5 nejvýznamnějších studií léčebného konopí (Podzim 2018)

  • V dnešním článku si shrneme několik zásadních pokroků ve výzkumu léčebných vlastností konopí
  • Nová zjištění přichází z oblasti studie léčby rakoviny, žaludečních problémů, schizofrenie, autismu i CBD (kanabidiolu)Třetí čtvrtletí tohoto roku je pro konopnou scénu opravdu nabitým obdobím, plným překvapujících a nutno říci dobrých zpráv. Národní drogová agentura USA schválila oficiálně první léčebný preparát založený na bázi látek z marihuany Epidiolex, který se bude používat ve zdravotnictví stejně jako ostatní široce uznávané léky. Coca Cola a Budweiser ohlásily, že se chystají vtrhnout na trh s konopnými produkty. Konopné společnosti dělají vzruchy na burze a stávají se z nich jedny z nejlepších investic dnešní doby.  

Celé toto konopné nadšení je dále podtrhováno stále novými a zejména nadějnějšími výsledky studií zaměřujících se na léčbu širokého spektra nemocí pomocí medicínské marihuany. Dnes se podíváme na 5 výzkumů konopí, které nadále prohlubují naše pochopení léčebného potenciálu této již tak velmi nadějné byliny.  

Nové využití pro velmi malé dávky CBD

Působení kanabinoidu CBD se v lidském mozku projevuje ve více než 65 různých oblastech – pro představu si tyto oblasti můžeme představit jako terče, které CBD záměrně trefuje. Nicméně, právě vysoký počet terčů dělá z dávkování CBD natolik komplexní problém - čím vyšší dávku podáme, tím více terčů trefíme (aktivujeme více mozkových oblastí). Trefením a aktivací různého počtu dochází ke změnám ve výsledném efektu CBD na tělo uživatele. Tím pádem je třeba zjistit, které z terapeutických benefitů působení CBD se vyskytují od nejmenší možné dávky a následně spektrum účinků mapovat se zvyšující se dávkou.  

“Při podání vyšší dávky CBD mohou naprosto vymizet některé z benefitů, které pozorujeme v podání dávky nižší. Více zde nemusí nutně znamenat lépe. Působení CBD je velmi komplexním procesem.”

studie konopí marihuana

Skupina španělských badatelů nedávno identifikovala právě jeden z léčebně výhodných terčů, které lze aktivovat pomocí velmi malé dávky CBD. Badatelé konkrétně zmapovali funkci CBD, které v tomto případě blokuje aktivitu receptorů sigma 1 zodpovědných za následnou regulaci receptorů NMDA. Právě tyto receptory hrají kritickou roli ve funkcích jako je tlumení bolesti nebo schopnost těla zotavit se z mrtvice.  

V sérii experimentů vědci porovnávali reakce myší na bolest a také schopnost zotavení se z mrtvice. Výsledkem zde bylo, že myši pod vlivem CBD se zotavily z mrtvice lépe, než myši “střízlivé”. Při pozorování vlivu CBD na bolest se zase ukázalo, že je CBD schopné razantně zefektivnit účinek morfinu, kterého je tím pádem za dosažení stejného efektu potřeba aplikovat o něco méně.  

Hlubší pochopení funkce konopí proti nevolnosti

Co se problémů s trávícím traktem a jeho funkcí týče, doktoři odjakživa chápali mnohem lépe příčiny zvracení než příčiny nevolností. Nedávná studie kanadských vědců odkrývá hlubší poznatky o mozkových funkcích spojených s nevolnostmi, a navíc identifikovala kanabinoid CBD jako potenciální terapeutikum, které proti nevolnostem působí příznivě. Dále vědci tvrdí, že lze pomocí CBD nadále zefektivnit již tak kvalitní efekt THC proti nevolnostem. CBD se zde hodí zejména za účelem snížení pro některé pacienty subjektivně negativních vlivů THC.  

