Léčebné konopí a CBD pro kočky a psi: Studie 2018

  • Tak za prvé - podávání léčebného konopí kočkám a psům bez dostatečných znalostí může vašim mazlíčkům způsobit vážné zdravotní problémy
  • Pouze speciálně připravené, správně formulované a dávkované konopné přípravky mohou mazlíčkům pomoci v případě bolestí, záchvatů nebo i strachu či úzkosti

 

Napříč chovateli domácích mazlíčků, zejména potom koček a psů, se momentálně šíří nový medicínský trend - podávání velmi malých dávek léčebného konopí nebo pouze látky z něj získaného - CBD (cannabidiolu). Důvodem je zde nejčastěji snaha o úlevu od výše zmíněných bolestí, zánětů nebo i úzkostí. Co však doopravdy víme o mechanismu funkce rostlinných, medicínských kanabinoidů, pokud se dostanou do těl našich mazlíčků? Bohužel, zatím nic moc. Pár zjištění, na které stojí za to poukázat, zde však již je. Dekády zanedbaný výzkum se vrací a přináší zajímavé statistiky.  

“Počet ani hloubka dosavadních studií prozatím nestačí k tomu, abychom mohli se stoprocentní jistotou tvrdit, že jsou látky z léčebného konopí schopny pomoci i kočkám a psům. Nicméně, nedávné výsledky studie univerzity Cornell poukazují na až extrémně nadějná zjištění.”

kočky a psi thc cbd

Stejně jako u lidí je otázka využití léčebného konopí v případě koček a psů velmi komplikovaná. Počet důkladných studií je dnes s ohledem na naprostou jistotu efektivnosti a bezpečnosti užívání konopných látek pro psi a kočky zkrátka nedostatečný. Celá věc však začíná nabírat na obrátkách, a to platí i pro naše čtyřnohé kamarády. Například, v červenci tohoto roku vyšly na povrch extrémně nadějné výsledky studie, která se zabývala použitím CBD získaného z technického konopí pro psy trpící na artritidu. Výsledky byly zveřejněny v oficiálním mezinárodním vědeckém magazínu “Frontiers of Veterinary Science”.

Studie s titulem “Pharmacokinetics, Safety, and Clinical Efficacy of Cannabidiol Treatment in Osteoarthritic Dogs,” (Volný překlad: Farmakokinetika, bezpečnost a klinická efektivnost kanabinoidní terapie u osteoartritických psů) byla vedena předním doktorem Josephem Wakshlagem účinkujícím na univerzitě Cornell. Wakshlag spolu s kolegy měřili efektivnost konkrétního CBD produktu značky ElleVet Sciences, který aplikovali psím subjektům s cílem změřit, jak moc bude léčivo efektivní proti bolestem psů a jejich příznakům artritidy.  

“Výsledky studie byly přinejmenším velmi povzbuzující: u více než 80% psů se projevilo značné snížení bolestí. Navíc, pozorovali jsme i razantní zlepšení mobility, tedy celkové pohyblivosti zvířat.”

Další studie konopí na zvířatech

Ať už jsou však výsledky jakkoli nadějné, jedná se zde pořád pouze o jednu studii a žádný z rozumných chovatelů by se v péči o své mazlíčky neměl rozhodovat podle jediného výsledku. Bohužel, o moc víc jich prozatím k nalezení není. Další jsou však již naštěstí díky prozatímním výsledkům již na cestě. Nedostatek znalostí na toto téma se začíná projevovat jako naprosto akutní a je nasnadě, abychom začali lépe chápat politické, etické i vědecké implikace studií užití léčebného konopí pro kočky a psi.  

Většina veterinářů se CBD nemůže ani dotknout

Za prvé je třeba zmínit následující pointu: drtivá většina veterinářů si nemůže dovolit konopné přípravky jako případnou pomoc pro vaše mazlíčky ani zmínit, nehledě na jejich osobní nebo profesionální přístup ke konopné problematice. Každý stát má vlastní zákony a navíc také vlastní veterinární výbor. Dokonce i v samotné mekce léčebného konopí, Kalifornii, se v oficiálním prohlášení Kalifornského veterinárního výboru zmiňuje: “V kalifornském veterinárním zákonu neexistuje žádný předpis, který by veterinářům umožňoval jakýmkoli způsobem předepisovat či doporučovat léčebné přípravky na bázi konopí za účelem léčby zvířat. Veterináři, kteří tento předpis nedodrží, se dopouštějí porušení zákona.”

