Dělají vám vedlejší efekty konopí špatně? Chyba je možná ve vašich genech...

  • Někteří z uživatelů však po aplikaci takového typu marihuany zažívají pravý opak - nepříjemný pocit nepohodlí, psychického rozladění a v nejhorších případech až pocity akutní paranoie a strachu. Jedna ze studií zabývajících se tímto fenoménem uvádí, že je negativním efektem konopí postihnuto až 22% uživatelů.

Někteří z uživatelů však po aplikaci takového typu marihuany zažívají pravý opak - nepříjemný pocit nepohodlí, psychického rozladění a v nejhorších případech až pocity akutní paranoie a strachu.Stejně jako u většiny drogových zážitků je zde naprosto zásadní první aplikace, která často předurčuje příjemnost nebo naopak nepohodlí prožité během aplikací v budoucnu. Vcelku pochopitelné tedy je, že pokud někdo užije hned napoprvé přehnaně vysokou dávku THC ve společnosti lidí, mezi kterými se necítí dobře ani během střízlivosti, jeho či její zážitek nebude zrovna dvakrát euforického rázu a do dalšího užití se daná osoba asi dvakrát nepohrne.   

“Řekněme však, že se vám efekty konopí nějakou dobu zamlouvali, ale něco se změnilo a účinek THC vám najednou připadá vlezlý a nepříjemný. O co zde jde?” 

kouřeníj konopí marihuana

Faktory ovlivňující účinek & efekt léčebného konopí 

Faktorů, které mohou ovlivnit výsledný efekt marihuany na tělo i psychiku uživatele je samozřejmě doslova hromada. Mezi ty absolutně nejhlavnější se dají zařadit následující tři faktory. (Pozn. - bavíme se zde výhradně o účincích odrůd s velmi vysokým obsahem THC. Nebereme v potaz proměnné faktory jako jsou různé terpeny a poměry THC:CBD) 

Věk: Mnoho lidem připadají účinky konopí příjemnější během adolescence, než v plně dospělém věku 

Opiátové receptory: Množství a alokace opiátových receptorů v mozku ovlivňuje výsledný účinek konopí 

CB1 receptory a jejich lokace: Typ mozkových buněk, které obsahují nejvíce CB1 receptorů, může diktovat, zdali bude zážitek po aplikaci konopí pro uživatele euforický, nebo si k němu naopak vyvolá averzi 

Faktor 1: Věk 

I přesto, že se během dospívání zásadně nedoporučuje narušovat vývoj mozku jakoukoli drogou, adolescenti bývají ve srovnání s dospělými mnohem méně citliví vůči negativním vlivům THC. Ve studii, která porovnávala míru negativního ovlivnění v chování myší, bylo zjištěno, že u adolescentních myší nedochází k tak prudkému nárůstu úzkosti, jako u myší dospělých. U dospělých myší byla pozorována mnohem silnější stresová odezva, kterou badatelé změřili pomocí sledování pohybu hormonálních úrovní.  

“Dospělé myši se ve výsledku začaly vyhýbat komoře, kde jim bylo THC vždy podáno. Zato adolescentní myši se do této komory vracely, jako by se nechumelilo.” 

Nicméně, možná i důležitějším poznatkem je ze porovnatelně vyšší dlouhodobý vliv na vývoj mozku adolescentních myších. Oproti dospělým myším byly totiž mozky adolescentních myší ovlivněny až třikrát více. K nejrozsáhlejším genetickým změnám došlo v oblasti hippokampu, tedy oblasti mozku zodpovědné za funkce jako je paměť a nálada. U dospělých myší k žádným znatelným změnám nedošlo. Z tohoto pozorování tedy lze vyvodit, že užívání konopí během adolescence může vést k trvalým změnám ve vývoji mozkových funkcí.  

Faktor 2: Opiátový systém těla 

Interakce mezi endokanabinoidním a opiátovým systémem vašeho těla má za následek nejen míru fungování kanabinoidů jako analgetika, ale také to, zdali vám bude subjektivně účinek marihuany připadat příjemný nebo odporný. Stejně jako naše tělo a mozek obsahuje různé druhy endokanabinoidních receptorů (CB1 a CB2), obsahuje také různorodé opiátové receptory - μ-opiátové a κ-opiátové receptory. 

Aktivací μ-opiátových receptorů dochází k subjektivnímu pocitu pohodlí a příjemné spokojenosti – tyto receptory jsou rovněž zodpovědné za schopnost opiátových léků účinkovat proti bolestem. κ-opiátové receptory oproti tomu působí opačně a pokud dojde k přehnané aktivaci tohoto receptorové typu, dojde také k nepříjemně vnímanému efektu opiátů.  

