Počty předávkování prášky proti bolesti po legalizaci konopí (STUDIE 2019)

 • V dnešním článku se podíváme na zapeklitost statistik zabývajících se zvýšením i snížením počtu úmrtí na předávkování opiáty po legalizaci konopí
 • Nově vydaný průzkum se zabývá změnami počtu úmrtí způsobených opiáty – léky proti bolesti – v době následující po povolení medicínského i rekreačně užívaného konopí v USA
 • Nyní do celého problému navíc vstupuje novodobá hrozba – droga zvaná fentanyl

Opiátová epidemie

Pokud jste četli některé z našich minulých článků na blogu Semena-Marihuany.cz, potom možná již dobře víte, že se USA již delší dobu potýká s velmi nepříjemným problémem – samozvanou opiátovou epidemií.

Krize s opiáty v USA přetrvává dodnes a v některých státech se situace dost možná i zhoršuje.

Počet úmrtí způsobených opiáty se zvýšil z osmi tisíc smrtí roku 1999 na devatenáct tisíc roku 2007 a dále na šokujících čtyřicet osm tisíc smrtí roku 2017 (NIDA, 2019).

konopí, drogy, předávkování, proti bolesti, léky, opiáty, studie

Je třeba zmínit, že během počítání úmrtí v jednotlivých státech se mohou vyskytovat určité odchylky a nepřesnosti v interpretaci vyplívající s různých předpisů a metod, jakými jsou v daném státě příčiny smrtí určovány i dokumentovány.

Názorným příkladem může být odchylka v certifikátech smrti a specifikacemi příčin smrti.

Například ve státě Washington byly příčiny smrti specifikovány ve 100 % případech. Oproti tomu ve státě Pensylvánie nebyla smrt specifikována nijak v celkem 51 % certifikátech smrti (Buchanich et al. 2018).

Centrum pro kontrolu nemocí a jejich prevence (CDC) se právě z toho důvodu podívalo na odchylku ve všech státech USA.

Z výsledků vyšlo najevo, že do druhé kategorie, tak jako stát Pensylvánie, spadá dalších 27 států USA (Rudd et al. 2016).

Zajímavé je, že pokud nahlédneme na data čítající počet předpisů na opiáty, ve většině států lze od roku 2011 dále pozorovat pokles. Jedinou látkou, u které pokles nevidíme, je buprenorfin.

Dostupnost buprenorfinu je dle dalších průzkumů asociována s nižší mírou předávkování opiáty.

Jakou roli zde tedy hraje konopí?

Legalizace konopí a zlepšení zdraví obyvatelstva

Z dosavadních pozorování to vypadá, že legalizace léčebného konopí je schopná epidemii opiátů do jisté míry zmírnit zpomalit. Nynější data nás však nutí podívat se na věc z více úhlů pohledu.

Statistiky popisující důsledky povolení rekreačního i léčebného konopí rostou na detailnosti s každým uplynulým rokem od legalizace ve státě Colorado a Washington a každým dalším státem přidávajícím se k legalizačnímu trendu.

Nově jsou důsledky legálního konopí popsány v oficiálním epidemiologickém průzkumu instituce WONDER (Center for Disease Control’s – wide ranging Online Data for Epidemiologic Research).

„Průzkum odhalil celkem 24.8% snížení v celkovém počtu smrtí způsobených opiáty (prášky proti bolesti) ve státech, kde bylo povoleno léčebné konopí.

legální konopí, cbd, cbd odrůdy, opium, drogy, nebezpečí závislosti

Měřené období probíhalo od roku 1999 do roku 2010. Míra byla vypočítána v porovnání se státy, kde je konopí stále ilegální.“

Může za snížení konopí nebo buprenorfin?

Značná řada studií (většinou však ne-randomizovaných a ne-dvojitě zaslepených studií) nasvědčuje tomu, že legalizace léčebného konopí přímo snižuje počet úmrtí na předávkování v daném státě.

Nicméně, jako významný faktor se do debaty nedávno vmísil vliv THC k přímému zvýšení efektivnosti opiátů.

Studie na myších modelech prokázaly, že je THC schopné posílit účinek morfinu, a tedy i snížit potřebnou dávku, čímž se pochopitelně snižují rizika předávkování. (THC, Smith et al. 1998).

Dále, klinické studie na lidech prokázaly podpůrnou schopnost THC i v případě léčby léky jako oxycodone a rovněž morfin (Abrams et al. 2011; Cooper et al. 2018).

Navíc, celé tři čtvrtiny zákazníků konopných výdejen během průzkumu ohlásili razantní snížení vlastní potřeby a dávek opiátů proti bolestem (Piper et al. 2017).

Během roku 2017 se Národní akademie věd zabývala konečným efektem léčebného konopí na snížení chronických bolestí u dospělých a z výsledků vyvodila, že efekt konopí není razantní, ale pouze patrný (National Academy of Sciences, 2017).

Dále, průzkum dat týkajících se monitoringu pacientů odebírajících léky na předpis ukazuje, že pacienti, kteří zároveň užívají medicínské konopí mají 17x větší šanci na kompletní vysazení veškerých opiátů (Stith et al. 2018).

Nepřesná data a výchylky v kvalitě dokumentace

Jedna z nejvlivnějších studií na téma předávkování opiáty a vlivu legalizace konopí pochází z let 1999-2010. Studie popisuje dvě zásadní zjištění:

Za prvé, státy, ve kterých bylo medicínské konopí povoleno, napočítaly vyšší počty úmrtí ve srovnání se státy, kde konopí bylo v tuto dobu stále ilegální.

