Paliativní péče a onkologie - Konopí jako podpůrná léčba

  • Léčebné konopí nalézá mnoho využití jako podpůrná i medicínská látka v řadě různorodých oblastí
  • Jednou z nově zkoumaných sfér možného využití konopí je paliativní péči  

Léčebné konopí je momentálně pod hledáčkem vědců jako možná bezpečná volba terapeutika zaměřeného na podporu pacientů, kterým může pomoci při symptomech spojených s různými onemocněními maligního typu. Nejčastěji zmiňovanými příznaky, proti kterým může medicínské konopí pomoci, jsou v případě onkologické péče: 

  • problémy se spánkem

Badatelům se zde zamlouvá zejména fakt, že je konopí často schopno pomoci se všemi těmito symptomy zároveň a lze se tak vyhnout aplikacím většího množství různých farmaceutik naráz. 

Výsledky oficiální studie byly zveřejněny v předním evropském vědeckém žurnálu “European Journal of Internal Medicine”. Výzkum analyzoval konktrétně 2960 pacientů z Izraele trpících na různé druhy rakoviny. Celkové pozorování trvalo 6 měsíců, pouze 1742 z těchto pacientů se však konce studie dožilo. “U 60% z těch, kteří přežili, se terapie povedla,” dodává k výsledkům jeden z vedoucích studie, doktor Victor Novak, účinkující na oficiální klinice pro výzkum konopí univerzity Soroka v Izraeli.  

konopí rakovina péče léky

Izrael - tahoun výzkumu konopí v paliativní péči

Izraelské ministerstvo zdravotnictví schválilo konopí pro léčebné účely již během roku 2007, až do teď však badatelům chyběla zásadní data o charakteristikách jednotlivých pacientů jako například frekvence užívání konopí, pozorované negativní vlivy jeho působení a celková epidemiologie daných osob. Na pomoc zde však přišlo vhod získání dat pacientů, kteří jsou zároveň zákazníky společnosti Tikun-Olam” (v překladu z hebrejštiny “opravme svět”). Tikun-Olam je privátní, státně schválenou organizací, která se soustředí na produkci konopí léčebné kvality pro pacienty.  

Výzkumný tým za účelem získání kvalitnějších dat analyzoval výsledky dotazníků zodpovězených celkem 3,000 pacienty trpícími na rakovinu, kterým bylo pro léčbu konopí předepsáno. Dotazníky pacienti vyplnili během prvního a šestého měsíce terapie. Mezi hlavní symptomy, se kterými pacienti zápasili, patří (včetně procentuálního výskytu):

  • Nevolnost a ztráta chuti k jídlu (48,9%)

Zde je třeba zmínit, že následný dotazník po šesti měsících vyplnilo kvůli předčasným úmrtím o 902 (24,9%) pacientů méně a dalších 682 (18,8%) přestalo během doby studie konopí užívat.  

Zbylých 1211 zkoumaných pacientů (60,6%) zodpovědělo finální dotazník následovně:  

  • 95% ohlásilo zlepšení kondice během terapie konopím

  • 3.7% pacientů nezpozorovalo žádnou změnu

  • 0.3% ohlásilo zhoršení kondice

O čem píšeme

Integrace konopí v onkologii

Použití léčebného konopí pro zmírnění příznaků spojených s rakovinou a také chemoterapií se zastává i doktor Donald I. Abrams, který působí jako hematolog-onkolog v San Franciscu. “Měl jsem možnost pozorovat klinicky a z první ruky, jakým způsobem může konopí pacientům trpícím na rakovinu a symptomy s ní spojené pomoci,” vysvětluje Abrams a dodává, že v porovnání s konopím mohou farmaceutické opiáty používané proti bolestem pacientům na sklonku života znemožnit normální schopnost komunikace, a tedy i řádné rozloučení se se svými milovanými.

“Mnoho mých pacientů se díky konopí podařilo postupně a bezpečně vysadit veškeré opiáty a léky proti bolesti.” Donald I. Abrams

onkologie konopí marihuana rakovina

I přesto, že jsou analgetika a opiáty velmi efektivní volbou pro utlumení bolestí, negativní příznaky s nimi spojené mohou v celkové léčbě nakonec spíše uškodit. Jedním z problémů je například následná neschopnost pacienta vyrovnat se s bolestmi bez prášků a vnímat je po přerušení léčby ještě silněji.  