Jedním z hlavních příčin nevolností je dle teorie kanadských vědců zvýšení obsahu serotoninu v oblasti mozku zvané insulární kortex. Aktivace receptoru 5-HT3 molekulami serotoninu se ve výsledku projeví pocitem nevolnosti. Když si ti samí vědci uvědomili, že kanabinoid THC naopak snižuje koncentraci serotoninu v této mozkové oblasti, byli pochopitelně nadšení. Jejich teorie tím pádem nádherně zapadá a vypadá to, že dost možná rozluštili jak příčinu nevolností, tak mechanismus jejich léčby.  

Navíc, pokud se do kanabinoidního mixu přimíchá CBD, dojde k naprosto odlišnému typu aktivace receptorů ve zmíněné mozkové oblasti. Receptory 5-HT3, jejichž aktivace nevolnost navozuje, jsou během působení CBD z celého procesu naprosto vynechány.  

Další teorie o působení CBD a THC proti nevolnostem budou výzkumu vystaveny již zanedlouho. Konkrétně se jedná o:  

  • Aktivací kanabinoidních receptorů CB1 pomocí THC se přímo snižuje uvolňování serotoninu

  • CBD aktivuje receptory 5-HT1A

Tato hypotéza bude samozřejmě pod hledáčkem vědců během budoucích studií, již teď se však v kombinovaném působení THC a CBD skýtá naděje pro mnoho osob trpících na chronickou nebo častou nevolnost. Navíc, radikálně nízká toxicita těchto látek by z výsledného léčiva mohla udělat jednu nejbezpečnějších léčiv, které budou k sehnání.

Konopí a schizofrenie: doktoři mění názor

Názor, že mají uživatelé marihuany mnohem vyšší šanci pro vývin schizofrenie, se držel v popředí mezi lékaři, odpůrci konopí i samotnými uživateli již celé dekády. V poslední době však vyšly na povrch výsledky tří významných studií, které badatele nutí uznat, že na celou problematiku pohlíželi doposud mylně. Díky těmto studiím dochází ke změně chápání potenciálních dopadů užívání konopí na psychiku a mentální stav daného uživatele.

“Zjistili jsme, že je celá věc tak nějak naopak. Pozorujeme zvýšení v míře užívaní konopí mezi těmi, u kterých se projevila schizofrenie. Není to však tak, jak se doposud tvrdilo – tedy, že zvýšené užívání konopí vede ke schizofrenii. Právě naopak,”  

studie konopí marihuana

V dnešní době mají vědci možnost porovnávat součásti DNA jednotlivých jedinců. Pomocí moderní technologie je možné detailně porovnat významné prvky DNA s ohledem na chování a charakteristické rysy osobnosti zkoumaných pacientů. Čím více získaných dat vědci do pozorovacího mechanismu vloží, tím lepší mají šanci na nález určitého vzorce, pomocí kterého jsou ve výsledku schopní následně i předpovídat vývoj různých mentální poruch. V tomto případě vyplul na povrch vzorec, který byl identifikován jako pojítko mezi schizofrenií a chronickým užíváním konopí hraničícím se závislostí.

"Pomocí následného statistického rozboru bylo potvrzeno, že mají schizofrenici mnohem vyšší předpoklad pro užívání konopí než osoby mentálně zdravé. Dalším logickým vyvozením je zde pochopitelně fakt, že schizofrenici mají tendenci vyhledávat konopí jako pomůcku pro vypořádání se s jejich mentální poruchou."  

Zde je nasnadě otázka - jakým způsobem tedy konopí schizofrenikům pomáhá? Jedny z dalších studií porovnávaly skeny mozku, ve kterých lze vidět aktivitu neuronů v jednotlivých oblastech mozku. Díky pozorování efektu CBD na mozkovou aktivitu schizofreniků bylo zjištěno, že je kanabidiol schopen s relativně vysokou úspěšností abnormální aktivitu normalizovat. Myšlenkové procesy schizofreniků jsou typicky chaotické a vypadá to, že během působení dochází ke zlepšení komunikace prefrontálního kortexu a striatu, tedy dvou mozkových regionů zodpovědných za zprostředkování správných kognitivních funkcí.  

