Alzheimer a léčba konopím (Studie, výzkum a novinky 2018)

  • Alzheimerova choroba je vážným neurodegenerativním onemocněním, které postihuje čím dál více lidí po celém svět
  • Léčebné konopí je momentálně zkoumáno jako potenciální lék nebo terapeutikum, které může léčit nebo alespoň zpomalovat průběh onemocnění

Alzheimer momentálně postihuje více než 30 milionů lidí po celém světě. Jedná se tak o zdaleka nejčastější příčinu rozvoje demence. Momentální průzkumy navíc počítají s tím, že pokud se situace bude nadále vyvíjet stejným směrem, počet lidí postižených Alzheimerem se do roku 2050 může až zečtyřnásobit.  

Spolu se zvyšujícím se počtem ohrožených pacientů se zvedá i tolik potřebná kadence výzkumů snažících se nalézt fungující terapii nebo rovnou lék. Jedním z velmi nadějných léčiv, které je momentálně pod hledáčkem badatelů, je léčebné konopí. Jak daleko postoupila momentální věda v pochopení konopí? Je možné, že medicínská marihuana proti Alzheimeru opravdu pomáhá?  

Co je to Alzheimer & Jak se projevuje?

Alzheimer typicky postihuje kriticky důležitou oblast mozku zvanou hippocampus, jehož hlavní úlohou je zprostředkování správného fungování paměti. Tím se vysvětlují i typické prvotní symptomy, signalizující start nemoci - problémy s krátkodobou i dlouhodobou pamětí. K tomu se přidávají i pocity úzkosti, deprese, agitace a celkově špatné psychické rozpoložení pacienta.  

“Pozorování vlivu rostlinných kanabinoidů pro léčbu Alzheimera bylo doposud věnováno pouze minimum důkladného výzkumu. Naděje je zde přitom zcela unikátní.”

Pacientům následně přibývají problémy jako problémy s kašláním, polykáním a dýcháním. Dále nemoc dosahuje velmi problematické fáze, kdy je pacient velmi náchylný k ASPIRACI jídla, pneumonii a dalším infekcím. To vše dělá z Alzheimera životu nebezpečnou život. Ostatně, pouze v USA je Alzheimerova choroba šestou nejčastější příčinou smrti.  

Průběh nemoci se dělí na tři kritická stádia:  

  • Nárůst výskytu amyloidních plaků na mozku
  • Zauzlování tkáně v částech mozkové tkáně zvané neurofibrilární uzly
  • Aktivace podpůrných buněk mozku zvaných mikroglie

Navíc, v tělech pacientů postižených Alzheimerovou chorobou se vyskytuje abnormální množství volných radikálů. Spojením výskytu amyloidních plaků spolu s neurofibrilárními uzly následně roste i počet volných radikálu, což s postupem času značně zhoršuje kondici pacienta i průběh nemoci. Spolu s celým procesem se začíná v těle uvolňovat i mozková látka zvaná glutamát. Glutamát následně dosahuje toxických úrovní, které mají za následek odumírání neuronů - hlavních mozkových buněk zodpovědných za správnou signalizaci a propojení celého mozku. Snížením produkce látky zvané acetylcholine navíc dochází k dalšímu narušení paměťových funkcí. Celý tento proces je pro mozek a psychiku pacienta velmi negativní spirála.  

Momentální způsoby léčby mají k doopravdy efektivní medicíně velmi daleko a v drtivé většině případů se jedná o pouhé zamaskování nebo zpomalení symptomů. Například, jedna z dnes používaných terapeutických metod je schopná navýšit produkci acetylcholinu, čímž následně dojde ke zpomalení poškození paměťových funkcí. Negativní spirála Alzheimera však nadále pokračuje. O naprostém zvrácení průběhu nemoci se s ohledem na dnešní medicínu tedy nedá ani mluvit.  

