Zákon k pěstování konopí v roce 2022

Konopí, ač je rostlinného původu, je droga jako každá jiná. Právě z toho důvodu ji nemůžeme volně pěstovat nebo prodávat. A pokaždé, když se s ní dostáváme do kontaktu, měli bychom znát zákony, které její pěstování, užívání, držení nebo distribuci v České republice upravují. Z porušení těchto zákonů totiž plynou tresty, na které se blíže podíváme.

Postihy za pěstování marihuany

Ačkoliv zákony hovoří jasně, stále se okolo pěstování a držení konopí otevírá mnoho otázek, které se v tomto článku pokusíme jasně zodpovědět.

V prvé řadě je třeba si říct, že je rozdíl mezi marihuanou (konopím) a tzv. technickým konopím. Zákon totiž zakazuje pěstovat konopí, které má obsah THC vyšší než 1 %. Pokud si tedy kladete otázku, kolik rostlin konopí můžete pěstovat, je relevantní pouze v případě, že tyto rostliny nepřekračují zákonem stanovený obsah THC. Tato hranice je jasně dána zákonem č. 167/1998, konkrétně se jedná o §24.

V souvislosti s touto informací si spousta lidí myslí, že tedy mohou pěstovat technické konopí (obsah kanabinoidu THC je pod hranicí 1 %) bez větších omezení. Není tomu tak, pouze pokud plocha pěstování přesahuje 100m2, je potřeba tuto informaci oficiálně oznámit.

Pokud někdo pěstuje konopí s obsahem vyšším než 1 % THC, musí být také obezřetný. Spousta pěstitelů na situaci pohlíží tak, že pokud jejich zahrádka neobsahuje více než 5 rostlin konopí, nic jim nehrozí. To ale není pravda.

Jediné, co můžeme říci je, že se v počtu 1 až 5 rostlin nejedná o trestný čin. Jedná se ale o přestupek. Na 1 až 5 rostlin je pohlíženo jako na malé množství marihuany. Nicméně neoprávněné pěstování konopí pro vlastní účely je v rozporu se zákonem.

Infinity CBD Cannapio semínka konopíInfinity CBD Cannapio semínka konopí

Neoprávněné pěstování konopí jako přestupek

Současný systém je nastaven tak, že v případě, že budete nahlášeni za pěstování marihuany, je to v souladu s legislativou. Pokud budete pěstovat malé množství konopí, hrozí Vám přestupkové řízení či pokuta. Ta se může vyšplhat až do výše 15 000 Kč.

Neoprávnění pěstování konopí jako trestný čin

Pokud neoprávněně pěstujete konopí pro vlastní potřebu ve větším měřítku, určitě je potřeba zdůraznit, že je porušen zákon. Za takové jednání může pěstiteli hrozit odnětí svobody až na 6 měsíců, peněžní pokuta nebo propadnutí věci. Nehraje roli ani skutečnost, že se jedná o pěstování pro vlastní potřebu, ta totiž zákonem není povolena. Konkrétně toto jednání upravuje §285 zákona č. 40/2009.

Legální je pouze pěstování tzv. technického konopí

Zákon v tomto bodě hovoří jasně. Pěstujete-li technické konopí, které obsahem THC spadá do zákonem stanovené hranice 1 % THC, hlídejte si množství. V případě, že plocha, na které konopí pěstujete, překročí 100m2, jste povinni tuto skutečnost ohlásit příslušnému orgánu celní správy. V opačném případě je technické konopí možno pěstovat.

Technické konopí se těší širokému využití. Kromě jiného působí léčivě. Obsahuje totiž mnoho důležitých látek, které jsou člověku a jeho zdraví prospěšné.

Spojení technické konopí jako takové zákon nezná. Rozumí se jím ale konopí s obsahem THC do 1 %. Známe asi 50 certifikovaných odrůd s tímto obsahem.

Technické konopí Santhica Cannapio
Technické konopí Santhica Cannapio

Léčebné konopí - co to vlastně je?

