(STUDIE) - Protizánětlivé účinky terpenoidů z konopí

  • V dnešním článku se ponoříme do hloubky nejnovějšího výzkumu terpenoidů, tedy vonných látek nacházejících se ve zralých květech konopí
  • Badatelé se nedávno pokusili zjistit, jak si proti zánětu terpenoidy vedou v porovnání s CBD (kanabidiolem)

Terpenoidy z konopí a jejich léčebný význam

Pokud jste se se slovíčkem „terpen“ nebo „terpenoid“ prozatím nesetkali, doporučujeme osvěžit si znalosti v jednom z minulých článků, které naleznete u nás na blogu v sekci léčebné konopí:

Valná většina moderního výzkumu konopných látek a jejich léčebného potenciálu se soustředí výhradně na kanabinoidy jako THC, CBD, CBG a další.

Nicméně, kompletní spektrum protizánětlivých účinků konopí sahá dále a vypadá to, že v něm hrají roli i právě terpenoidy.

Terpenoidy a jejich účinky doposud nebyli řádně prozkoumány. Právě proto se nyní badatelé rozhodli důkladně porovnat jejich efekty s dnes již dobře známým, nepsychoaktivním CBD.

Následující výzkum byl vykonán díky snahám vynikajícího českého chemika a vědce Lumíra Ondřeje Hanuše a profesorek Ruth Galilly a Zhannah Yekhtin.

Léčivé využití konopných látek

Lidské bytosti využívali léčivých vlastností konopných bylin již od pradávna. Nejstarší důkazy pojednávající o takové aktivitě se datují až do období 1800 let před Kristem.

Rostliny konopí obsahují stovky různých látek. Kromě nejznámějšího THC můžeme v květech i ostatních částech rostlin nalézt spousty látek s různými efekty a účinky na lidské tělo.

Některé z těchto látek se vyskytují i v jiných rostlinách (například určité druhy terpenů), jiné jsou unikátní a vyskytují se výhradně v konopí.

Během posledního století jsme byli svědky znovuzrození zájmu o konopí, a to jak z rekreačního, léčebného tak i vědeckého směru.

Mezinárodní instituce pro výzkum medicíny seskupily veškeré relevantní abstrakty studií z posledních sto let a zjistily, že na téma léčivých účinků konopí bylo doposud uskutečněno více než 10,700 vědeckých prací.

Celkově bylo z analýzy dosavadních dat vyvozeno, že léčebné konopí poskytuje nadějné až výborné účinky v oblasti léčby chronické bolesti a další spousty autoimunitních poruch lidského organismu, které jsou často způsobeny různorodými typy zánětů.

Z dat však zároveň vyšlo najevo, že oproti psychoaktivnímu THC a známému nepsychoaktivnímu CBD byl zanedbán výzkum konopných terpenoidů.

Mnoho z doposud objevených konopných terpenů, kterých mimochodem existuje více než 200 druhů, s sebou přináší určitou farmakologickou hodnotu.

semena marihuany, výzkum konopí, terpeny, izrael, studie marhuany, léčivé účinky konopí

Genetiky konopí a odlišnost terpenů

Biochemický profil jednotlivých rostlin konopí se odlišuje zejména v závislosti na genetickém make-upu daného modelu marihuany.

Enviromentální faktory v tomto směru rovněž hrají určitou roli, ne však natolik, jako genetika.

  • Fyziologicky jsou terpeny v rostlinách konopí zodpovědné například za ochranu květů před predátory nebo za lákání hmyzu k opylování.
  • Farmakologicky hrají terpeny v účinku konopí na savce rovněž významnou roli.

Díky takzvanému řetězovému efektu konopných látek jsou jednotlivé terpeny zodpovědné za odchylky ve výsledných zdravotních účincích konopí.

Rozdíly byly zpozorovány například v odlišnosti různých terpenových profilů květů a účincích na úzkost nebo pozitivní či negativní antibakteriální vlivy.

K rozdílným účinkům v závislosti na obsahu jednotlivých terpenů došlo právě i v oblasti účinků konopí pro léčbu zánětů.

Nicméně, ve vědecké sféře prozatím neexistuje žádná hromadná shoda o tom, jakým způsobem a mechanismem v těle terpeny účinkují.

Neexistuje ani žádný vědecky přijatý důkaz toho, že terpeny opravdu disponují přínosnými farmakologickými vlastnostmi.