Hlavním záměrem dnešních studií je zjistit, jakým způsobem se dá:  

  • Snížit počet volných radikálů v těle pacienta
  • Snížit počet mozkových uzlů a amyloidních plaků
  • Snížit zánětlivost a počet mikroglií, které způsobují toxický objem glutamátu zabíjejícího neurony

Přijít na správný způsob léčby Alzheimera a dalších neurodegenerativních onemocnění bylo samozřejmě v popředí zájmu badatelů již celé dekády. Na rostlinné kanabinoidy se však vědci začínají otáčet kupodivu až dnes. V kanabinoidech se přitom skýtá doslova unikátní naděje jakožto potenciálního, bylinného léčiva.  

Jak působí léčebné kanabinoidy z konopí na Alzheimera?

Vědci se doposud soustředili zejména na snahu nalezení způsobu, kterým by šlo naprosto zastavit růst amyloidních plaků. Všeobecnou shodou zde bylo, že pokud zastavíme tvorbu těchto plaků, zastavíme i průběh Alzheimera. Naneštěstí však bylo zjištěno, že pokud se zastaví tvorba určitého typu proteinů, které jsou k tvorbě amyloidních plaků nepostradatelné, dostaví se další velmi závažné následky. Tudy tedy cesta nevede.

“Jednou z nejdůležitějších léčebných vlastností kanabinoidů THC a CBD je schopnost potlačení zánětů. Pochopitelně se zde ve vztahu k Alzheimerově chorobě jedná o velmi významnou vlastnost, jelikož právě zánětlivost je považována za kritický faktor rozvoje Alzheimera.”

Alternativním způsobem léčby by tedy mohlo být potlačení celkové zánětlivosti v těle pacienta, která je přímým následkem tvorby amyloidních plaků. THC a CBD jsou právě zde schopny bezpečně pomoci. Snížení zánětlivosti a počtu volných radikálů v lidském těle je všeobecně považováno za prekurzor snížení šancí pro výskyt Alzheimera. Může zde tedy pomoci i klasické léčivo jakým je například volně prodejný ibuprofen. Háčkem zde je, že časté podávání léčiv na způsob ibuprofenu je poškození jater a ledvin. Oproti tomu CBD a celá řada dalších kanabinoidů jsou momentálně považovány za, pro dospělé lidské tělo i mozek, netoxické látky s minimem negativním vedlejších efektů, a to i v relativně vysokém dávkování.  

Důležité cíle ve výzkumu CBD proti Alzheimerově chorobě

Hned několik studií již prokázalo schopnost CBD otupit antioxidační efekty amyloidních plaků, a tedy i limitovat jejich toxický vliv na mozkové buňky. Nicméně, CBD je rovněž schopno snížit i přímo tvorbu amyloidních plaků, a to působením na PPAR-γ receptory, které podporují přežití zdravých buněk. PPAR-γ receptory jsou celkově považovány za důležitou součást efektivní léčby Alzheimerovy choroby. Jedna z klinických studií fáze II. prokázala, že aktivace PPAR-γ receptorů opravdu zlepšuje paměťové funkce během Alzheimera. Tento fakt je v kontrastu s působením CBD a THC, které působí na CB2 receptory a výsledkem je potlačení amyloidních plaků, ale nezvyšují kognitivní funkce ani nepotlačují tvorbu neurofibrilárních uzlů.  

CBD působí neuroprotektivně - chrání mozkové buňky

Pokud CBD působí příznivě na kognitivní funkce a paměť, potom se o tento výsledek jedná zejména kvůli jeho schopnosti chránit mozek před toxiny a onemocněním. Zkušební terapie a pokusy na myších, které byly vystaveny kombinovanému působení CBD a THC prokázaly efektivnost ve snížení počtu vytvořených mikroglií a zlepšily celkový stav během průběhu Alzheimera.  

Mikroglie jsou buňky, které tvoří zhruba 10% buněk v mozku. Jsou to buňky strukturou velmi podobné “klasickým” neuronům a jejich aktivace započíná příčinnou jako je zranění či nemoc. Jedním z nejdůležitějších faktorů působení CBD v této situaci je právě snížení aktivace tohoto typu mozkových buněk. I přesto, že je primárním účelem těchto buněk ochrana mozku proti onemocnění a poškození, jejich chronickou aktivací dochází k pravému opaku - nadměrné tvorbě glutamátu, cytokinů a dalších škodlivých látek, které postupně poškozují mozek.  

