáku na joint (0,43 ± 0,25 g) a skutečným (0,35 ± 0,15 g) (p = 0,125). Ve srovnání s placebem, aktivní konopí snížilo skutečnou dávku obou konopí (p = 0,035), tak i tabáku (p <0,001), které bylo v jointu. Účastníci přesně odhadli toto snížení tabáku (p = 0,014), avšak ne pro konopí (p = 0,680).

Závěry

Teoretická dávka na joint je přesná pro tabák, ale dramaticky nadhodnocuje množství konopí, čemuž by měla být věnována pozornost. Opakované podávání konopí snížilo množství konopí a tabáku přidávaného do jointů, což naznačuje snížení dávky během kouření.

Pro lepší analýzu dávky na joint by měla být zavedena paradigma „Ubal si jointa“.

Zdroj: studie, obrázek: www.4twentytoday.com

Zboží k článku

  • Články z kategorie Studie mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.