Rozdíly mezi efektem kouření marihuany na mozek (S nikotinem a bez)

  • Mezi absolutně nejčastější způsoby aplikace léčebného konopí patří kouření jointů  
  • Konopné cigarety si pacienti a zejména potom rekreační uživatelé nejčastěji chystají s přidaným tabákem 
  • Jak je však po přidání tabáku, a tedy i nikotinu, ovlivněn medicínský efekt výsledné aplikace marihuany? 

  

 

 

Právě na snahu o zodpovězení této otázky se nedávno zaměřili badatelé z dallaské univerzity Texas. Celkově se potom vědci pokusili zodpovědět na tři zásadní vědní nedostatky – jaký má dopad na mozek kouření samotného léčebného konopí, konopí spolu s nikotinem, a samotný nikotin? 

Předchozí průzkumy již prokázaly, že kouření cigaret, a tedy i nikotinu, může být v mnoha případech “vstupní bránou” uživatelů, která je následně přivede ke kouření marihuany. Následující studie se tedy zaměřily na pozorování myší, kterým bylo dáno na výběr inhalování samotného THC, samotného nikotinu neb obou. Myši, které zpočátku užívaly THC, se začaly obracet i na nikotin. Tato spojitost, který platí i v opačném směru, nebyla zpozorována například u těch myší, kterým byly podáván drogy jako heroin nebo kokain. Dle dosavadních výsledků to tedy vypadá, že mezi THC a nikotinem může být teoreticky určitý unikátní vztah.  

“Většina studií probíhajících v dnešní době se soustředí buďto na užívání samotného nikotinu nebo samotného konopí. Naprostá většina uživatelů však aplikuje obě tyto látky zároveň, což je ostatně statisticky prokazatelné. Je tak nasnadě, abychom se na efekty aplikace konopí spolu s nikotinem a jeho dopady na mozek zaměřili více a hlouběji,” vysvětluje záměry studie doktorka Francesca M. Filbey, jedna z vedoucích studie i samotného oddělení pro výzkum mozku na dallaské univerzitě Texas. “Zásadním uvědoměním zde bylo, že o tomto vztahu máme prozatím kritický nedostatek informací.” 

Velmi zajímavý je zde naprosto rozdílný obraz metrik měřících způsob mozkových propojení u kuřáků samotného konopí versus těch, kteří ho užívají spolu s tabákem. “Tento znatelný rozdíl nás žene do dalšího výzkumu. Je to velmi zajímavé,” dodává Filbey. 

O čem píšeme

Důkladné MRI mozkové skeny byly získány ze všech zkoumaných subjektů a týkaly se všech dvanácti zásadních oblastí mozku. Spektrum účastníků studie bylo následující:  

  1. 28 kuřáků nikotinu 
  2. 53 kuřáků konopí  
  3. 26 kuřáků konopí + nikotinu 
  4. 30 abstinentů  

V první řadě bylo zjištěno, že mozková konektivita je pozorovatelně nejvyšší u těch, kteří neužívají ani konopí, ani nikotin. Zajímavější zde však je, že je úroveň mozkové konektivity vyšší i u kombinovaných uživatelů (nikotin + konopí), než u těch, kteří kouří buďto samotné cigarety nebo samotnou marihuanu. Je však třeba zmínit, že studie nebrala v potaz frekvenci užívání ani obvyklé dávky a vyplívající rozdíly mezi jednotlivými subjekty.  

Studie badatelům napověděla, že neurální spojení a chování mozku se zásadně liší, pokud porovnáme užívání konopí samotného a konopí s tabákem. Tyto zjištění by mohly teoreticky vést i k lepšímu pochopení způsobu, jak dosáhnout abstitence u těch, kteří mají problém přestat konopí či cigarety užívat.  

  

 

Časté dotazy

Účinky marihuany při jejím kouření jsou znát již pár sekund po vdechnutí. Kouření marihuany je nejbezpečnější způsob užívání THC. I přesto, že THC má prokazatelně tlumící účinky na rakovinu, dehet, který se kouřením dostává do plic je škodlivý pro naše tělo a rakovinotvorný. Účinky marihuany mohou být změny chování a vnímání, euforie, pocit uvolnění nebo útlumu, ale je možná i úzkost, neklid nebo paranoia. Jsou však velmi individuální a pokud má člověk nízkou toleranci na THC, je ideální možnost nahradit jej za CBD produkty, které nejsou psychoaktivní.

Dle studií má THC vliv na úbytek šedých buněk mozkových, ale naopak se podílí a zlepšení kvality bílých mozkových buněk. Nadměrné užívání může vést ke změně chování a ke zhoršení sociální interakce, přesto však byly prokázané léčebné účinky THC na Parkinsonovu nebo Alzheimerovu chorobu a roztroušenou sklerózu. V ČR dostanete THC pouze na lékařský předpis. Studie opravdu potvrzují změny v mozku a kognitivní poruchy. Marihuana má vliv na paměť, učení a pozornost. Všeobecně jsou doporučovaná semena konopí s vyšším obsahem CBD, která je nepsychoaktivní.

THC je psychoaktivní látka, která má ale i studiemi prokázané lékařské účinky. To však má i CBD, které má téměř shodné chemické složení, ale je nepsychoaktivní a nevzniká na něm závislost. Největší riziko užívání marihuany představuje její kouření, neboť se do těla nedostává pouze THC, ale i jiné škodlivé látky. Lidé, kteří konopí kouří mají častější příhody respiračních příznaků, zejména chronickou bronchitidu. Užívání THC je také spojováno se sníženou motorikou.

Kouření konopí oproti tabáku je pro plíce mnohem náročnější a dostává se do těla více dehtu. Při kouření marihuany člověk více kašle, což je obranný mechanismus těla, tudíž se dehet z plic dostane rychleji. Oproti tabáku, který zvyšuje riziko rakoviny plic, se toto u marihuany nepotvrdilo. Marihuana přináší tělu více relaxace a uvolnění u tabáku, který obsahuje nikotin, je tomu naopak. Jejich kombinace zvyšuje rychlejší absorpci THC do organismu, to znamená, že pocity z kouření se dostaví rychleji a intenzivněji.

  • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/29/18