Účinek THC v mozku přímo ovlivňuje množství endogenních opiátových látek, které následně mění i regulaci nálady a procesy spojené s vnímáním pocitu odměny a spokojenosti. Pozorováním těchto mechanismů badatelé vyvodili, že je zde možná zásadní vliv mezi poměry výše zmíněných opiátových receptorů, tedy: “Pokud dojde k aktivací více μ-opiátových receptorů, potom bude dané osobě efekt THC připadat příjemný. Naopak, během aktivace většího počtu κ-opiátových receptorů se člověk bude cítit zvláštně a THC vyhledávat nebude.” 

“Pokud u myší geneticky odstraníme κ-opiátové receptory, začnou se do THC komor vracet častěji a efekt marihuany jim bude připadat viditelně euforický.” 

O čem píšeme

Faktor 3: Receptory CB1 

Během jednoho z posledních průzkumů, během kterého se badatalé zaměřili na zmapování mechanismu, který způsobuje preferenci nebo odpor dané osoby vůči konopí, byly středem zájmu receptory CB1. Receptory tohoto typu jsou známé právě jako klíčová součást buněčného systému, která nám umožňuje pocítit psychické efekty THC 

Cílem pozorování zde byla kriticky důležitá část mozku zodpovědná za zprostředkování většiny pocitově příjemných efektů drog - ventrální tegmentální oblast mozku. Ano, tušíte správně - ventrální tegmentální oblast mozku produkuje většinu dopaminu. Vědci zjistili, že odpověď možná spočívá v rozdílu lokace receptorů CB1. U některých pozorovaných myší se vyskytovalo více CB1 receptorů v excitačních neuronech, u jiných v neuronech inhibičních. Pro pochopení - excitační buňky podněcují nervové vzruchy, kdežto buňky inhibiční je utlumují.  

“U myší, u kterých se vyskytovalo více CB1 receptorů v oblasti excitačních buněk byly pozorovány averzní, negativní efekty působení THC. Tím pádem můžeme vyvodit, že pokud THC působí na inhibiční (utlumující) neurony, dochází k příjemnějšímu a euforickému účinku.” 

Lidské tělo, THC a nevypočitatelné reakce 

Z těchto výsledků by teoreticky šlo vyvodit, že pokud má člověk více CB1 receptorů v neuronech excitačního typu, potom si efekty THC moc neužije a naopak. Realita však nikdy není tak jednoduchá. Lidská těla jsou nekonečně složitým biologickým komplexem a faktorů, které jsou ve výsledku schopny ovlivnit účinek THC, je nepřeberné množství. Výsledný účinek léčebného konopí na individuální lidské tělo i ducha je tak vždy souborem všech těchto faktorů.  

Navíc, lidská těla nejsou vytesána z kamene. Jedná se o neustále se proměňující genetický systém. Spolu s postupujícím věkem či změnami v životním stylu se tak může ve výsledku zásadně změnit i výsledný efekt určitých vědomí i fyzické tělo ovlivňujících látek.  

 

Zdroj: 
leafly.com

“A Community Survey of Adverse Effects of Cannabis Use.” Drug and Alcohol Dependence, Elsevier, 22 Mar. 1999, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037687169601277X.

Schramm-Sapyta, Nicole L., et al. “Differential Anxiogenic, Aversive, and Locomotor Effects of THC in Adolescent and Adult Rats.” SpringerLink, Springer-Verlag, 9 Jan. 2007, link.springer.com/article/10.1007/s00213-006-0676-9.

Quinn, Heidi R, et al. “Adolescent Rats Find Repeated Δ9-THC Less Aversive Than Adult Rats but Display Greater Residual Cognitive Deficits and Changes in Hippocampal Protein Expression Following Exposure.” Nature News, Nature Publishing Group, 20 June 2007, www.nature.com/articles/1301475.

Ghozland, Sandy, et al. “Motivational Effects of Cannabinoids Are Mediated by μ-Opioid and κ-Opioid Receptors.” Journal of Neuroscience, Society for Neuroscience, 1 Feb. 2002, www.jneurosci.org/content/22/3/1146.short.

“Neurobiological Mechanisms of Cannabinoid Addiction.” Molecular and Cellular Endocrinology, Elsevier, 16 Feb. 2008, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303720708000671?via=ihub.

Autor: Josh Kaplan

 

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Endokanabinoidní systém, neboli ECS je komplexní systém buněčné signalizace. Reguluje hladiny hormonů, spánek, náladu a spoustu dalšího. THC a CBD fungují interakcí s ECS, ten je aktivní i přesto, že jste nikdy neužili jakýkoliv konopný výrobek. CBD se váže na ECS aniž by aktivoval jeho receptory. Naopak THC stimuluje ECS receptory v mozku a podílí se na regulaci serotinu. CBD je aktivní složkou v konopí, které není psychoaktivní a díky například CBD oleji přispívá k léčbě mnoha fyzických i psychických problémů.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

  • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/22/18
(Aktualizováno: 06/23/21)