V poslední ze studií byla navíc zpozorována schopnost CBD zlepšit mozkové funkce během učení se novým věcem. Pacienti, kterým bylo aplikováno léčebné konopí se byli schopni učit mnohem efektivněji než ti, kterým bylo podáno placebo. Z velmi nadějných výsledků aplikace CBD tedy vědcům logicky vyplívá, že by se měli u schizofreniků soustředit (stejně jako schizofrenici vyhledávající samoléčbu) zejména na nepsychoaktivní kanabidiol, který prozatím vykazuje v případě léčby schizofrenie nejvýhodnější funkce.  

Synergický efekt kanabinoidů na rakovinu prsu

Efekt kanabinoidů pocházejících z konopí a působících proti růstu nádorů je zájmem mladého, zato však rychle rostoucího studijního oboru. Pozitivní účinek jednotlivých kanabinoidů a dokonce i některých terpenů proti růstu nádorů byl již identifikován v hned několika výzkumech. Nicméně, dosavadní výzkumy se soustředily zejména na účinek jednotlivých, oddělených kanabinoidů. Teprve nedávná studie se rozhodla pozorovat účinek celé řady kanabinoidů i terpenů působících zároveň - synergicky. Takzvaný “entourage efekt”, tedy spolupráce konopných látek poskytuje dost možná efektivnější možnost aplikace konopných látek.

Tento doprovodný, hromadný efekt byl nedávno pod hledáčkem výzkumníků z Madridu, kteří se rozhodli účinek pozorovat na samičích myších postižených rakovinou prsu. Vědci zde důkladně porovnali výsledný léčebný efekt samotného THC s efektem mnoha různých kanabinoidů dohromady.  

“Výzkum dopadl téměř přesně tak, jak badatelé předpokládali - plný, synergický účinek kanabinoidů působil proti růstu nádorů efektivněji než samotné THC.”

studie konopí rakovina

Zajímavé zjištění navíc vyplynulo i z testování funkce pěti různých terpenů zkombinovaných s THC. Takováto preparace neměla proti růstu nádorů téměř žádný účinek a vědci tedy pochopitelně vyvodili, že nejúčinnější medicínské preparace je možné dosáhnout právě kombinací všech kanabinoidů. Tato studie dává vědcům další významný podklad potvrzující teorii synergického efektu kanabinoidů a jeho významnosti v medicínském efektu konopí. I přesto, že je třeba ke každému případu rakoviny přistupovat unikátně a aplikovat model terapie vhodný pro jednotlivé pacienty, výše zmíněná zjištění posouvají badatele doufejme správným směrem, který dost možná povede k vývinu ještě efektivnějších způsobů pomoci při rakovině.  

Klinické studie potvrzují efektivnost konopí proti autismu

V případě autismu a jeho léčby konopím se nám během posledních let začaly hromadit neoficiální správy o tom, že autistům podávání marihuany vskutku pomáhá. Nicméně, doteď byl hlavním problémem (jak jsme zmiňovali již v minulých článcích) nedostatek kvalitních, oficiálních klinických studií. I zde však celá věc začíná nabírat na obrátkách.  

“Výsledek studie je přinejmenším nadějný: celých 61% rodičů autistických dětí má po podání konopí dojem, že se jejich symptomy a celkový stav zlepšily.”

konopí marihuana cbd olej

Výzkum, o kterém se zde mluví byl vykonán v Israeli. Pozorováno bylo dohromady 60 autistických dětí. Vědci se zde rozhodli podávat konopný mix o poměru 20:1 CBD:THC, u kterého je zaručen naprosto mizivý omamný efekt THC. Pozitivní výsledek vědce docela zaskočil: 61% rodičů ohlásilo zlepšení příznaků autismu a celkového stavu svých dětí. Největší pozitiva byla pozorována v oblastech schopnosti komunikace a pocitů úzkosti: u 47% se projevilo zlepšení komunikačních schopností a u 39% prokázalo snížení neklidu a symptomů úzkosti.   