Léčebné konopí může obsahovat vysoké množství léčivého kanabinoidu CBD, ale též zvýšené množství THC, tj. rostlina obsahuje více než 1 % THC. Takové konopí nesmíme pěstovat pro vlastní potřebu. Toto konopí mohou pěstovat pouze lékařská a vědecká pracoviště, případně ti, kteří mají licenci udělenou SÚKLem. V opačném případě se jedná o protizákonné jednání. Hovoří tak §24 zákona č. 167/1998.

Postihy za přechovávání konopí

Pokud neoprávněně přechováváte malé množství konopí pro vlastní potřebu, hrozí vám pokuta v přestupkovém řízení, která může dosáhnout až 15 000 Kč.

Pokud jde o množství větší než malé, hrozí odnětí svobody až po dobu 1 roku, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Výroba, prodej, vývoz, dovoz nebo zprostředkování konopí

Pokud s omamnou látkou nakládáte nějakým z těchto způsobu (prodej, dovoz, zprostředkování atd.), podle §283 zákona č. 40/2009 budete potrestáni odnětím svobody na 1 až 5 let nebo peněžním trestem.

Je třeba vědět, že takové nakládání s omamnou látkou je zakázané a zákon už v tomto bodě nerozlišuje mezi konopím a ostatními drogami.

Pamatujte, že...

Neoprávněné přechovávání drog pro vlastní potřebu je nezákonné. V případě malého množství přechovávané drogy hrozí přestupkové řízení, v případě většího množství následuje trestní řízení.

Subjekty, které mohou konopí přechovávat, definuje zákon (lékárny, laboratoře, lékařské zařízení).

Malé množství konopí

Definice toho, co je malé množství konopí, je velice dynamická a během let se dost změnila. Ještě v roce 2010 bylo malé množství marihuany definováno jako 15 g sušeného konopí.

Tuto definici ale ústavní soud zrušil a od 13. 3. 2014 byly přijaty nové limity. Za malé množství drogy se považovalo 10 g sušeného konopí. Tímto číslem se justiční orgány skutečně řídili, ale to pouze do nedávna.

V květnu letošního roku 2021 Ústavní rozhodl, že by to neměla být vláda, kdo rozhoduje o tom, co je malé nebo vetší než malé množství marihuany. Podle Ústavního soudu v zákoně tato formulace „větší než malé množství“ zůstane a konkrétní případy budou individuálně posuzovat soudy nižších instancí.

Právě pružnost výkladu této formulace je klíčová a podle ÚS už justice posuzovala mnoho případů a dokáže tedy rozhodovat i bez stanoveného množství v jednotkách gramů. Vždy je totiž důležitá konkrétní situace a okolnosti, které k ní vedly.

Pěstování konopí s vyšším obsahem CBD

Marihuana stojí na hraně zákona jen kvůli kanabinoidu THC. Ten z něj činní omamnou látku, a tak je také ve všech paragrafech opakovaně skloňování.

Kanabinoid CBD je další složkou konopí. Jeho léčivé účinky jsou teď ve středu zájmu. Zákaz pěstování konopí se vztahuje na konopí s vysokým obsahem THC nikoliv CBD. Pokud se tedy jednotlivé rostliny vlezou do limitu 1 % THC, mohou obsahovat neomezené množství CBD a jedná se o pěstování rostliny, jejíž pěstování není protizákonné. Více zjistíte v Průvodci CBD nebo na našem blogu.

Semínka konopí Speciál Medic CBD CannapioSemínka konopí Special Medic CBD Cannapio

Legální CBD odrůdy konopí

Pěstování může být legální a výhodné zároveň

Určitě je důležité si uvědomit, že zákony a pravidla okolo pěstování konopí se stále mění. Dobře to ilustruje případ definování pojmu „vetší než malé množství“, na kterém vidíme, kolika obměnami už prošel. Proto je třeba situaci sledovat.

Nová pravidla se od roku 2022 dotknou i léčebného konopí nebo povoleného obsahu THC v rostlinách technického konopí.