Konopí zkombinované s opiáty?

Oproti tomu léčba konopím nabízí hned několik zásadních výhod. Jedněmi z nich jsou pochopitelně razantně nižší toxicita kanabinoidů a mizivá šance na vyvinutí závislosti, obzvláště potom závislosti fyziologické. Další z benefitů léčby konopím je její propojení s původní terapií pomocí opiátů.  

“I přesto, že je v této oblasti stále třeba provést následný výzkum to vypadá, že jsou kanabinoidy schopny zvýšit účinek samotných opiátů, čímž je následně možné snížit jejich dávku a tedy i toxicitu, míru závislosti a negativních vedlejších efektů. Zde je třeba připomenout, že je terapie konopím v případě léčby rakoviny terapií integrativní - tedy doplňující do stávající léčby.

"Kterýkoli pacient, který se rozhodne konopí k léčbě svého daného typu rakoviny využít, se musí nejdříve poradit se svým lékařem. Opustit stávající léčbu může být v určitých případech smrtelné.”

Svým názorem zde přispívá i doktor Sunil Kumar Aggarwal, účinkující ve výzkumném centru státu Washington zvaném “Multicare Institute for Research and Innovation”: “Způsob, jakým se konopná medicína vyvíjí a jaké možnosti implementace látek z této rostliny se nám nabízí mě vede k názoru, že bychom měli dospět do bodu, který bych nazval ‘Integrativní kanabinoidní medicína’ (IKM). Zatímco integrativní medicína se dnes soustředí na spojení botanicky získaných látek s látkami farmaceutickými, v případě IKM je hlavní důraz kladen na implementaci konopí, tedy rostliny bohaté na různé druhy kanabinoidních látek.”

Existenciální a spirituální proces v onkologické péči

Dalším neméně zajímavým aspektem využití konopí v onkologii je jeho působení na psychologický proces pacientů nacházejících se na sklonku života. Nejenže je tedy tato rostlina schopna potlačit výše zmíněné fyziologické symptomy, lékaři zde nalézají i naději a potenciál v oblasti existenciálního utrpení, které je u osob uvědomujících si blízký konec života pochopitelné.  

“Během působení léčebného konopí na pacienty nalézající se na sklonku života byly vypozorovány duševně přínosné efekty. Nejzajímavějšími ohlasy zde byly pocity míru, emocionální integrity a celkově duševního naplnění.”

Medicínské konopí může také pomáhat pacientům ve schopnosti komunikace se svými blízkými a celkové snaze zůstat přítomni v momentu do poslední chvíle. Na toto téma zde opět navazuje i komentář doktora Aggarwala: “Zkvalitnění vnímání přítomného momentu spojené s vzestupem schopnosti introspekce a meditace, které je konopí schopno katalyzovat, napomáhá dosáhnout emočně vyrovnaného stavu vedoucího k ‘dobré smrti’. K tomu bylo ostatně konopí využíváno i v kulturách minulosti.”

Finální dodatky: léčba rakoviny konopím nebo spíše terapeutický doplněk?

I přesto, že se již můžete dočíst o několika studiích, ve kterých byla apoptóza (naprogramování buněčné smrti rakovinotvorných buněk) konopím navozena, nemůžeme hned přeskakovat k názoru, že je konopí schopno zaručeně rakovinu léčit. Pacienti, kteří si předčasné výsledky pokusů provedených ve zkumavce zaměňují s opravdovou schopností konopí zabíjet rakovinné buňky, se vystavují smrtelnému nebezpečí.  

“Výsledky studií léčby rakoviny pomocí konopí jsou pouze předběžné a rozhodně se nedají považovat za finální, konkluzivní data. Navíc, naprostá většina dosavadních pokusů se týkala pouze experimentů ‘in vitro’ (ve zkumavce) nebo experimentů na zvířatech.”

