Konopí a THC v krvi za volantem: Výzkum & Studie

  • Dnes se podíváme na velmi ožehavé téma – řízení pod vlivem drog a konkrétně konopí, tedy THC. Článek je souhrnem dosavadních studií na toto téma, které shrnul dlouhodobý specialista na problematiku konopí, Davide Bienenstock.

 

 

 

 

„Jsem reportérem pracujícím v oblasti konopné problematiky, kde působím již přes 15 let. Troufám si říct, že jsem už viděl a slyšel všechno. Všechna pro a proti, která se stále dokola objevují během legalizační debaty.

Za celou tu dobu, kdy jsem veškeré námitky odpůrců legalizace s klidem odzbrojoval rozumnými a pravdivými argumenty, se vždy objevil jeden jediný pádný protiargument, který jen tak smáznout ze stolu nelze: Co když v moment legalizace konopí začne za volant hromadně usedat vlna nových amatérských uživatelů a začne řídit pod vlivem?

Samozřejmě, odpůrci legalizace se pravidelně ohání i dalšími zdánlivě pádnými protiargumenty. Nicméně, naprostá většina z nich si žádá pouhou trochu investigativní snahy k tomu, abychom si rychle uvědomili, že nejsou pravdivé.

Konopí není vstupní droga

Naprosto klasickým příkladem argumentu proti legalizace konopí je, že užívání konopí je vstupní branou do světa tvrdších a nebezpečnějších drog.

Dosavadní studie již nesčetněkrát prokázaly, že užívání konopí zkrátka a dobře není vstupní branou k tvrdým drogám, nevzniká na něm závislost (v relativním měřítku k ostatním drogám, včetně například kávy), nezpůsobuje rakovinu nebo poškození plic a nevede ke zvýšení počtu násilných zločinů.

Konopí samozřejmě není absolutně neškodnou drogou. Pokud by bylina konopí začala své uživatele proměňovat v bláznivé závisláky na heroinu s rakovinou plic, potom bychom samozřejmě měli důvod k obavám. Tak jako tak, dnes již máme opravdovou hromadu oficiálních důkazů svědčících o tom, že se takové případy zkrátka nedějí.

Jak je na tom však problematika THC v krvi a řízení auta pod vlivem konopí?

konopí, thc v krvi, řízení pod vlivem THC, konopí za volantem, marihuana za volantem, testy na drogy

Státy s legálním konopím: Zvýšení případů řízení pod vlivem drog

Celou debatu nově vznítila statistika měřící počet dopravních nehod ve státě Colorado. Počet smrtí za volantem spojených s řidiči pod vlivem konopí zde rapidně stoupl.

Může za to však samotná legalizace?

Tím si očividně není nikdo až tak jistý. I články, které o tomto problému reportují, často zároveň zmiňují, že ‚autority nejsou schopné potvrdit, že za zvýšené počty úmrtí může legalizace konopí.‘

Proč zrovna zde autority, které mají ve zvyku konopí pravidelně vinit za myriádu různých negativních následků, váhají? A co tedy novinové články myslí tím, že je konopí s těmito nehodami spojeno?

Vše se odvíjí od nastavení samotné protidrogové politiky v USA. V reportáži organizace Rocky Mountain High Intensity Drug Task Force se můžete dočíst, že ‚případy spojené s marihuanou‘ nemusí nutně znamenat, že marihuana či léčebné konopí jsou přímými viníky nehody. Znamená to pouze, že se THC objevilo ve výsledném toxikologickém reportu daného případu.

To znamená, že pokud si daná oběť dejme tomu týden před smrtí dopřála pár potáhnutí z jointa, její smrt automaticky spadá do přihrádky ‚ve vztahu s konopím / marihuanou‘.

THC v krvi a řízení auta: fakta a statistiky

Ještě, než se pustíme do hlubšího rozboru velmi matoucí vědy zabývající se řízením pod vlivem konopím, je třeba zmínit jeden naprosto základní fakt: Řízení vozidla pod vlivem jakékoli, ať už legální či nelegální drogy je nezodpovědným a kriminálním činem.

