(ROZHOVOR) Gil Bar Sela – Konopí v léčbě rakoviny

  • Dnes se podíváme na názor prominentního izraelského vědce Gil Bar Sely, který momentálně stojí v popředí výzkumu léčivého potenciálu konopí v onkologii

Soubor vědy zabývající se léčebnými účinky konopí v léčbě rakoviny poskytuje poměrně silnou základnu pro názor, že tato bylina v případě pomoci proti rakovině vskutku má co nabídnout.

Nicméně, momentálně vychází najevo, že účinky konopí úzce souvisí se změnami ve fungování imunitního systému lidského těla.

Právě tento jev by mohl být dle badatelů problematický, a to zejména u pacientů, kteří momentálně prochází léčbou rakoviny a různými druhy imunoterapií.

Zde nastupuje na scénu Gil Bar Sela, vedoucí oddělení pro podpůrnou a paliativní péči institutu Rambam Health Care Campus v izraelském městě Haifa, spolu s týmem specializovaných kolegů.

Gil Bar Sela a jeho kolegové se rozhodli, že důkladně prozkoumají možné interakce mezi imunoterapií (lék nivolumab) a látkami z konopí.

Studie léčebné konopí a jeho interakce s léky na rakovinu

Badatelé nakonec vykonali důslednou retrospektivní pozorovací studii, během jíž byly analyzovány záznamy celkem 140 pacientů, kterým byl podáván lék nivolumab mezi lety 2015 až 2016.

89 z těchto pacientů nahlásilo, že během léčby brali pouze léky na rakovinu. Zbytek pacientů přiznal, že brali léky na rakovinu a zároveň užívali konopí.

Pacienti užívali nivolumab konkrétně za účelem léčby rakoviny plic a karcinomu ledvin.

Výsledná analýza ukázala, že užívání konopí bylo jediným významným faktorem, který pozměnil konečnou reakci pacientů na nivolumab:

  • Na 37.5 % pacientů, kteří konopí neužívali, měl nivolumab pozitivní účinek
  • Pouze 15.9 % pacientů, kteří užívali simultánně konopí, mělo na nivolumab pozitivní účinek

I přesto, že léky na rakovinu na pacienty pod vlivem konopí působily méně, se mezi dvěma skupinami ve výsledné míře přežití a úspěšnosti léčby nevyskytl nijak razantní rozdíl.

konopí, marihuana, thc, cbd, izrael, gil bar sela, výzkum thc, rakovina

O čem píšeme

Profesor Gil Bar Sela na tyto výsledky reaguje a vysvětluje, že i když prozatím nejsou konkluzivní, je třeba je brát v potaz a počítat s nimi jak z vědeckého úhlu pohledu, tak z pohledu pacientů.

Nyní se podívejme na 3 otázky a odpovědi přímo od profesora Bar Sely.

1. Které výsledky a poznatky zde považujete za klíčové? Byly pro vás některé z nich opravdu překvapující?

„Naprosto klíčovým zjištěním je zde fakt, že u pacientů užívajících konopí spolu s imunoterapeutickými léky jsme zpozorovali zhoršení efektivity tohoto typu léků.

Jediným faktorem ze všech pozorovaných, který ovlivnil výsledný účinek imunoterapeutických léků, bylo konopí.

Ostatní parametry, jako kouření, hypertenze a další samozřejmě negativně ovlivnily celkovou míru přežití pacientů. To je však jednoduše pochopitelné a brali jsme to během seskupování výsledků v potaz.

Během retrospektivních studií sbíráme veškerá dostupná data o všech zúčastněných pacientech a následně je hodnotíme pomocí multivariačního regresního modelu.

Pochopitelně lze očekávat, že ne všechny výsledky budou nějak přínosné nebo vůbec dávat smysl.

