Léčebné konopí a astma: Pomáhají marihuana a kanabioidy proti záchvatům kašle?

 • Kouření konopí proti kašli a vůbec astmatu vám pochopitelně může připadat jako naprostá šílenost 
 • I přesto, že existují šetrnější způsoby aplikace léčebných kanabinoidů, několik dosavadních studií nám napovídá, že i kouření konopí může konopí astmatikům pomoci 

Alternativní" metoda léčby astma

Vypadá to, že oproti názorům lidové většiny je léčebné konopí schopno pomoci i v případě astmatu. Některé z látek nacházejících se v rostlinách medicínské marihuany jsou dle posledních studií proti astmatu nejen lékařsky efektivní, v určitých případech je pomocí kanabinoidů zvrátit i akutní a život ohrožující záchvaty astmatu.  

Samozřejmě, že při myšlence na marihuanu se valné většině v mysli vybaví obrázek člověka s jointem v puse. Kouření je pochopitelně úzce spojeno s negativními vlivy na zdraví plic a nikoho by asi nenapadlo tvrdit, že je při záchvatu kašle nejlepším řešením “odpálit brko”.  

Nicméně, v případě léčebného konopí je celá věc malinko zamotanější a vypadá to, že pro astmatiky v dobrém slova smyslu.  

Konopí a astma v historickém vztahu 

V článcích zabývajících se historií léčby konopím jste se mohli dočíst například o tom, jak tuto rostlinu v případě léčby astmatu využívali již obyvatelé dávného Egypta v období zhruba 1200 let před Kristem.  

O aplikaci konopí proti astma psal i francouzský spisovatel Marcel Proust, který si pomocí této byliny léčil vlastní symptomy a své jointy nazýval ‘anti-astmatickými cigaretami’.” 

Navíc, krátce předtím, než bylo držení léčebného konopí položeno za hranice zákona se používalo jako doktory předepisované léčivo proti kašli. Dělo se tak konkrétně během dvacátých let minulého století, kdy doktoři doporučovali konopné tinktury pacientům, kterým vadily vedlejší účinky morfinu, jako například zácpa nebo pocity deprese.  

Nicméně, krátce na to propukla prohibice konopí a s ní i konopných léků. Zároveň však vybouchla popularita tabáku, která povznesla tabákové společnosti k vrcholům finanční výnosnosti. Spolu s rostoucí oblibou kouření cigaret se však potvrdily i spojení mezi kouřením a výskytem rakoviny. Od té doby je tedy kouření jakéhokoli druhu automaticky spojováno se škodlivými vlivy na plíce.  

Nedávné studie se však na problematiku kouření konopí a léčby astma začínají znovu soustředit a již teď je jasné, že se celá věc nedá vysvětlit pouhým sloganem “kouření konopí škodí plicím”.  

Astma: o jakou nemoc se jedná a jak se projevuje? 

Astma je dlouhodobým chronickým zánětlivým onemocněním plic a dýchacích cest. Ve vývinu astma hrají často velkou roli geny dané osoby. Nicméně, je zde celá řada dalších faktorů schopných iritovat průdušky a následně spustit astmatický záchvat.  

Nejčastějšími příčinami spuštění astmatických záchvatů jsou:  

 • Znečištění vzduchu 

 • Různé druhy alergenů (například pyl nebo prach) 

 • Náročná fyzická zátěž 

 • Kouření (obzvláště cigaret) 

 • Onemocnění dýchacích cest jako je nachlazení nebo chřipka 

 • Určité druhy léků (například aspirin) 

 • Silné emoce (pláč i smích) 

 • Změny v teplotě a vlhkosti vzduchu  

Veškeré z výše zmíněných stimulantů astma mohou způsobit obstrukce a křeče v citlivých dýchacích cestách. V ten moment se začnou objevovat typické symptomy:  

 • Kašel (obzvláště ráno a během noci) 

 • Dušnost 

 • Bolesti a pocit napětí v hrudi 

 • Sípání 

U každého astmatika se frekvence záchvatů do určité míry liší a mohou se vyskytovat od hned několika denně do pouhých pár týdně. I přesto, že nemoc postihuje osoby v každém věku, nejčastěji se projevuje již od brzkého dětství. Zajímavostí je, že astma postihuje častěji chlapce než děvčata, ale v případě výskytu během pozdějšího věku jsou postiženy častěji ženy než muži.  

Z důvodu neustále se zhoršující kvality ovzduší po celém světě a zejména městských oblastech není divu, že je frekvence případů výskytu astma na vzestupu. Křivka nárůstu začala exponenciálně růst od počátku šedesátých let minulého století a jen během poslední dekády se počet astmatiků zvýšil o 15% 

“Proti astma dodnes neexistuje žádný definitivní lék. Je zde však pár pomocných látek, které mohou astmatikům pomoci držet symptomy na uzdě.” 

Astmatici u sebe ve valné většině nosí inhalátor, buďto preventivního nebo zmírňujícího typu. Preventivní inhalátory jsou používány k tomu, aby celkově zklidnily dýchací cesty; zmírňující inhalátory pro zakročení v případě akutního záchvatu astma.  