O čem píšeme

“V porovnání se střízlivými řidiči mají řidiči pod vlivem THC o 5 % větší šanci výskytu nehody. Dále, řidiči pod vlivem alkoholu překračujícím průměrný limit (0.08 promile) mají zvýšenou šanci nehody o 225 %.”

testy na drogy za volantem, jak dlouho thc v krvi, porucha soustředění thc,

Když se tedy tisk ptá stylem “může legalizace konopí za zvýšení počtu dopravních nehod?” okamžitě se jedná o určitým způsobem nefunkční, a navíc proti-konopně založenou otázku. Nikdo přece zároveň netvrdí, že za dopravní nehody může legalizace alkoholu nebo ano? V případě alkoholu se právem viní opilý řidič, a to během soudu i na veřejnosti.

Užití konopí zvyšuje riziko dopravní nehody, to je všem jasné. O jaké dávce však mluvíme? A o jak velkém riziku? Zde do debaty vstupuje celá řada různých faktorů. Například, čokolády obohacené o THC nejsou nebezpečné z pohledu možnosti smrtelného předávkování. Nicméně, poživatiny s obsahem konopných látek jsou velmi potentní a řidič pod jejich vlivem může pochopitelně lehce usnout za volantem nebo se zasnít, což vede přímo k nehodě. Tím je smrtelně ohrožen jak řidič, tak ostatní lidé.

Během legalizace konopí v Coloradu stát nastavil maximální povolený limit THC v krvi řidiče 5 nanogramů.

Konopí za volantem: Nový pohled na kompletní data

Nicméně, odložme na chvíli notoricky složité testování na THC a zjišťování, zdali byl daný řidič opravdu pod vlivem THC, nebo ne. Nové datasety nyní odhalují nová a zásadní statistická data:

l  Od roku 2013 do roku 2016 se výskyt řidičů s pozitivními testy na THC zvedl o 145 % - z 47 na 115. To samozřejmě nezní vůbec dobře. Zároveň se však jedná o totálně zavádějící statistiku. “Pozitivní test na THC v podstatě znamená, že má řidič v krvi stále nějaké THC, a to i přesto, že může být v daný moment naprosto střízlivý. Lidské tělo je schopné se zbavit alkoholu i během několika hodin, THC však v krvi zůstává dny, a dokonce i týdny. Test na THC tedy může vyjít pozitivní i přesto, že řidič naposledy kouřil konopí 3 týdny zpátky.

Kdyby se se stejným přístupem bralo i pití alkoholu, potom by statistiky mluvily o 55 až 75 % dospělé populace (procentuální vyjádření osob konzumujících alkohol alespoň jednou měsíčně) řídících pod vlivem alkoholu. Jenže, osoba, která pila alkohol naposledy minulý týden není za volantem “opilá”, stejně jako uživatel s pozitivním výsledkem na metabolity konopí není “zkouřený”.

Při pohledu na kompletní dataset tedy vychází najevo, že procentuální počet údajně “zkouřených” řidičů v podstatě zrcadlí procento celkového počtu uživatelů konopí v celém státě.

Kontext a relativní riziko

K tomuto tématu se výborně hodí bližší pohled na studii z roku 2015 (NHTSA). Federální vláda USA tento výzkum považuje za „první širokosáhlou studii zabývající se počtem dopravních nehod ve vztahu s užitými drogami.“

Data během této studie byla získána konkrétně od 3,000 řidičů, kteří byli viníky dopravních nehod a 6,000 takzvaně kontrolních řidičů, kteří prozatím žádnou dopravní nehodu nezpůsobili. Celé pozorování probíhalo v časovém rozpětí dvaceti měsíců ve státě Virginia.

Veškerá sbíraná data byla vždy zapisována hned během daných událostí. Badatelé a zúčastnění policisté byli připraveni 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Navíc, řidiči byli během studie považováni za „pod vlivem THC“ jenom tehdy, kdy jim byla v moment nehody naměřena opravdová aktivní hladina THC v krvi (ne pouhé zbylé metabolity z užití konopí například před týdnem).

Velice důležitým poznatkem tohoto výzkumu je, že řidiči pod vlivem THC sice měli o 5 % vyšší šanci na to, aby se stali viníky dopravní nehody, avšak řidiči pod vlivem opiátových léků na předpis proti bolesti měli šanci na nehodu zvýšenou o celých 15 %.