Právě tyto důvody nyní badatele dovedly k rozhodnutí, že je načase pustit se do důkladného studování reálných efektů terpenů.

Konopné terpeny a jejich účinky: metody studie

Esenciální oleje obsahující rostlinné terpeny byly ke studii získány z celkem tří nepsychoaktivních fenotypů rostlin konopí, které byly pečlivě analyzovány za účelem získání přesného terpenoidového profilu.

Studie účinků terpenů a jejich pozorování probíhaly metodou in vitro (ve zkumavce) a in vivo (v živém organismu).

Rostliny konopí, které badatelé ke studii použili, byly sklizeny během srpna 2016.

Vypěstovány byly venku bez použití chemikálií v pod-alpské oblasti Slovinska.

Výsledné vzorky terpenů byly ze sklizených květů samičího konopí extrahovány pomocí destilace párou.

In vivo – testování terpenoidů na zvířatech

Nejdříve se podívejme na metodu výzkumu in vivo, metody výzkumu a výsledky.

Zvířata, které vědci zvolili k pozorování byl druh myší z Izraele. Tyto myši byly vychovány ve speciální prostředí zajištěném proti výskytu jakýchkoli patogenů.

Experimenty proběhly pod přísným dohledem a za dodržení institucionálních předpisů bezpečnosti a etického zacházení „Institutional Animal Care Ethics Committee“.

Zvířata byla chována za stálé teploty (20–21°C), světelném cyklu 12 hodin světla, 12 hodin tmy a standartně krmena.

terpenoidy, biologie, výzkum léčebných účinku terpenoidů, holistická medicína

Indukce a léčba zánětu pacek pomocí terpenů z konopí

Zkoumaným myším byl pomocí injekce látky zymosan způsoben zánět packy. Poté byly myším podávány jednotlivé vzorky terpenů, rovněž injekčně.

Dávkování terpenů k léčbě zánětu se pohybovalo okolo 10 až 50 mg/kg.

Zároveň bylo určitému počtu myší podáváno CBD za účelem srovnání výsledných účinků a efektivnosti jednotlivých konopných látek.

Opuchlost pacek a míra bolesti byla následně měřena po 2, 6 a 24 hodinách.

Dále byly myším po 24 hodinách odebrány vzorky krve.

Testování míry bolesti po aplikaci konopí

Míra bolesti byla testována pomocí takzvané nociceptivní Freyovi metody. Citlivost pacek vědci porovnávali s packami, které byly ponechány ve zdravém stavu. Zvířata byla nejdřív zklidněna a testování proběhlo v tiché místnosti.

Výsledky studie (In Vivo)

Ve shrnutí: simulace zánětu bylo v myších subjektech dosaženo injekcí zymosanu.

Na takto způsobeném zánětu vědci následně testovali antinociceptivní (proti bolesti) a protizánětlivé efekty tří různých olejů obsahujících konopné terpenoidy.

Pro srovnání byla stejná skupina myší s identicky způsobenými záněty léčena dávkou 5 mg/kg CBD.

CBD je dnes již dobře známé pro své protizánětlivé účinky a vědcům zde posloužilo jako vhodná látka k porovnání efektivnosti terpenoidů:

  • Všechny tři druhy použitých terpenoidových olejů ve výsledku zaúčinkovaly pozitivně.

  • Po injekčním podáním terpenoidů z konopí došlo k razantním snížení opuchnutí pacek.

  • Navíc, stejný léčebný efekt se projevil ve všech třech testovaných dávkách (10, 25 a 50 mg/kg).

Hebrejská univerzita jerusalém, výzkum konopí v izraeli, novinky, věda, přiroda, rostliny

Zajímavé je, že mezi všemi třemi podanými dávkami terpenoidů se z hlediska výsledného účinku nevyskytl žádný pozorovatelný rozdíl.

Také je třeba zmínit, že ani jedna koncentrace terpenoidů se neosvědčila jako efektivnější než CBD. CBD ve svých protizánětlivých účincích tedy prozatím zůstává nepřekonáno.

Budoucnost terpenů z konopí ve zdravotnictví

Terpenoidy poskytují květům konopí svou charakteristickou a mnohdy nezaměnitelnou vůni. V přírodě je jejich funkce nejčastěji přičítána ochraně parazitnímu hmyzu.

