PRŮZKUM: Konopí zvyšuje pracovní bezpečnost?

  • Nová statistika poukazuje na 34% pokles v počtu pracovních úrazů
  • K poklesu došlo po legalizaci konopí

Na povrch nedávno vyšla zpráva, která všem kritikům legalizace konopí trochu zamotala hlavu.

Státy, kde bylo konopí povoleno k léčebnému či rekreačnímu povoleno, nyní pozorují razantní pokles v počtu pracovních úrazů, a to o celých 34 %. Konkrétně se měřil počet úmrtí u zaměstnanců ve stáří 25 až 44 let. Důvod?

Zaměstnanci ve státech, kde je léčebné konopí povoleno, jsou méně náchylní k častému pití alkoholu a braní různých prášků proti bolesti nebo depresím.

Souvislosti mezi legalizací konopí a pracovními úrazy

Od roku 1996 došlo v USA k povolení konopí pro léčebné, rekreační nebo oba účely. Během celé doby postupného uvolňování konopných zákonu se legislátoři potýkali se silnou opozicí.

Opozice se přitom z valné většiny opírala o názory typu „konopí zvyšuje šanci na úraz a zhoršuje pracovní schopnosti zaměstnanců“.

Jako vždy tedy byly neustále opakovány argumenty o tom, jak konopí údajně zhoršuje kognitivní schopnosti natolik, že se zaměstnanci budou chovat neukázněně, neopatrně nebo nešikovně, což následně povede ke zhoršení pracovní morálky, úrazům, a nakonec i smrtím.

Zajímavé je i to, že čím déle je v daném státě konopí legální, tím je počet pracovních úrazů nižší.

pracovní úrazy, konopí, marihuana, thc v krvi a moči

Zavádějící logika opozice, která již dlouhodobě považuje konopí za rizikové, vedla až k možnosti trestání uživatelů konopí ze strany zaměstnavatelů.

Dejme tomu, že jste si zapálili trochu konopí někdy v dubnu. Standartní drogový test by mohl takovou aktivitu odhalit ještě prvního června. Oproti tomu víkendový piják často projde testem na drogy i hned v pondělí.

Nicméně, od doby, kdy začala postupná legalizace konopí, uběhlo již na 23 let a my se tak nyní můžeme konečně podívat na to, co nám ukazují tvrdá data.

Zásadní ukazatele je možné najít ve studii z roku 2018, zveřejněné ve vědeckém žurnálu „Journal of Drug Policy“.

Badatelé D. Mark AndersonDaniel I. Rees , a Erdal Tekin během tohoto výzkumu analyzovali data ze všech padesáti států USA. Navíc, sesbíraná data se týkala dlouhého období od roku 1992 až 2015.

Průměrný pokles pracovních nehod u zaměstnanců ve věku 25 až 44 let se pohybuje okolo 20 %.

S postupem doby se však procentuální snížení míry úrazů vyšplhalo až na 33.7 %.

Tato statistika je nyní pochopitelně jasným ukazatelem toho, že konopí šance na výskyt pracovních úrazů nejen nezvyšuje, ale že proti nim dost možná přímo chrání.

Jakým způsobem k tomuto snížení dochází zůstává nadále předmětem výzkumu.

Mladým zaměstnancům prospívá legalizace nejvíce

V USA umře na pracovištích průměrně 14 zaměstnanců denně.

Nejnebezpečnější jsou přitom klasicky stavební práce, které jsou zodpovědné za jednu z pěti smrtících pracovních nehod. Nejčastěji se jedná o úmrtí spadnutím, zabití objektem, elektrickým šokem nebo rozdrcením.

Zajímavé je, že největší pokles úmrtí byl zpozorován u mladých zaměstnanců.

„Zjistili jsme, že změny zákonů týkajících se užívání konopí nejvíce ovlivňují mladé zaměstnance.“

thc v krvi v práci, testy na drogy, legalizace, marihuana v práci

Proč po legalizaci konopí klesá počet úrazů?

Čísla mluví jasně – povolení konopí, ať už k léčebným nebo rekreačním účelům, snižuje počet pracovních nehod.