Minulého roku byl zveřejněn rozhovor na toto téma v konopném magazínu Leafly. Redaktoři se zde ptali veterináře Garyho Richtera z Oaklandu, jaký je jeho pohled na věc. Gary vysvětlil, že v tuto dobu pracoval na online petici zvané “soucitná péče” a zaměřené na změnu zákona ohledně možnosti doporučení CBD pro psi a kočky ve státě Kalifornie. Online petice se od té doby uchytila a Gary nedávno oznámil, že návrh zákona již prochází legislativou a podepsal ji vládní zástupce Jerry Brown. “Jsem velmi spokojený s postupem procesu, kterého jsme od minulého roku dosáhli,” vysvětluje Gary. “Zákon ještě zdaleko není dokonalý, ale vše postupuje správným směrem.”

“Podávání CBD psům trpícím na artritidu je prozatím nejčastějším využitím léčebných látek pocházejících z konopí v případě léčby zvířat.”

kočky a psy cbd thc

Doktor Richter dále vysvětluje, že jeho nadšenost a vůle prosadit nový veterinární zákon ohledně možnosti předepisovat CBD pramení z osobních zkušeností. “Měl jsem možnost nesčetněkrát vidět efektivnost CBD v podání proti artritidě vyskytující se u psů. Přesto však, pokud dnes někdo z nás veterinářů pouze doporučí CBD jako možnou pomoc, můžeme čelit doživotnímu zrušení veterinární licence.”

Richter pokračuje v přirovnávání léčby marihuanou u lidí a zvířat: “Téměř jakákoli konopná léčba, která prokazuje terapeutický potenciál u lidí, se dost možná dá aplikovat i v případě zvířat. Bolesti, záněty, gastrointestinální potíže, stres, úzkost, záchvaty třesu, rakovina a tak dále. Měli jsme možnost pozorovat zlepšení ve všech těchto oblastech. Pokud však jen zmíníte cokoli na toto téma před zákazníkem v ordinaci, čelíte potenciálním následkům, jež mohou ovlivnit celý zbytek vaší kariéry.”

Výzkum léčby konopím 2018 (Veterinární pohled)

I přesto, že je nastartování jakéhokoli důkladného výzkumu účinků léčebného konopí stále velmi problematické, někteří z badatelů se i tak nedali odradit a poslední rok bádání nám tak přináší další nadějné výsledky. Potenciál medicínského konopí a zejména potom CBD nyní dále k jeho užití nabádá nejen vědce, ale i vlastníky čtyřnohých kamarádů.  

“Pokud by můj pes někdy začal trpět na artritidu, určitě bych po nějakém konopném přípravku hned šáhl. Nejen to, šáhl bych po něm jako po naprosto první možné volbě.” Joseph Wakshlag, Univerzita Cornell, Fakulta veterinárních věd

Vědecká data popisující účinky CBD na psí těla byla až do nedávné doby doslova neexistující. Teprve až v dubnu minulého roku prohlásila oficiální veterinární rada následující: “Zažíváme akutní nedostatek dat popisujících účinky konopí na zvířat. Tento nedostatek je důvodem obav mnohých veterinářů a také přímým následkem dlouhotrvající prohibice marihuany.”

Dosavadní přetrvávající úhel pohledu, který praví, že je léčebné konopí pro psi i kočky toxické, vychází zejména z událostí, kdy domácí mazlíčci omylem požili velké množství “domácí zásoby” pánečka či paničky.  

A vkutku - studie vycházející z těchto dat vyvodila, že je konopí pro psi toxické již roku 2004. Konkrétním výsledkem zde bylo, že “od roku 1998 do roku 2002 bylo zaznamenáno 213 případů psů vykazujících příznaky akutní intoxikace konopím. Celých 99% zvířat zde zažívalo neurologické příznaky intoxikace konopím a 30% navíc i negativní gastrointestinální příznaky.  