To, že je chronická aktivace mikroglií jedním z faktorů přispívajících ke zhoršení Alzheimera, pochopitelně není překvapením. Prozatím to však vypadá, že právě látky pocházející z léčebného konopí jsou schopny snížit frekvenci této chronické aktivace. Důležitou vlastností je zde rovněž vysoká tělesná tolerance takové léčebné strategie (minimální negativní dopad na lidské tělo během podávání medicíny).  

Budoucnost výzkumu konopí v léčbě Alzheimera

I přesto, že léčebné konopí skýtá dle výsledků studií na zvířatech velmi pozitivní potenciál, ještě jsme hodně daleko od momentu, kdy budou ty stejné výsledky prokázány i během klinických studií na lidech. Navíc, některé z předchozích výzkumů léčebných metod Alzheimerovy choroby, které byly provedeny na myších, následně selhaly při pokusu aplikace u lidí. Největším limitem je zde doba zkoumání. Zatímco myši stárnou velmi rychle a výsledky výzkumu je možné kompletovat již po prvním roce pozorování, u lidí je třeba minimálně dekádu k tomu, aby se nám dostalo přesvědčivých výsledků.  

“Tak jako tak, léčebné konopí již teď prokázalo schopnost vylepšit životní úroveň pacientů trpících na Alzheimera. Hlavní výhodou léčby jsou zde vedlejší efekty spočívající ve zlepšení nálady, snížení úzkostí a zlepšení kvality spánku a příjmu jídla.”

Dále, již teď je jasné, že je léčebné konopí schopno z krátkodobého hlediska zlepšit některé z kognitivních problémů spojených s Alzheimerem. Dá se tedy v podstatě říci, že někteří pacientů mohou započít léčbu takzvaně na vlastní riziko a na žádné dlouhodobé výsledky nečekat.  

“Někteří z pacientů prokázali zlepšení kondice již po 4 týdnech užívání oleje vyrobeného z konopí.O čem píšeme

Časté dotazy

Alzheimer je nemoc, která postihuje kognitivní funkce - myšlení, paměť, úsudek a bývá nejčastěji příčinou demence. Pacientovi se zhoršuje krátkodobá paměť, vyjadřování, rozhodování, nedokončuje myšlenky a je zmatený. CBD zabraňuje vzniku kognitivních deficitů. Dle studie z roku 2017 CBD a případná kombinace s THC může ve výsledku znamenat přínos při léčbě alzheimera. CBD má neuroprotektivní vlastnosti, které jsou účinné při prevenci a léčbě Alzheimerovy choroby a demence.

Alzheimerovu chorobu zcela léčit nelze, avšak můžeme přispět k jejímu lepšímu průběhu prokrvením mozku a stimulovat nervy pomocí CBD olejů. CBD oleje obsahují kanabidiol, který má blahodárné účinky na lidský organismus. Pomáhá při boji s nespavostí a stresem, ale také dokáže zmírnit následky alzheimerovi nemoci díky jeho pozitivním vlastnostem účinkující při problémech s demencí. V neposlední řadě stojí za zmínku jeho antioxidační a protizánětlivé schopnosti, díky kterým dokáže stimulovat nervy a tím alzheimerovu nemoc zpomalit.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Neurodegenerativní onemocnění jsou následkem narušení funkcí centrální nervové soustavy. K těmto onemocněním patří například Parkinsonova choroba, u které je již veřejně známo, že konopí přispívá k její léčbě. Pacienti trpící touto chorobou zaznamenali po inhalaci konopí výrazné zlepšení motorických funkcí. Při Parkinsonově ale i Alzheimerově chorobě je ideálním řešením užívat konopí například v podobě konopných tyčinek.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

  • Články z kategorie Aktuální témata, Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/09/18