Například, výsledky u pacientů s rakovinou plic v porovnání s pacienty trpícími na ‚lehčí‘ typy rakoviny ukazují razantně nižší míru přežití pacientů s rakovinou plic a tak dále. Tyto parametry jsou přímo související s daným typem onemocnění a dalšími všeobecnými faktory života daných pacientů.

Spojitost mezi účinností imunoterapeutických léků a užíváním konopí je však tématem, na které bychom se měli začít soustředit.

Nemluvilo se o něm již od devadesátých let, kdy byly stejné faktory zpozorovány v souvislosti s pacienty trpícími na AIDS.

Nynější výsledky opět potvrzují, že interakce mezi užíváním konopí a imunoterapeutickými léky je vskutku reálná a pravdivá. Konopí potlačuje odezvu imunitního systému, stejně jako bylo pozorováno již v minulosti.“

2. Jak přesvědčivé vám tyto výsledky připadají? Dále, jaké jsou implikace pro pacienty užívající jiné druhy imunoterapeutických léčiv, kromě nivolumabu?

„V první řadě je třeba pamatovat na to, že pracujeme pouze s retrospektivními daty. Ty bychom vždy měli brát malinko s rezervou.

Momentálně pracujeme na dalším průzkumu, během kterého sbíráme krevní vzorky pacientů. Opět se jedná o pacienty, kteří užívají imunoterapeutické léky buďto izolovaně, nebo zároveň s konopím.

Následující data by nám opět měla pomoci pochopit, jaké interakce mezi imunoterapeutickými léky a konopím opravdu existují a k jak velké míře ovlivnění imunitního systému dochází.

Opět se však jedná pouze o prospektivní zkušební studii, ve které sbíráme data od všech pacientů užívajících imunoterapeutické léky. Na obtížnosti zde přidává heterogenní povaha zúčastněných pacientů a neznámé rozdíly mezi funkcemi imunitních systémů jednotlivých účastníků.

Ve výsledku se tedy jedná ‚pouze‘ o další krok, který nás následně dovede až k řádné a detailní laboratorní studii interakcí mezi užíváním konopí a imunoterapeutických léků.

Prozatím víme, že zde existuje možná interakce mezi konopím a všemi imunoterapeutiky. Nejedná se výhradně o nivolumab.

3. Co byste poradil praktikujícím onkologům a pečovatelům o pacienty trpící na rakovinu? Co by měli vědět o momentálním výzkumu a o tom, jak může konopí ovlivnit průběh jejich léčby?

„Podle většiny dosavadních studií to vypadá, že konopí opravdu působí jako imunosupresant. V naší retrospektivní studii jsme zjistili, že mělo užívání konopí negativní vliv na působení a efektivnost imunoterapeutických drog.

Osobně se o tuto informaci se svými pacienty dělím vždy. Myslím si, že se jedná o velmi důležitou informaci, kterou by pacienti měli vědět. Poté se mohou na základě svobodné vůle rozhodnout, jakým způsobem chtějí v léčbě pokračovat.

Nicméně, stále je očividné, že je zde zapotřebí mnoha dalších průzkumů a dat. Tak jako tak si však myslím, že by o této interakci měli pacienti vědět již teď, a ne až třeba za rok nebo dva.

Zdroj: 

“3 Questions On...How Cannabis Affects Cancer Treatment:... : Oncology Times.” LWW, journals.lww.com/oncology-times/Fulltext/2017/11100/3_Questions_on___How_Cannabis_Affects_Cancer.29.aspx.

 

 

Časté dotazy

CBD potlačuje příznaky rakoviny a některé vedlejší účinky chemoterapie. Kanabidiol funguje na principu interakce s různými buněčnými receptory. Účinek CBD může vést ke smrti nádorových buněk a útlum jejich šíření. Užívání CBD produktů je pouze doplňková léčba k léčbě předepsané lékařem.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

  • Články z kategorie Aktuální témata, Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 05/31/19
(Aktualizováno: 06/23/21)