Studie dále popisuje, jakým způsobem tyto příznaky ovlivňují fyzické i psychické rozpoložení zvířat. Vědci zde citují: “Primárním fyzickým příznakem intoxikace konopí u pozorovaných zvířat bylo zvracení, deprese, třes, disorientace, hyperaktivita nebo strnulost.” Ještě, než tyto nedávná zjištění vyšly na povrch, se mohli badatelé podívat pouze na předchozí záznamy pouze několika případů, kdy teenageři úmyslně foukali konopný kouř do tváří svých zvířat.  

Většina dosavadního výzkumu soustředěna na poškození a újmu způsobenou konopím

Od roku 2000 byla provedena pouze hrstka průzkumů zabývajících se tímto fenoménem. Většina z nich přitom potvrdila pouze jediné a to, že je léčebné konopí pro psy toxické. Autoři veterinární studie se základnou v Denveru Colorado vyvodili, že “I přesto, že jsou léčebné konopí a látky z něj pocházející všeobecně považovány za bezpečné, zaznamenali jsme pár případů úmrtí následujících po požití produktů vyrobených z másla s velmi vysokou koncentrací THC.”

Předchozí zjištění však vědcům v žádném případě nezabránily v tom, aby ve výzkumu pokračovali. Zaměřením se speciálně na účinky CBD pro psi s artritidou navíc osvětlilo i jeho potenciální funkce v tělech lidských subjektů, a to zejména co se dávkování a vstřebávání týče. Další z navazujících studií momentálně probíhají. ElleVet Sciences a doktor Wakshlag, stejně jako další vědci ze státní univerzity Colorado, se již teď chystají na další krok v celkovém výzkumu.  

CBD (Cannabidiol) působí na psy jinak, než na lidi

Ještě předtím, než se užitím CBD pro psy začali zabývat v ElleVet Science, proběhla studie roku 1988, zaměřující se na absorpci látky CBD u psů, které bylo ve formě pilulky podáváno na prázdný žaludek. Výsledkem zde však bylo, že se CBD v psím žaludku špatně vstřebává a nenabízí tedy dostatečně efektivní pomoc.

“ElleVet za námi přišli se žádostí o poskytnutí několika zkušených badatelů, kteří by se pro ně podívali na funkci vstřebávání medicíny bohaté na kanabinoidy, obzvláště potom CBD. Zároveň chtěli porovnat výsledky s klinickou studií,” vysvětluje doktor Wakshlag na univerzitě. “Hned ze startu jsme byli značně překvapeni - CBD se v tělech psů vstřebávalo vcelku efektivně. Výsledek tedy šel v protikladu se starou studií, o které jsme před chvílí mluvili.”

Wakshlad dále vysvětluje, že výsledná absorpce CBD byla ovlivněna také formou pilulek. Zatímco ve staré studii bylo CBD v pilulkách ve formě prášku, nyní ho vědci začali podávat v gelatinových kapslích, kde je CBD navázáno na olejovou bázi.  

Jaká je pro domácí mazlíčky správná dávka CBD?

Další výzvou pro badatele i chovatele je zde pochopitelně nalezení efektivní a zároveň bezpečné dávky CBD, vhodné pro podávání jednotlivým zvířatům. Pokud začnete svému mazlíčkovi naslepo podávat jeden z momentálně dostupných CBD produktů, není tak úplně jisté, zdali bude daná dávka stačit nebo jestli je zvolený typ “nosiče” (např. oleje) psy vůbec vstřebatelný.  

Doktor Wakshlag se zde právě na výzkum správného dávkování CBD zaměřil prioritně. Problémem zde i minimálně regulovaný a nezmapovaný trh s CBD produkty, jejichž výrobci často tvrdí, že jsou vašim mazlíčkům schopny pomoci i přesto, že doposud není dostupný dostatek potřebných studijních dat o tom, kolik CBD je vlastně potřeba a jakým způsobem ho nejlépe podávat.

“Dávkování, které jsme pro naši studii CBD pro psy zvolili, vychází v podstatě z doposud pozorovaného účinného množství CBD, které se aplikovali v oněch pár výzkumech probíhajících na lidských subjektech. S ohledem na tělesnou váhu je zde tedy přepokládáno, že by mělo na psy léčebně působit zhruba stejná dávka CBD, jako na lidi. Přesněji se jedná zhruba o 1-5mg na kilo tělesné váhy,” vysvětluje zamotanou situaci dále Wakshlag. “Rozhodli jsme se ze startu začít níže, u dvou miligramů.  Pro 2mg jsme se rozhodli zejména proto, že chceme vidět, zdali má terapeutický efekt i nižší dávkovací spektrum a také proto, že by takto byla léčba cenově dostupnější pro více chovatelů.”