Pokud chcete začít s pěstováním konopí a chcete mít jistotu, že se pohybovat v mezích zákona, zvolte jednu z následujících variant:

Semena Wellness CBD – vysoký obsah prospěšného CBD a terpenů, obsah THC do 0,3 %

Semena Infinity CBD -  vysoký obsah CBD, snadno pěstovatelná, obsah THC do 0,3 %

Semena CBG Origin – obsah kanabinoidu CBG (vhodný pro uvolnění a relaxaci), obsah THC do 0,3 %

Všechna tato a další semena najdete na našich stránkách. Vytvořili jsme pro vás také novou kategorii ve které najdete semena konopí splňujícím současnou legislativu pro pěstování. Pomoci vám může i Průvodce semeny konopí.

Využívat účinných látek konopí můžete i prostřednictví CBD produktů, které jsou legální, jejich složení je v souladu s platnými zákony a nemají psychoaktivní účinky.

 

tipSemena konopí / marihuany jsou určena výhradně ke sběratelským účelům! Pěstování rostlin s vyšším osbahem THC je přestupkem, nebo trestným činem!

Časté dotazy

Cannabis Indica neboli konopí indické je druh rostliny z čeledi konopovité s původem ve střední Asii. Semínka indiky vykvétají do nízké rostliny s širšími listy. V listech a květech jsou obsaženy kanabidoidy, které mají široké léčebné užití (CBD, THC, CBC). Při kvetení tvoří hustou korunu a roste poměrně rychle. Vytváří kompaktní a pevné palice. Díky krátké době květu a nižšímu vzrůstu jsou indica semínka vhodná pro indoor pěstování.

Cannabis sativa neboli konopí seté je druhem konopných semínek. Pochází z teplejších a tropických oblastí. Dorůstají vysokých rozměrů, do téměř až tří metrů, díky čemuž jsou sativa semena vhodná pro outdoor pěstování. Vytváří lehké, dlouhé a tenké palice s úzkými listy. Sativy mívají zemité aroma připomínající palivo.

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Zákon zakazuje psychoaktivní látky, tudíž produkty s obsahem THC více jak 1% (dříve 0.3%). Naopak CBD psychoaktivní není, tudíž je v České republice legální a dle studií je dokonce i prokázán jeho léčivý účinek. CBD je na trhu dostupný v několika variantách, jakými jsou například CBD oleje, konopné potraviny, které jsou prospěšné pro náš imunitní systém, ale i semínka konopí s vysokým obsahem CBD. Cannabinoid CBD je také velmi prospěšný pro naši pleť, proto na trhu můžeme nalézt spoustu kosmetických výrobků právě s jeho obsahem. Jsou jimi třeba pleťové oleje, krémy nebo balzámy na rty.

Odrůdy marihuany se od sebe liší stejně jako ostatní rostliny, rozdíly můžeme najít třeba v různé velikosti listů, výšce rostliny a podobně. Konopí můžeme rozdělovat dle chemotypů: rostliny, které obsahují vysoké množství THC a zároveň nízký obsah CBD, ty, které mají vysoký nebo střední obsah THC, ale i vysoké množství CBD, ty, které mají nízký obsah THC s vysokou hladinou CBD, ty, které mají vyšší obsah THC i CBD a rostliny, které mají méně než 0,3% THC. Odrůdy se také často rozdělují na sativu a indiku. Sativa má vyšší podíl psychotropních látek a indica naopak nižší.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

THC je psychoaktivní látka, která má ale i studiemi prokázané lékařské účinky. To však má i CBD, které má téměř shodné chemické složení, ale je nepsychoaktivní a nevzniká na něm závislost. Největší riziko užívání marihuany představuje její kouření, neboť se do těla nedostává pouze THC, ale i jiné škodlivé látky. Lidé, kteří konopí kouří mají častější příhody respiračních příznaků, zejména chronickou bronchitidu. Užívání THC je také spojováno se sníženou motorikou.

  • Články z kategorie Legalizace konopí mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 02/04/11
(Aktualizováno: 10/26/22)