Toxická psychóza z léčebného konopí - Můžete se z marihuany zbláznit?

  • Okolo psychózy způsobené užitím konopí panují dohady dodnes 
  • Případ právníka, který v Ontariu napadl skupinu imigrantů znovu roznítil debatu na toto téma 

Minulý rok se udál incident na parkovišti před supermarketem v Ontariu. Tamější právník zde napadl skupinu imigrantů a jednoho z nich vážně poranil. Právníkovi prý vadilo, že skupinka osob mluvila španělsky. Nejlepším řešením pro něj v tu chvíli bylo popadnout baseballovou pálku a jednomu z nich zlámat žebra.  

Právník Mark Philips, původem z Toronta, se k trestnému činu ihned přiznal. Zároveň však řekl, že byl během napadení ovlivněn silnou marihuanou, která mu způsobila dočasnou psychózu. Soud následně rozhodl, že útočník nebyl plně při smyslech a bude nejlepší, když ho propustí na podmínku. Mark si tak odpracoval pár týdnů veřejných prací, dodržoval zákon během tříleté podmínky a nyní je z něj opět plně svobodný člověk, bez záznamu v trestním rejstříku.  

Rozhodnutí soudu si pochopitelně okamžitě našlo celou řadu kritiků tvrdících, že je rozhodnutí příliš měkké a právník by měl být potrestán mnohem více. Hned po rozsudku také vyšlo na veřejnost, že útočník je vlastně pra-pravnuk Nathana Philipse, známého bývalého majora města Ontaria. Po Nathanovi je zde ostatně pojmenováno i hlavní náměstí. Celý incident pochopitelně znovu rozdmýchal starou známou debatu o tom, jestli je marihuana opravdu schopná zapříčit rychlý start psychózy. 

“Dohady o tom, zdali medicínská marihuana dokáže způsobit psychotické epizody u jinak zdravých osob, jsou opět v plném proudu.” 

Léčebné konopí a mentální zdraví: Příčina, lék nebo je to komplikované? (Ano, je...) 

Psychóza, bláznění a šílenství je s konopím spojováno již od pozdních třicátých let minulého století. V tuto dobu vyšel známý film “Reefer Madness”, ve volném překladu něco jako “Trávové šílenství” nebo “Marihuanová posedlost”. Příběh samotného filmu vypráví o skupince studentů, kteří se doslova “prohulili až k totálnímu šílenství”.  

“V Quebecu bylo možné spuštění psychózy po aplikaci konopí dlouho používáno jako argument pro prohibici marihuany.” 

Tento argument byl nedávno znovu vytažen na povrch samotným ministrem zdravotnictví Kanady. Ten v rozhovoru pro národní kanadské rádio CBC/Radio-Canada varoval, že při užívání konopí dochází k postupnému zhoršování mentálního stavu, až nakonec dojde k vývinu kompletní psychózy. Nakonec ministr dodal, že “oproti tomu takový alkohol psychózu nezpůsobuje.” Pro ty, kteří by náhodou s názorem pana ministra souhlasili - vývin toxické psychózy spojený s užíváním alkoholu je dnes již dobře zdokumentovaný.  

"Pojmenovávat některé z modelů názvy jako LSDKiller Kush nebo Ayahuasca, které jsou inspirované psychedelickými látkami celé kauze samozřejmě moc nepomáhá. Nicméně, i přes 'pohoršující' názvy odrůd se stále jedná o prosté feminizované druhy marihuany."

Konopí a schizofrenie: působí THC a CBD rozdílně? 

Ve studii z roku 1987 švédští badatelé zjistili, že pokud někteří ze švédských subjektů ve studii požili v životě léčebnou marihuanu více než 50krát, potom mají mnohem vyšší šance pro vývin psychózy nebo prožití psychotických epizod. Od té doby proběhlo několik dalších výzkumů na podobné téma, kde vědci vyvodili, že konopí opravdu může zvýšit šance pro vývin mentálních poruch.  

“Z dosavadních pozorování vědci vyvodili, že konopí může urychlit nástup mentálních poruch jako je schizofrenie u těch osob, u kterých by se kondice s postupem času projevila tak jako tak.” 

Jiní experti však argumentují, že je celá problematika mnohem složitější. “Vědci na druhé straně barikády mají s touto hypotézou problém a tvrdí, že mezi užíváním marihuany a mentálními poruchami sice vztah je, ale je mnohem složitější na pochopení. Pouhé tvrzení, že užívání konopí vede k psychóze či schizofrenii zde zkrátka nestačí.” 

V roce 2015 vyšel vědecký článek v magazínu Nature, kde Mathew Hill, badatel z institutu Hotchkiss Brain univerzity Calagary, tvrdí, že “mezi užíváním medicínského konopí a vývinem psychózy neexistuje žádný prokazatelný kauzální vztah.” Ve svém výzkumu však Mathew pokračoval tak dlouho, až nakonec prohlásil, že marihuana definitivně psychózu nezpůsobuje. Přiznává však, že pokud daná osoba má na vývin schizofrenie predispozici, potom její nástup užívání konopí může urychlit.  

“Představte si schizofrenii jako táborový oheň. Pokud je oheň nezapálený a jedná se v podstatě o pár klacíků naházených na hromádku, můžete do ní přilít litry benzínu a nic se nestane. Stačí však, aby naspodu doutnalo pár uhlíků. Potom přilijete benzín a máte ‘oheň na střeše’. S predispozicí ke schizofrenii a konopím je to podobné. Je to takové přilévání paliva do doutnajícího ohně.” 