O čem píšeme

THC pro psi a kočky je zrádnější - hrozí nebezpečí?

Jak jsme již zmínili v minulém článku “THC nebo CBD pro psy a kočky?”, většina dnešních veterinářů i dosavadních informačních zdrojů vám řekne, abyste se aplikaci THC psům či kočkám raději vyvarovali. Zatímco nalézt správnou dávku CBD se týmu doktora Wakshlaga podařilo, přimícháním THC do mixu se celá věc značně zamotává.  

THC může být pro psy i kočky toxické. Tím pádem tuto látku v žádném případě do svých produktů nepřidáváme,” vysvětluje Amanda Howland, jedna z majitelek společností poskytujících veterinární doplňky stravy.   

Nicméně, otázka toxicity THC v případě podání kočkám či psům prozatím není stoprocentně zodpovězena. Například, jeden z dalších veterinářů pocházejících z Oaklandu, Gary Richter, pevně věří tomu, že má THC co nabídnout i právě našim čtyřnohým kamarádům. Gary se rozhodl jít vlastní cestou a působení THC začal zkoumat (velice opatrně) na svém vlastní psovi Leovi. Pro aplikaci zvolil pečlivě změřené dávky hašiše nebo extraktu. Richter svá zjištění následně sděluje dalším veterinářům i chovatelům skrze online semináře a lekce.  

Prozatímní výzkum je velmi jasný - THC poskytuje určité medicínské benefity, minimálně co se působení na člověka týče,” vysvětluje Richter. “I přesto, že byla pozorována toxicita THC u otrávených psů a koček, nebezpečí je způsobeno zejména přehnaně vysokou dávkou. Naše těla a jejich hmotnost jsou oproti těm psím pochopitelně naprosto odlišná, avšak endokanabinoidní systém máme velice podobný. Tím pádem nedává smysl, aby bylo THC pro psy natolik toxické, jak o něm dnes mluvíme.”

“Hlavní obavou, která mi leží v hlavě je fakt, že je zde celá řada koček, psů a všeobecně mazlíčků, kteří by ze správné aplikace THC a CBD mohli vytěžit znatelné zdravotní benefity. Existuje obrovské množství léčiv, které jsou při špatném dávkování toxické a nebezpečné. To však neznamená, že nemohou být při naopak správné aplikaci zdraví prospěšné.”  

“Nikdo nekritizuje můj kabinet plný legálních farmaceutik. Většinou z nich bych přitom mohl při špatné aplikaci psům ublížit. O tom už však už nikdo nemluví...”

Správné dávkování konopí - Kanabinoidy pro psy a kočky

Pokud se na celý problém dle doktora Richtera začneme dívat objektivním, vědeckým okem, začneme pochopitelně přemýšlet nad tím, jaká je minimální dávka způsobující negativní efekty u zvířat. V moment, kdy nalezneme toxickou hranici, můžeme aplikovat pečlivě odměřené dávky THC, CBD nebo obou. Záleží samozřejmě i na dané nemoci, kterou se snažíme vyléčit.

Dále, kanabinoidy pocházející z léčebného konopí reagují v tělech i spolu s dalšími látkami - terpenoidy a flavonoidy. Je třeba znát veškeré reakce mezi škálou účinných látek, jež jsou ve výsledky aplikovány. Zmapování interakcí všech těchto chemických procesů je však pochopitelně velmi složité a další důkladný výzkum je tak nasnadě.  

“Jaká je ideální kombinace poměrů THC a CBD? Jaké terpeny do celého mixu vmíchat, a které raději vynechat? Léčebné látky z konopí nabízí velmi nadějný medicínský potenciál. Máme zde však stále celou řadu procesů, které nechápeme a které musí být řádně prozkoumány, než budeme moci takové látky našim mazlíčkům s jistotou podávat.”