I přesto, že konopných terpenoidů bylo doposud identifikováno více než 230, v jedné rostlině jich nikdy nebylo nalezeno více než 50.

Tento úkaz můžeme brát jako názorný příklad toho, že různé modely konopí poskytují různé koncentrace a kombinace terpenoidů.

Tyto rozdíly byly ostatně demonstrovány i ve výše rozebírané studii, kde vědci právě z tohoto důvodu použily extrakty z tří různých rostlin konopí.

Přesné rozdíly mezi jednotlivými terpenoidovými mixy a variabilita jejich léčebných účinků na těla savců však nadále zůstává otázkou.

Momentální data vědcům poukazují na nadějné účinky terpenoidů, a to minimálně co se týče protizánětlivých účinků.

Ze všech 230 objevených terpenoidů se tyto data prozatím týkají jen 48 testovaných terpenoidů.

Dávkování terpenoidů zůstává vcelku zapeklité, nicméně prozatím to vypadá, že se zvyšující se dávkou není dosaženo přímo úměrného zvýšení pozitivních účinků.

Vědci z výsledků studie momentálně soudí, že terpenoidy účinkují dobře jako protizánětlivý lék proti akutnímu zánětu, zatímco CBD vyniká jako lék proti zánětům chronického typu.

 

Autoři: Lumíra Ondřeje Hanuš; Ruth GalillyZhannah Yekhtin

Zdroj: “The Anti-Inflammatory Properties of Terpenoids from Cannabis.” Mary Ann Liebert, Inc., Publisherswww.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2018.0014?fbclid=IwAR1r4xznm69COlse7rJcg8qfGUKylTfkTaa_zAf7qXSEnFyIaSeoijxygKI&#.

 

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Chronická bolest je bolest, která trvá déle než 3 měsíce, častá je u onkologických pacientů. Zdroj bolesti může být různý, doprovodnými příznaky jsou však pokles nálady, úzkost, bolest, nespavost a nechutenství. Kanabinoidy (CBD) pomáhá potlačit bolest působením na endokanabinoidní systém. CBD narozdíl od THC není psychoaktivní a má minimum nežádoucích účinků. Studie prokázaly, že u pacientů, kteří užívali CBD produkty buď čisté či se stopou THC, se prokazatelně snížila bolest. Dle dat CBD kalkulátoru pomáhá snížit bolest dávka CBD 13 - 39 mg s průměrem váhy 75 kg.

CBD vykazuje pozitivní účinky při léčbě bolesti jak samotné, tak i s obsahem THC. Je vynikající pro zánětlivou bolest jako je artritida nebo zranění. Nejen, že pomáhá při bolesti, ale i snižuje a redukuje záněty. Reaguje na receptory endokanabinoidního systému, což značně přispívá k úlevě od bolesti. THC pomáhá zmírnit centrální a neuropatickou bolest a působí taktéž protizánětlivě. Ideálním bojovníkem proti nemoci je tudíž například CBD olej s poměrem CBD:THC.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Neuropatická bolest je způsobená poraněním a dysfunkčními nebo podrážděnými nervy. Nejběžnější důvody vzniku této bolesti je diabetes, zranění, rakovina, infekce, alkoholismu a autoimunitní poruchy. Studie prokázaly přínos THC a CBD, dle nich orální podávání CBD (CBD olej) vedlo ke zmírnění neuropatické bolesti. Dávkování konopí a CBD při bolestech je velmi individuální, zvyšující se dávkou narůstá i účinnost, dokud nedosáhne určitého bodu, následně se účinnost sníží.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

Záněty vznikají jako normální ochranná reakce těla na poranění, bíle krvinky bojují proti infekci. Zánět poznáme díky příznakům, kterými jsou zarudnutí, zvýšení teploty, otok, bolest a zhoršení pohyblivosti či funkce postižené části těla. CBD je protizánětlivý a působí několika cestami. Nejběžnější formou CBD produktů je CBD olej. Pro rychlý nástup uvolňujících účinků se aplikuje pomocí kapátka pod jazyk, CBD se tak dostane rychle do těla a pomáhá v boji proti vnitřním zánětům. Pro vnější záněty jsou nejvhodnější různé konopné masti.

O čem píšeme

  • Články z kategorie Konopné terpeny, Konopí a zvířata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 06/16/19