Co však stojí za mechanismem tohoto snížení? Badatelé si prozatím nejsou úplně jistí.

„Prozatím se nám nepodařilo přesně identifikovat způsob, jakým je povolení konopí schopné počet úrazů snížit,“ vysvětluje v rozhovoru jeden z badatelů stojící za studií, Anderson. „Konec konců o tom můžeme jen spekulovat.“

Přece jen se zde najde jedna spekulace, která dává docela dobrý smysl. Je docela dobře možné, že dosavadní uživatelé jiných legálních drog ty stávající (alkohol, opiáty či jiné) zkrátka nahradili konopím.

O čem píšeme

Méně problémového pití alkoholu

Jeden z předešlých výzkumu, pocházející od stejného týmu badatelů, poukazuje na 5% snížení v konzumaci alkoholu ve státech, kde proběhla legalizace konopí.

V další studii byla zase legalizace spojena se snížením počtu dopravních nehod. Dopravní nehody pochopitelně tvoří velkou část koláče statistik týkajících se pracovních nehod.

Dále, legalizace konopí je spojována i ve snížení míry sebevražd mezi mladistvými. Tento pokles můžeme opět teoreticky spojit se snížením míry konzumace alkoholu.

Konopí jako kvalitnější pomoc proti bolesti

Léčebné konopí a jeho legalizace jsou navíc spojeny s 20 až 30% poklesy smrtí způsobených předávkování opiáty.

Tato statistika je ve spojení s pracovními úrazy obzvláště zajímává.

Studie výše zmíněného týmu badatelů totiž zpozorovala nejvyšší míru snížení počtu úmrtí ve státech, kde byla chronická bolest kvalifikující kondicí k předepsání konopí u doktora.

Stále je třeba více výzkumu

Badatelé nakonec zmiňují, že k vytvoření finálního názoru a definitivnímu popsání této problematiky je stále zapotřebí dalšího, důkladného výzkumu.

„Budoucí investigace této problematiky je stále potřeba. Musíme determinovat, zdali je nárůst užívání konopí a pokles pracovních nehod spojitelný se snížením konzumace legálních látek poškozujících vědomí a kognitivní schopnosti. Mluvíme pochopitelně o alkoholu a legálním farmaceutických opiátech.“

Stále je zde tedy potřeba důkladného popsání mechanismů problematiky pracovních úrazů a léčebného konopí.

Nicméně, stará známá obava toho, že užívání konopí přímo ohrozí zdraví a bezpečnost zaměstnanců, je již celkem s jistotou zažehnána.

Autor: Emily Earlenbaugh

Zdroj: Earlenbaugh, Emily. “Workplace Deaths Fell 34% After Medical Cannabis Legalization.” Leafly, 29 May 2019, www.leafly.com/news/politics/workplace-deaths-fell-34-after-medical-cannabis-legalization.

Časté dotazy

Zákon zakazuje psychoaktivní látky, tudíž produkty s obsahem THC více jak 1% (dříve 0.3%). Naopak CBD psychoaktivní není, tudíž je v České republice legální a dle studií je dokonce i prokázán jeho léčivý účinek. CBD je na trhu dostupný v několika variantách, jakými jsou například CBD oleje, konopné potraviny, které jsou prospěšné pro náš imunitní systém, ale i semínka konopí s vysokým obsahem CBD. Cannabinoid CBD je také velmi prospěšný pro naši pleť, proto na trhu můžeme nalézt spoustu kosmetických výrobků právě s jeho obsahem. Jsou jimi třeba pleťové oleje, krémy nebo balzámy na rty.

Konzumace alkoholu a marihuany zvyšuje hladinu THC a dochází tak k umocnění efektu konopné látky. Kromě euforie může dojít i ke zvýšení nežádoucích účinků marihuany, kterými jsou například závratě, nevolnost, ospalost, obtížné soustředění, ale i úzkost nebo deprese. Nebezpečí také hrozí, neboť marihuana potlačuje dávicí reflex, což může vést k zadušení. Člověk se při této kombinaci vystavuje většímu riziku otravy alkoholem a vzniku závislosti.

Vydáno: 05/31/19