Páry kouřící marihuanu mají menší pravděpodobnost, že u nich proběhne domácí násilí

  • Po dobu 9 let bylo sledováno před 630 párů.
  • Výsledky ukazují, že páry, které pravidelně společně kouří marihuanu, nevykazují známky domácího násilí.

Manželé a manželky, kteří často kouří marihuanu, mají menší pravděpodobnost, že se stanou oběťmi domácího násilí oproti těm, kteří konzumují drogu méně pravidelně, tvrdí nová studie

Výzkumníci z Yale University a University of Buffalo a Rutgers sledovali 634 manželských párů po dobu devíti let.

Zjistili, že když páry užívaly konopí 3x nebo víckrát každý měsíc, zaznamenali v prvních 9 letech manželství nejnižší počet incidentů domácího násilí (násilí na partnerovi).

Násilí na intimním partnerovi (IPV) bylo vymezeno výzkumnými pracovníky jako akce fyzické agrese, včetně úderů, bití a dušení.

Páry vyplňovaly pravidelné dotazníky v průběhu celé studie a otázky se týkaly toho, jak často užívají drogu a jiné látky, například alkohol.

Byli také požádáni, aby v loňském roce hlásili násilí svého partnera a jakékoli násilné činy, ke kterým došlo během roku před svatbou.

O čem píšeme

Výsledky studie 

Studie dospěla k závěru, že čím častěji oba manželé kouří konopí, tím méně je pravděpodobné, že se budou zapojovat do domácího násilí.

Vedoucí výzkumník Kenneth Leonard, ředitel Výzkumného ústavu UB o závislostech, uvedl, že zjištění naznačují, že užívání konopí předpovídá nižší úroveň agrese vůči partnerovi, ale pouze v průběhu jednoho roku.

„Stejně jako v jiných výzkumných studiích o marihuaně a partnerském násilí, naše studie zkoumá vzorce užívání marihuany a výskyt násilí v průběhu jednoho roku,“ uvedl. „Nekontroluje, zda užívání marihuany v daný den snižuje pravděpodobnost násilí toho dne.“

Pan Leonard poznamenal, že další faktory mohou být odpovědné za vazbu mezi manželem a manželkou, kteří užívají konopí a nižší mírou domácího násilí.

„Je možné napřílad, že – podobně jako partneství v oblasti alkoholu – páry, které užívají marihuanu společně, mohou sdílet podobné hodnoty a sociální kruhy,“ řekl Leonard. „A právě tato podobnost je zodpovědná za snížení pravděpodobnosti konfliktu.“

Autoři tvrdí, že chroničtí uživatelé konopí vykazují „otupenou emocionální reakci na podněty“, což by také mohlo snížit pravděpodobnost agresivního chování.

Leonard nyní doufá, že v dalším výzkumu bude zkoumáno každodenní užívání konopí a alkoholu a pravděpodobnost domácího násilí, ke kterému dojde toho dne, než se vyvodí silnější závěry.

Studie byla zveřejněna v online vydání Psychologie návykových chování v srpnu minulého roku

Autor: Heather Saul

Zdroje: 
Heather Saul @heatheranne9. “Cannabis-Smoking Couples 'Less Likely to Engage in Domestic Violence'.” The Independent, Independent Digital News and Media, 28 Aug. 2014, www.independent.co.uk/news/science/married-couples-who-smoke-cannabis-together-are-less-likely-to-engage-in-domestic-violence-9693772.html.

Vydáno: 09/05/18