Vysoké dávky CBD snižují chuť na pervitin (Studie)

  • Nedávné pozorování působení vysokých dávek nepsychoaktivního kanabinoidu kanabidiolu (CBD) na myši závislé na pervitinu (methamphetaminu) odhalilo, že je CBD možná schopné snížit závislost a motivaci k braní drogy 

Studie vyšla konkrétně v oficiálním vědeckém magazínu Journal of Psychopharmacology a poskytuje zbrusu nové důkazy o účinnosti CBD pro inhibici chutí na známou a značně problémovou drogu – pervitin, přesněji methamphetamine 

Předčasné výsledky vědce nabádají k závěru, že bude konopný kanabidiol dost možná schopen napomáhat v léčbě závislých pacientů snažících se zbavit “opice na krku”, kterou si je možné braním pervitinu, tedy jedné z nejrozšířenějších drog na světě, vypěstovat. 

Léčebné konopí se v mnoha předběžných studiích projevuje jako rostlina obsahující látky schopné pomoci pro léčbu různorodých psychologických poruch, závislost na opiátech a stimulantech nevyjímaje.” Jennifer Cornish 

Konopí a závislost na drogách 

“Jedním z hlavních zaměření mé laboratoře je snaha o hlubší pochopení neurobiologického působení methamphetaminové závislosti, které nám pomůže nalézt co nejefektivnější terapeutickou pomoc a zmírnit tak jedno z těžkých břemen dnešní společnosti. Kanabinoidy pocházející z rostlin konopí se již delší dobu začínají projevovat jako účinné terapeutické pomůcky proti různým druhům mentálních poruch a jejich symptomů. Z valné většiny se jedná pouze o preklinické výsledky, i tak je však naděje pro jejich použití v léčbě závislosti a prevence relapsu velmi zjevná, což se týče závislostí jak na opiátech, tak na stimulantech,” vysvětluje vedoucí studie Jennifer Cornish, účinkující na univerzitě Macquaire 

“Pervitin je stimulant centrální nervové soustavy, který působí na určité mozkové oblasti kryjící se s působením kanabidiolu. Logickým krokem pro nás tedy bylo řádně vypozorovat, jakým způsobem ne CBD schopno ovlivnit chování myší, které jsou naučené na chození si pro pravidelné dávky intravenózně podávaného methamphetaminukterý dostanou po zmáčknutí jedné z páček v pokusném prostoru. Snažíme se zjistit, zdali je pomocí CBD možné snížit reakci odměnového systému mozku v případě již vyvinuté dependenci na pervitinu.” 

“Vědci zjistili, že myši, kterým bylo podáváno 80mg CBD na kilogram tělesné váhy vykazovaly pozorovatelně nižší motivaci k opakovanému braní drogy. Důležitým poznatkem je však také fakt, že myši pod vlivem dávky menší než 40mg/kg neprokázali žádné zlepšení kondice a pro návykovou látku si chodily nadále.” 

výzkum konopí marihuana

O čem píšeme

CBD působí různorodě - “Je nutno vykonat další studie...” 

CBD se nadále projevuje jako velmi širokosáhle, ale taky značně složitě působící látka. To se ostatně projevilo i během této studie - při porovnání s myšmi závislými na pravidelných dávkách cukru se totiž jednalo o naprosto rozdílné výsledky. Jelikož se u myší “cukrářek” neprojevily žádné markantní změny v motivaci cukr dále brát, vědci dospívají, že je CBD ve svém působení na mozková centra značně selektivní a úzce zaměřené. Nejedná se tedy o látku, která by byla schopná ovlivnit odměnový systém mozku z celkového hlediska.  

“Myslím, že je nutné si uvědomit jak z hlediska pacientů, tak i vědců, že konopí je rostlina obsahující jednak psychoaktivně působící látky, ale i mnohé další, které na vnímání zdánlivě nepůsobí (jako právě CBD). Každá z těchto látek však může mít odlišné léčebné vlastnosti využitelné v různých lékařských oblastech,” vysvětluje dále Cornish v rozhovoru pro magazín PsyPost. 

“Tato studie nám jasně ukázala na potenciál CBD a jeho působení proti závislosti na stimulantech jako je například právě známý pervitin. I přesto, že se v předběžných testech CBD projevilo jako schopné potlačit frekvenci relapsů a celkovou motivaci k braní drogy, stále nás čeká velké množství důkladných studií na lidských subjektech. Námi provedená studie je však krásným prvním krokem, bez kterého bychom se dál neposunuli.” 

vědecké studie mají své limity 

“Největším zádrhelem je zde pochopitelné fakt, že se výzkum prováděl na myších a ne přímo na lidech. Navíc, byly použity opravdu vysoké dávky CBD. Nicméně, z minulosti již víme, že neurobiologie myší a lidí se ve vysokém počtu případů relativně dobře kryje. Studie jako ta naše jsou tedy pochopitelně nezbytné k objevení a rozeznání potenciálně léčebných látek a chemikálií,” dodává k výsledkům výzkumu Cornish a dále rozebírá pohled na budoucí kroky:  

“Z takto získaného setu dat jsme schopni vykonstruovat plány pro budoucí výzkumy a experimenty, které nás dost možná dovedou k vývoji metody využití pro léčbu závislosti na methamphetaminu, ale také jako látky, pomocí které mohou závislí snížit dávkování samotného pervitinu.” 

Léčebné konopí zůstává nadále mysteriózní 

Cornish celý rozhovor završuje zamyšlení se nad komplexitou rostliny konopí: “Léčebné konopí pro nás jako pro vědce nadále zůstává z velké míry záhadou čekající na rozluštění. Tato rostlina obsahuje více než 400 různých chemických látek, z toho 70 je kanabinoidů schopných interakce s lidským endokanabinoidním systémem. Potenciál této rostliny je vskutku ohromující a vědci po celém světě by ji rozhodně neměli přehlížet. Kdo ví, jaké další terapeutické aplikace se v konopí ještě skrývají?”  

Zdroj: psypost.org

Autor: Eric W. Dolan

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

  • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 11/27/18