Zvýšení šance na dopravní nehodu: Drogy & Alkohol

I šokující rozdíl mezi daty o řidičích pod vlivem opiátů a konopí jsou však naprosto trpasličích výšin, pokud je srovnáme s daty o řidičích pod vlivem alkoholu. Zde vyšlo najevo, že opilí řidiči mají šance na nehodu zvýšené o 22 až 222 %, a to je na úrovni opilosti v minimální detekovatelné míře dýchacího testeru. V moment, kdy se řidič dostane na minimální povolené množství promile v krvi v Americe (0.08 promile) se šance nehodu zvyšují na šokujících 1118 %.

Navíc, abychom ještě lépe pochopili míru procent popisujících zvýšení šancí na nehodu po požití konopí, můžeme nahlédnout na data o penicilinu a spolupasažérech. Z výzkumu vyšlo najevo, že osoby pod vlivem penicilinu mají šance na nehodu zvýšené o 25 %. Dále, řidiči vezoucí dva až tři pasažéry mají tyto šance zvýšené o 120 %. A konečně, řidiči, kteří během jízdy telefonují nebo píší zprávy si šance na nehodu zvyšují o 310 %.

Separátní studie navazující na tento výzkum navíc vydedukovala, že je velmi složité určit, v jakém případu vlastně THC řidiče negativně ovlivňuje. Z některých výsledků totiž vychází najevo, že řidiči pod silným efektem THC měli zároveň razantně zvýšená rizika pro nehodu, u jiných byly zvýšení rizik nulové a u některých se schopnost bezpečného řízení dokonce zlepšila.

Jinými slovy, konopí ovlivňuje různé řidiče různým způsobem. Je tedy velmi těžké a možná i nemožné procentuálně vyjádřit, jak moc je užívání konopí za volantem vlastně rizikové.

Ti, kteří s konopím nějaké zkušenosti již mají, ví, že zkušenější a dlouhodobí uživatelé konopí jsou účinky THC mnohem méně ovlivněni než ti, kteří konopí užívají pouze sporadicky. Obrovskou roli zde tedy hraje míra tolerance daného uživatele vůči THC.

Tento fenomén ostatně potvrzuje i studie zveřejněná ve vědeckém žurnálu farmakologie v roce 2010. Zde bylo během průzkumu zjištěno, že chronický uživatel konopí je vlivem THC negativně ovlivněn z přesně 0 %.

Jak vidíte, celá věc je zapeklitější, než se může zprvu zdát. THC ovlivňuje každého jinak a je velmi složité určit, jak vážné vlastně THC za volantem je. Tak jako tak, my doporučujeme zásadně střízlivé řízení a držíme se kréda, že drogy za volant zkrátka nepatří.

 

Zdroj:
Bienenstock, David. “Taking Drugged Driving Seriously: What Does the Science Say?” Leafly, 1 Feb. 2018, www.leafly.com/news/science-tech/taking-drugged-driving-seriously-what-does-the-science-say?fbclid=IwAR0N28SGqEdHtOtZJe7KejbeBgesvacEXOy4MV356ZQvgnHo0Fvr1NY0xFI.

Autor: 
Bienenstock, David

Časté dotazy

Zákon zakazuje psychoaktivní látky, tudíž produkty s obsahem THC více jak 1% (dříve 0.3%). Naopak CBD psychoaktivní není, tudíž je v České republice legální a dle studií je dokonce i prokázán jeho léčivý účinek. CBD je na trhu dostupný v několika variantách, jakými jsou například CBD oleje, konopné potraviny, které jsou prospěšné pro náš imunitní systém, ale i semínka konopí s vysokým obsahem CBD. Cannabinoid CBD je také velmi prospěšný pro naši pleť, proto na trhu můžeme nalézt spoustu kosmetických výrobků právě s jeho obsahem. Jsou jimi třeba pleťové oleje, krémy nebo balzámy na rty.

Konzumace alkoholu a marihuany zvyšuje hladinu THC a dochází tak k umocnění efektu konopné látky. Kromě euforie může dojít i ke zvýšení nežádoucích účinků marihuany, kterými jsou například závratě, nevolnost, ospalost, obtížné soustředění, ale i úzkost nebo deprese. Nebezpečí také hrozí, neboť marihuana potlačuje dávicí reflex, což může vést k zadušení. Člověk se při této kombinaci vystavuje většímu riziku otravy alkoholem a vzniku závislosti.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

  • Články z kategorie THC a CBD, Legalizace konopí mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 04/28/19