K problémům při astma většinou nedochází v případě, že pacienti pečlivě dodržují braní předepsaných léků a zbytečně nevystavují své dýchací cesty dráždivým vlivům. To však neznamená, že astma není vyčerpávající a značně frustrující kondicí. Konvenční léčiva navíc často obsahují steroidy a imunomodulační látky, které se sebou často nesou různé vedlejší účinky.  

“Zde se dostáváme k možným alternativním způsobům léčby astmatu. Jak efektivní je tedy léčebné konopí v porovnání s běžně dostupnými farmaceutiky?”  

O čem píšeme

Výzkum a studie konopí v oblasti léčby astma 

První seriózní zpozorování pozitivních vlivů konopí na průběh astma proběhlo během malého výzkumu roku z 1975. Studie byla vedena doktorem Donaldem Tashkinem, který se rozhodl uměle napodobit bronchiální křeče v osmi “klinicky stabilních” pacientech trpících na astma. Cílem bylo pozorovat a pochopit chování jejich dýchacích cest pod nátlakem.  

Astmatické záchvaty byly v pacientech nastartovány dvěma různými způsoby: cvičením na elektrickém kolem a vdechováním látky zvané methacholin. Pacientům bylo následně podáno placebo nebo léčebné konopí o obsahu zhruba 2% THC.  

Výsledkem studie zkoumající kouření marihuany proti uměle navozeným astmatickým záchvatům bylo, že subjekty pod vlivem placeba se úlevy dočkaly od 30 do 60 sekund, zatímco osoby, na které účinkovala reálná marihuana s obsahem 2% THC se úlevy dočkaly okamžitě. V tu dobu se samozřejmě jednalo o naprosto revoluční zjištění, obzvláště pokud vezmeme v potaz tehdejší stigma obklopující kouření konopí.  

“Roku 1985 bylo odstartováno dvacetileté pozorování mírných kuřáků konopí, kteří zároveň trpěli na astma. Vyvozením studie bylo, že v porovnání s kuřáky cigaret se u uživatelů konopí projevilo značné zlepšení kondice.” 

Další významnou studií zabývající se vztahem konopí a léčby astma byl výzkum z roku 2014, během kterého badatelé testovali efekty THC na celkem 88 pacientech, kterým byly odebrány vzorky bronchiální tkáně. Badatelé v extrahovaných tkáních spouštěli pomocí elektrických stimulací astmatické křeče a následně se je pokoušeli zklidnit působením THC i dalších, syntetických kanabinoidů 

“Během pozorování bylo zjištěno, že obzvláště kanabinoid THC a jeho působení na receptory CB1 je schopno zklidnit astmatické křeče a roztáhnout dýchací orgány. Zjednodušeně řečeno, psychoaktivní THC působí přínosně pro potřebné roztáhnutí průdušek a zpřístupnění vzduchu do plic.” 

bylinné léky pro astmatiky

Je THC pro zdraví plic přínosnější než CBD?  

Po proběhlých desetiletích výzkumů to vypadá, že slavnější molekula THC v zdravotních efektech před nověji proslaveném CBD prozatím vede. CBD je dobře známé pro své protizánětlivé účinky a díky jeho legální dostupnosti ve většině částí světa se z něj stala vcelku oblíbená konopná látka.  

V posledních letech se však velká část světa namísto THC začala soustředit právě na CBD, jehož “výhodou” je i to, že nepůsobí stejně omamným způsobem jako THC a dá se považovat za relativně nepsychoaktivní.  

Nicméně, studie z roku 2015 vědě opět připomněla, že by ohledně THC neměla usínat na vavřínech. I přesto, že se jednalo pouze o studii vykonanou na zvířecích subjektech její výsledky rozhodně nemohou být brány na lehkou váhu a dávají silný podklad pro případný navazující výzkum.  

Navíc, studie se nezabývala výhradně THC, avšak pozorovala také účinky dalších léčebných kanabinoidů (konkrétně CBG, CBD, CBC, CBD-A a THC-V) ve snaze zjistit, která z těchto látek se pro léčbu nebo kontrolu příznaků astma hodí nejlépe.  

“Překvapením pro vědce bylo, že se jako účinný inhibitor kontrakcí průdušnic projevilo pouze THC. Žádný jiný z kanabinoidů, včetně CBD, proti astmatickým záchvatům nezapůsobil.” 

Alternativní způsoby aplikace konopí 

Jak můžeme z dosavadních studií vyvodit, léčebné konopí a látky v něm obsažené mohou být pro astmatiky potenciálně markantní pomocí. Nicméně, musíme stále pamatovat na to, že veškeré doposud vykonané výzkumy jsou pouze předběžné a nelze je považovat za definitivní důkaz toho, že léčebné konopí astma skutečně léčí.  

Kde bychom měli zůstávat obzvláště na pozoru je stále klasické kouření konopí. I přesto, že újma na zdraví kouřením konopí je s kouřením cigaret nesrovnatelně menší, pořád se jedná o nejméně zdravý způsob aplikace. O tom ostatně svědčí i studie z roku 1998, která srovnává zdraví plic nekuřáků a kuřáky marihuany.  