Do debaty se přidává i doktorka Romina Rizahi, vedoucí oddělení zaměřeného na mládež a vývoj psychózy, účinkující na univerzitě Toronto. “I přesto, že mezi užíváním marihuany a vývoje psychózy teoreticky spojení být může, bude se zde jednat pouze a zejména o mladistvé, jejichž mozky stále prochází velmi důležitým vývojem. I tak je zde stále otázkou jak, kdy a po jak velkém a jak častém užívání konopí k takovému případu může dojít.” 

“Tvrzení, že aplikace marihuany způsobuje toxickou psychózu stále není potvrzena žádným jasným, vědeckým důkazem. Na absolutní prokázání takové kauzality se stále čeká.” 

Konopí jako pokus o samoléčbu mentálních poruch

Poslední dobou dále přibývá expertů, kteří přicházejí s názorem, že užívání konopí je spíše následkem vývoje mentální poruchy, ne naopak - to ve výsledku znamená, že lidé s určitou mentální poruchou začínají sami vyhledávat konopí v naději o samoléčbu.  

Hill dále tvrdí, že vysoké dávky THC mohou i v lidech, kteří predispozice pro mentální poruchy nemají, vyvolat dočasné psychotické epizody. Toto tvrzení však není podloženou absolutně žádnou oficiální studií. “Kauzalita zatím zkrátka nebyla potvrzena,” vysvětluje dále Paul Armentano, zástupce vedoucího národní organizace pro legalizaci konopí (NORML). “Naším postojem nadále zůstává, že je vztah konopí a mentálních poruch velmi komplikovaný a do jeho plného pochopení máme stále velmi daleko.” 

V případě zmíněného právníka Marka Philipse tak neustále slyšíme o tom, že byl pod vlivem konopí, když popadl baseballovou pálku a začal vyřvávat “ISIS!”. Snahu odpovědět na to, zdali za to opravdu mohla psychóza způsobená konopím nebo ne, už však moc vidět není.  

“Mojí presumpcí zde je, že pokud někdo úmyslně užije látku, o které předem ví, že může ovlivnit jeho vědomí a činy, není možné omlouvat jeho následné činy. To je to samé, jako bych vypil půl litru tvrdého alkoholu, šel někoho zbít to němoty a potom řekl, že za to vlastně nemůžu,” vysvětluje dále svůj postoj Armentano 

“Zejména nerozumím jedné podstatné věci - jak může být někdo být natolik vzdělaný a znalý, jako právník Mark Philips, a zároveň nebýt obeznámen s potenciálními účinky konopí, které sám dobrovolně užil?” 

Na tuto odpověď už si zřejmě musí udělat obrázek každý sám. Každopádně je jasné, že by měla každý dospělá osob vědět, jaké látky užívá a vždy se dostatečně informovat pomocí kvalitních, důvěryhodných zdrojů. Navíc, speciální varování patří mladistvým, kteří prochází důležitým fyzickým i psychickým vývojem. Do té doby, než budou účinky léčebného konopí a látek jako je THC a CBD absolutně pochopeny ve všech možných situacích a případech, je stále velmi daleko. Nezbývá než čekat, jak nám celou věc osvětlí budoucí studie.  

  

  

 

O čem píšeme

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Schizofrenie je neurologická porucha ovlivňující vnímání reality. CBD pomáhá maximalizovat léčbu. Potencionální výhody pro léčbu schizofrenie jsou: zmírnění úzkosti a deprese, regulace rovnováhy neurotransmiterů, zvýšení průtoku krve do kortikálních oblastí mozku, zlepšení kvality a trvání spánku a regulace vaniolidních receptorů. Studie vykázala, že CBD oleje vedou k mírnému zlepšení schizofrenních symptomů. Ačkoli CBD může zlepšit vedlejší dopady onemocnění u několika různých modelů schizofrenie, existují také důkazy, že jiné kanabinoidy, konkrétně THC, mohou schizofrenii zhoršit.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Odrůdy marihuany se od sebe liší stejně jako ostatní rostliny, rozdíly můžeme najít třeba v různé velikosti listů, výšce rostliny a podobně. Konopí můžeme rozdělovat dle chemotypů: rostliny, které obsahují vysoké množství THC a zároveň nízký obsah CBD, ty, které mají vysoký nebo střední obsah THC, ale i vysoké množství CBD, ty, které mají nízký obsah THC s vysokou hladinou CBD, ty, které mají vyšší obsah THC i CBD a rostliny, které mají méně než 0,3% THC. Odrůdy se také často rozdělují na sativu a indiku. Sativa má vyšší podíl psychotropních látek a indica naopak nižší.

Psychické poruchy jsou skupina onemocnění a poruch ovlivňující myšlení, prožívání a vztahy s okolím. Dělí se na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektivní poruchy. Příznaky duševního onemocnění jsou nejčastěji nervozita, nesouvislá mluva, strach, úzkost, napjatost a stres. Mezi nejčastější psychické poruchy patří úzkost a deprese. CBD prokazatelně pomáhá při jejich léčbě, neboť kanabinoidy působí jako přírodní antidepresivum. Při užívání CBD oleje pacient téměř okamžitě pocítí úlevu. Nejlepších výsledků dosáhne dlouhodobým a pravidelným užíváním.

Semenné banky jsou takzvané knihovny semen, jsou určeny k zachování genetiky semen a jejich rozmanitosti. Jsou v nich uloženy informace o účincích v bojích proti různým onemocněním. Jsou určeny nejen ke studiím a rozvoji, ale i k zachování genetické informace a rostliny. Konopných seedbanek můžeme nalézt mnoho, k nejznámějším patří například Barney’s Farm, Royal Queen Seeds nebo Green House Seeds. Tyto a další banky šlechtí a produkují svá semínka ať už cannabis indica nebo sativa a také CBD odrůdy s nižším obsahem THC

  • Články z kategorie Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/10/18