Vzrušující výsledky dosavadních pozorování nyní izraelské vědce motivují k dalšímu výzkumu metodou dvojitě zaslepené studie. Dvojitě zaslepené studie jsou schopny eliminovat předpojatost subjektů, která je v tomto případě u rodičů hledajících naději pro své děti předpokládaná a pochopitelná. I přesto jsou však prozatímní výsledky nezvykle motivující a již teď to vypadá, že bude konopí mít co nabídnout i autistům, pro které doposud neexistuje žádná doopravdy efektivní terapeutická metoda.  Zdroje: sciencedirect.com sciencedirect2 nature.com  neurology.org

            ncbi.nlm.nih.gov

Autoři: Joëlle A. PasmanKarin J. H. Verweij

Časté dotazy

Dosud se provedlo jen pár studií, které se zaměřovaly na efekt konopí při léčbě autismu. Výsledky však z velké většiny byly pozitivní. Na testech po užití CBD byla prokázána vyšší míra sociální interakce. Studie taktéž prokázaly, že při užívání konopných mastí, konopných gelů a CBD olejů došlo k výraznému snížení autistických symptomů, kterými jsou například záchvaty, tiky, deprese, neklid a záchvaty vzteku. Ačkoli důkazů o přímém efektu kanabidiolu na autismus není mnoho, nelze pochybovat, že konopí a CBD mají pozitivní vliv na toto onemocnění.

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

CBD vykazuje pozitivní účinky při léčbě bolesti jak samotné, tak i s obsahem THC. Je vynikající pro zánětlivou bolest jako je artritida nebo zranění. Nejen, že pomáhá při bolesti, ale i snižuje a redukuje záněty. Reaguje na receptory endokanabinoidního systému, což značně přispívá k úlevě od bolesti. THC pomáhá zmírnit centrální a neuropatickou bolest a působí taktéž protizánětlivě. Ideálním bojovníkem proti nemoci je tudíž například CBD olej s poměrem CBD:THC.

CBD potlačuje příznaky rakoviny a některé vedlejší účinky chemoterapie. Kanabidiol funguje na principu interakce s různými buněčnými receptory. Účinek CBD může vést ke smrti nádorových buněk a útlum jejich šíření. Užívání CBD produktů je pouze doplňková léčba k léčbě předepsané lékařem.

Schizofrenie je neurologická porucha ovlivňující vnímání reality. CBD pomáhá maximalizovat léčbu. Potencionální výhody pro léčbu schizofrenie jsou: zmírnění úzkosti a deprese, regulace rovnováhy neurotransmiterů, zvýšení průtoku krve do kortikálních oblastí mozku, zlepšení kvality a trvání spánku a regulace vaniolidních receptorů. Studie vykázala, že CBD oleje vedou k mírnému zlepšení schizofrenních symptomů. Ačkoli CBD může zlepšit vedlejší dopady onemocnění u několika různých modelů schizofrenie, existují také důkazy, že jiné kanabinoidy, konkrétně THC, mohou schizofrenii zhoršit.

Neurodegenerativní onemocnění jsou následkem narušení funkcí centrální nervové soustavy. K těmto onemocněním patří například Parkinsonova choroba, u které je již veřejně známo, že konopí přispívá k její léčbě. Pacienti trpící touto chorobou zaznamenali po inhalaci konopí výrazné zlepšení motorických funkcí. Při Parkinsonově ale i Alzheimerově chorobě je ideálním řešením užívat konopí například v podobě konopných tyčinek.

Nevolnost se projevuje jako nadměrná tvorba slin a pocit na zvracení. Příčiny mohou být jakékoliv. Nejběžnější příčinou bývá otrava jídlem a infekce trávicího systému. Nejčastěji nevolností trpí děti a mladiství. Účinné látky konopí, jako je CBD a THC, jsou vhodným prostředkem k léčbě nevolnosti, jejich příznivé účinky byly studiemi prokázány. Ačkoli je THC nad 0,3% v České republice zakázáno, existují produkty a jeho obsahem, které s léčbou nevolnosti pomáhají. Těmi jsou plně spektrální CBD oleje, kde podíl THC není psychoaktivní. Dávkování CBD oleje je velmi individuální, doporučuje se začínat při nízkých dávkách a dle účinnosti je zvyšovat.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

O čem píšeme

Vydáno: 11/02/18