První případy úspěšné léčby psů pomocí konopí

S opatrností a bezpečností jakožto faktory, které stojí v první řadě, se doktor Richter pustil do vlastních experimentů. A světe div se - vypadá to, že léčebné konopí má nesmírný potenciál i v případě léčby koček a psů.  

Jak jsme již zmínili výše, samotné CBD má velmi vysokou úspěšnost v případě léčby artritidy u psů. Všech 16 psů, kteří byli působení CBD během výzkumu společnosti ElleVet vystaveni prokázalo pozitivní výsledky a zlepšení kondice. “Měli jsme tady dokonce jednoho psíka, kterého jsme byli připraveni uspat. Jeho příznaky artritidy byly opravdu nepěkné a bez řádné léčby by nemělo cenu ho dál trápit. Od studie však uběhly již dva roky a hádejte co – ten samý pes teď spokojeně běhá po zahradě a jeho symptomy artritidy se snížily na minimum.”  

“Jestli někdy nastane moment, kdy můj vlastní pes začne vykazovat příznaky chronické artritidy, šáhnu po CBD jako po první pomoci,” říká sebejistě doktor Wakshlag.  

Vraťme se však k doktorovi Richterovi, který začal vlastní cestou léčit svého psíka Lea. Leo utrpěl zranění mozku během konfliktu s dalším psem. Následně se u Lea projevily následky jako třes a celkové záchvaty. Po otestování nepřeberného množství farmaceutik se doktor obrátil na cannabidiol. “Nemohl jsem tomu uvěřit. Jeho třes a záchvaty pominuly takřka okamžitě.,” píše na svém blogu Richter. “Leo prožíval záchvaty třesu více než několikrát týdně. Nyní, při pravidelných aplikacích CBD oleje, se u něj záchvaty projeví maximálně dvakrát do měsíce.”

Co kočky a léčba konopím?

Jak všichni vidíme, v případě psů látky z konopí vykazují určitou léčebnou naději, která je v tomto bodě jen stěží zpochybnitelná. Nicméně, co se týče léčby koček, stále je zde akutní nedostatek kvalitních dat.  

Jednou z mála studií působení kanabinoidů na kočky je opět studie společnosti ElleVet, která se stále snaží najít správný kanabinoidní blend, který by našim malým šelmám mohl prospět. Vedoucí výzkumu Howland však varuje: “Kočky jsou rozhodně něčím kompletně jiným, než je malý pes. Jejich tělíčka reagují na vliv konopných látek zásadně odlišným způsobem. Metabolický proces zde probíhá zkrátka jinak. Opatrnost je na místě. Pokud se podá špatná dávka, THC a CBD může být pro kočky vysoce toxické.”

Nicméně, již teď bylo vypozorováno, že v případě podání správné dávky mohou kanabinoidy u koček například lépe zklidnit viditelnou úzkost. Chovatelům se samozřejmě podávání vlastních konopných přípravků kočkám nedoporučuje. Nejlepší možností je zde počkat na výsledku momentálně probíhajícího výzkumu společnosti ElleVet, která se úkolu horlivě chopila.

Zdroje: 
Boesch, et al. “Pharmacokinetics, Safety, and Clinical Efficacy of Cannabidiol Treatment in Osteoarthritic Dogs.” Frontiers, Frontiers, 2 July 2018, www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2018.00165/full.

“Figure 2f from: Irimia R, Gottschling M (2016) Taxonomic Revision of Rochefortia Sw. (Ehretiaceae, Boraginales). Biodiversity Data Journal 4: e7720. Https://Doi.org/10.3897/BDJ.4.e7720.” doi:10.3897/bdj.4.e7720.figure2f.

Harvey, D J, et al. “Comparative Metabolism of Cannabidiol in Dog, Rat and Man.” Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, U.S. National Library of Medicine, Nov. 1991, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1806942.

Adejumo, Adeyinka C., et al. “Cannabis Use Is Associated with Reduced Prevalence of Progressive Stages of Alcoholic Liver Disease.” Liver International, John Wiley & Sons, Ltd (10.1111), 10 Feb. 2018, onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/liv.13696.

frontiersin.org ncbi.nlm.nih.gov ncbi.nlm.nih.gov  ncbi.nlm.nih.gov

Autoři: Lauri-Jo Gamble Jordyn Boesch

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

  • Články z kategorie THC a CBD, Konopí a zvířata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/29/18