Vznik názvu „Konopí“ - krátký průvodce pro ne-botanisty

  • Jaký je vlastně rozdíl mezi Cannabis sativou a Cannabis indicou? Zpochybňování exististence obou druhů přetrvalo dodnes.

Rod Cannabis (příbuzný Cannabaceae) pravděpodobně pochází z vlhkých oblastní asijského kontinentu. Dlouhá koexistence mezi lidstvem a konopím vedla k brzké domestikaci rostliny, která brzy ukázala jeho ohromné spektrum možného využití, například jako zdroj textilních vláken nebo jako omamné a psychoaktivní sloučeniny.

Historie konopí

V současné době jsou druhy patřící do rodu Cannabis zastoupeny kultivovanými odrůdami, často s nestabilními taxonomickými základy. Nomenklatura konopí byla předmětem mnoha nomenklaturálních léčiv. Linnaeus v díle Species Plantarum (1753) popsal jediný druh konopí – Cannabis sativa, zatímco Lamarck (1785) představil dva druhy konopíCannabis sativa, druhy z velké části kultivované na západním kontinentě a Cannabis indica, divoký druh rostoupí v Indii a okolních zemích. Rozpaky o existenci druhu Cannabis indica považovanou za odlišnou od Cannabis sativa pokračují do současnosti.

konopí historie rosliny botanika

Nomenklatura 

Vzhledem k tomu, že převládá ekonomický zájem o pěstované odrůdy konopí, je nomenklaturní zacházení obzvláště důležité. V této souvislosti navrhujeme vyhnout se rozlišování mezi sativa a indica, což naznačuje bimodální přístup: pokud je kultivar správně založen.

Mohlo by být vhodné použít systém nomenklatury založený na Mezinárodním kodexu nomenklatury pro pěstované rostliny (ICNCP): není nutné používat druhové epithety, sativa nebo indica a kombinace názvu rodu a epitelu kultivaru v libovolném jazyce a ohraničené jednoduchými uvozovkami definují exkluzivní jméno pro každý kultivar konopí. Oproti tomu, odrůdy konopí, které jsou pojmenovány lidovými názvy a užívány pacienty nebo rekreačními uživateli a které nemají dostatečný popis podle požadavků ICNCP, by měly být označeny jako kmen konopí, následované jejich populárním názvem bez uvozovek, přičemž je třeba mít na paměti, že jejich názvy nemají taxonomickou platnost.

Zdroj: 
“The Name of Cannabis: A Short Guide for Nonbotanists.” Mary Ann Liebert, Inc., Publishers, www.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2016.0027.

Autor: 

Antonino Pollio

O čem píšeme

  • Články z kategorie Aktuální témata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/18/18