Výzkum konopí pokračuje správným směrem

Legislativní situace okolo zpřístupňování medicínského konopí se po celém světě viditelně zlepšuje, a i u nás můžeme zejména díky politickým vlivům české Pirátské strany vidět určité kroky k lepšímu. Ustupující konopné tabu napomáhá také zájmu samotných lékařů a vědců, kteří se na něj začínají se zvědavostí obracet a my tak máme možnost nahlédnout hlouběji do potenciálních terapeutických benefitů této mnohostranně využitelné rostliny. Jedním z nejslibnějších možných využití je přitom právě oblast onkologické léčby a péče o umírající pacienty.

Stále je však třeba pamatovat na to, že i konopí, které je oproti jiným lékům i rostlinám považováno za velmi bezpečné, je schopné v určitých případech přinést více škody než užitku. Komunikace mezi pacientem a jeho pečovateli či doktory je tak stále zásadní. Stejně tak zásadní je správná edukace jak na straně pacientů, tak i doktorů a pečovatelů. Prozatím to však nadále vypadá, že v případě dodržení správného přístupu k užívání je možné tuto rostlinu využít ve velmi širokém spektru terapeutických využití.  

Zdroje: cancerworld.netpharmaceutical-journal.comoncologynurseadvisor.com

Autor: Corrinne Burns

Časté dotazy

Kanabinoidy z konopí působí jako přírodní antidepresiva, z toho důvodu je ideální možností při léčbě deprese předtím, než sáhneme po antidepresivech jako takových. Pacienti, kteří na úzkosti a deprese užívali produkty s obsahem CBD, konkrétně CBD olej potvrzují okamžitou úlevu. Nejlepšího výsledku dosáhneme při dlouhodobém a pravidelném užívání. CBD ovlivňuje produkci serotinu, známý jako hormon štěstí, jehož nedostatek může být příčinou deprese. Kanabinoidy harmonizují nervovou soustavu a působí na endokanabinoidní systém. Je to 100% přírodní látka s minimálním množstvím nežádoucích účinků. CBD olej je možné kombinovat například s konopným čajem či jinými CBD produkty pro dosažení vyššího blahodárného účinku.

CBD vykazuje pozitivní účinky při léčbě bolesti jak samotné, tak i s obsahem THC. Je vynikající pro zánětlivou bolest jako je artritida nebo zranění. Nejen, že pomáhá při bolesti, ale i snižuje a redukuje záněty. Reaguje na receptory endokanabinoidního systému, což značně přispívá k úlevě od bolesti. THC pomáhá zmírnit centrální a neuropatickou bolest a působí taktéž protizánětlivě. Ideálním bojovníkem proti nemoci je tudíž například CBD olej s poměrem CBD:THC.

CBD potlačuje příznaky rakoviny a některé vedlejší účinky chemoterapie. Kanabidiol funguje na principu interakce s různými buněčnými receptory. Účinek CBD může vést ke smrti nádorových buněk a útlum jejich šíření. Užívání CBD produktů je pouze doplňková léčba k léčbě předepsané lékařem.

K léčbě úzkosti je nejčastější způsob užití CBD. Studie prokázaly, že CBD snižuje úzkost u pacientů se sociálně-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáhá k udržení nižší hladiny úzkosti a neustálému zlepšování kvality a množství spánku. Je to nejpopulárnější přírodní způsob léčby úzkosti a poruchy spánku. K dennímu užití při zvládání úzkosti se doporučují CBD kapsle nebo CBD tinktury. Ke zvládání akutních potíží se naopak doporučuje vaporizace CBD, neboť úleva se zaznamená téměř okamžitě.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Narozdíl od léků na nespavost není CBD návykové a vázané na lékařský předpis. Na denní únavu je ideální užít pár kapek CBD oleje hned ráno pod jazyk. Kanabinoidy neovlivňují pouze usínání, ale i celkovou kvalitu spánku. Pro klidné spaní a rychlé usínání je vhodné nakapat pár kapek oleje pod jazyk před spaním, mysl se tak zklidní a spánek bude kvalitnější. Dávkování se odvíjí od hmotnosti, věku a charakteru užití, doporučuje se však začít s jednou kapkou a dávky postupně zvyšovat dle potřeby.

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 11/27/18