“Ve výsledcích průzkumu lze jasně vidět, že se u kuřáků konopí ve srovnání s nekuřáky vyskytuje pozorovatelně větší zánětlivost plic. Dnes již víme o lepších a hlavně zdravějších způsobech aplikace konopí.” 

Jedním z velmi oblíbených způsobů je samozřejmě požití konopných látek jako součást cukroví či jiných poživatin. Pokud potřebujete inspiraci na pár konopných receptů a všeobecné instrukce a návody na to, jak si pochoutky s konopím správně připravit, doporučujeme pročíst některé z těchto receptů:  

U poživatin obohacených o léčebné kanabinoidy a obzvláště potom o THC je třeba varovat: postupujte opatrně, mezi jednotlivými dávkami vyčkejte minimálně 2 hodiny a celkově si buďte vědomi, kolik THC do těla přijímáte. Zejména začátečníci se tímto způsobem mohou vyhnout nepříjemně přemáhajícímu a pro některé příliš psychedelickému efektu. Pamatujme rovněž na to, že psychoaktivní účinek THC způsobený orální cestou trvá mnohem déle - u silnějších dávek klidně až 12 hodin! 

Jako další alternativa se nabízí vaporizace. Na dnešním trhu je k dostání spousta kvalitních vaporizérů, pomocí kterých se je možné vyhnout spalování bylin a s ním i vdechování nezdravých a pro astmatiky zejména dráždivých látek.  

 

Zdroj: 
thegrowthop.com

Jackson, Mark. “‘Divine Stramonium’: the Rise and Fall of Smoking for Asthma.” Medical History, Medical History, Apr. 2010, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2844275/.

“Hemp for Health.” Book by Chris Conrad | Official Publisher Page | Simon & Schuster, Healing Arts Press, www.simonandschuster.com/books/Hemp-for-Health/Chris-Conrad/9780892815395

Melgert, Barbro N, et al. “Are There Reasons Why Adult Asthma Is More Common in Females?” Current Allergy and Asthma Reports, U.S. National Library of Medicine, May 2007, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17437685

Pletcher, Mark J, et al. “Association between Marijuana Exposure and Pulmonary Function over 20 Years.” JAMA, U.S. National Library of Medicine, 11 Jan. 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235088

Grassin-Delyle, S, et al. “Cannabinoids Inhibit Cholinergic Contraction in Human Airways through Prejunctional CB1 Receptors.” British Journal of Pharmacology, BlackWell Publishing Ltd, June 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24467410

Makwana, Raj, et al. “The Effect of Phytocannabinoids on Airway Hyper-Responsiveness, Airway Inflammation, and Cough.” The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, U.S. National Library of Medicine, Apr. 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25655949

Roth, M D, et al. “Airway Inflammation in Young Marijuana and Tobacco Smokers.” American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, U.S. National Library of Medicine, Mar. 1998, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9517614

Autor: Helena Miles

Časté dotazy

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které se projevuje zhoršeným dýcháním. Může docházet až k astmatickým záchvatům, které se mohou objevit kdykoli během dne. Zánět se projevuje zužováním plic a snížením množství kyslíku v našem těle. Kanabinoidy se váží na endokanabinoidní systém, což může pomocí chemické reakce potlačit zánět. Astma vede k bolesti na plicích, které CBD může potlačit díky svým vlastnostem. Dokáže totiž působit na dýchací svalstvo, kterým jsou plíce obklopeny.

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

CBD vykazuje pozitivní účinky při léčbě bolesti jak samotné, tak i s obsahem THC. Je vynikající pro zánětlivou bolest jako je artritida nebo zranění. Nejen, že pomáhá při bolesti, ale i snižuje a redukuje záněty. Reaguje na receptory endokanabinoidního systému, což značně přispívá k úlevě od bolesti. THC pomáhá zmírnit centrální a neuropatickou bolest a působí taktéž protizánětlivě. Ideálním bojovníkem proti nemoci je tudíž například CBD olej s poměrem CBD:THC.

Všechny blahodárné účinky CBD pocházejí z jeho působení na endokanabinoidní systém. Reguluje většinu tělesných funkcí a přispívá k léčbě mnoha zdravotních potíží. THC rozšiřuje průdušky jako většina léků na astma, oproti CBD má však psychoaktivní účinky. CBD stejně jako THC má bronchodilatační účinky, ale i protizánětlivé vlastnosti. CBD je jeden z nejslibnějších přírodních léčiv astmatu. Obsahuje množství terpenů, které díky jejich svěžesti přispívají k jeho léčbě.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

Třesem mohou trpět ruce, nohy, hlava, ale můžeme jej slyšet i v hlase. Třes může být dědičný nebo se může dlouhodobě vyskytovat při odvykání alkoholové či drogové závislosti. Může se také vyskytovat při stresu nebo úzkosti, tyto třesy jsou krátkodobé. CBD působí na endokanabinoidní systém a taktéž je antioxidant. Dochází díky němu ke zklidnění nervové soustavy a pacient pocítí okamžitou úlevu a zmírnění příznaků třesu.

 • Články z kategorie Aktuální témata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 01/08/19