Za druhé, počty úmrtí začaly ve státech klesat v období následujícím po legalizaci konopí ve srovnání s těmi, kde konopí zůstalo ilegální (Bachhuber et al. 2014).

Nicméně, následující průzkumy odhalily znatelné odchylky mezi celkovými počty osob léčících se opiáty v jednotlivých státech, z čehož nadále vyplívají odchylky v budoucí vypočítané míře snížení počtu předávkování a smrtí po legalizaci.

„Nyní se badatelé snaží o přesnější výpočet vlivu legalizace léčebného konopí na míru předávkování opiáty a do výpočtů implementují i výše zmíněné odchylky.“

opiáty proti bolesti, závislost na práších na předpis

O čem píšeme

Data o předávkování opiáty a legalizace konopí 2019

Výsledky nynějšího průzkumu, ve kterém badatelé využívají starších i novodobých dat nám ukazují, že je celá věc zamotanější, než se může zprvu zdát.

Předchozí výsledky, které tvrdily, že státy, kde bylo léčebné konopí legální v letech 1999 – 2010 měly zvýšenou míru počtů předávkování ve srovnání s „ilegálními státy“, byly nově replikovány i po sedmi letech.

Nicméně, naprosto opačných výsledků se vědci dočkali během srovnání dat popisujících snížení počtu předávkování následujícím od začátku legalizace, ve srovnání s „ilegálními státy“.

Po přidání dat z uplynulých sedmi let vyšlo najevo, že státy, které legalizovaly konopí zažily ještě prudší nárůst v počtech předávkování než státy, kde konopí zůstalo ilegální.

Jak je to možné?

Ostatní data navazující na záznamy z minulosti přitom napovídají, že je léčebné konopí schopné snížit potřebné dávky opiátů pomocí synergického účinku THC a například morfinu.

Háček dle badatelů možná spočívá v předpokladu starších studií, které počítaly s tím, že je dokumentace posmrtných listin a zápisů příčin smrti konzistentní napříč všemi státy.

Nemohly být však dále od pravdy a jak jste se mohli dočíst výše, kvalita dokumentace je mezi jednotlivými státy razantně rozdílná.

Nynější výsledky přináší spíše zvýšení obav, jelikož jde vidět, že ani povolení léčebného konopí neřeší problém opiátové epidemie definitivním způsobem.

Prudký nárůst v počtu úmrtí v některých státech je rozhodně důvodem k obavám.

Fentanyl z Číny jako nový smrťák

Zajímavým faktorem vyplívajícím z novodobých statistik je vliv nově příchozí vlny bílého heroinu pocházejícího z Číny.

Čínský heroin bílé barvy má dle dosavadních dat mnohem větší šance na kontaminaci fentanylem, než klasicky hnědě zbarvený heroin vyrobený v USA či jiné části Ameriky.

„Fentanyl je extrémně nebezpečným opiátem, u kterého hrozí smrtelné předávkování i v dávce, která je vizuálně přirovnatelná k zrnku rýže.

Dále, při bližším pohledu na dostupná data vychází najevo, že k prudšímu nárůstu v počtu předávkování došlo zejména ve státech východně od Mississippi.“

Všechna tato data vedou nyní badatele k názoru, že celou věc prozatím nelze považovat za konkluzivní – tedy nelze jednoznačně potvrdit, že legalizace konopí přímo vede či nevede ke zvýšení či snížení v počtech předávkování.

Nicméně, za účelem budoucího upřesnění možné odpovědi na tuto otázku bude třeba:

 • Získat kvalitnější data z pitev
 • Data z pitev upřesnit tak, aby se vědělo, ve kterých se testovaly různé deriváty fentanylu

Závěr

Zabývat se otázkou, zdali legalizace léčebného konopí přímo snižuje počty úmrtí na předávkování opiáty je určitě vhodné.

Avšak z nových výsledků můžeme vidět, že se jedná pouze o jednu část celého puzzle.

Vyřešení bezesporu smrtelné hádanky opiátové epidemie je nutné v co nejbližší době.

Narůstající počty mrtvých v důsledku braní opiátů jsou dle badatelů alarmující.

I přesto, že předchozí data předpovídala postupné snížení v počtu mrtvých, které mělo následovat s postupující dobou po legalizaci konopí, není tomu tak.

Navíc, data o úmrtích a počtech předávkování se razantně liší v mezistátním srovnání.

Proměnnými faktory jsou mimo jiné nepřesnosti v dokumentaci a vliv zahraničních drog.

Velmi významným faktorem může být také zjištění, že státy, ve kterých je konopí legální, měly zároveň oproti státům s ilegálním konopím mnohem kvalitnější dokumentaci posmrtných listin a tedy i přesnější zápisy příčin smrti.

 

Autoři: Daniel E. KaufmanAsawer M. Nihal, Janan D. Leppo, Kelly M. StaplesKenneth L. McCallBrian J. Piper

Zdroje: 
https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2019/06/14/670059.full.pdf

 • Abrams DI, Couey P, Shade SB, Kelly ME, Benowitz NL. Cannabinoid–opioid interaction in chronic pain. Clin Pharmacol Ther 2011; 90:844-851. doi: 10.1038/clpt.2011.188.
 • Bachhuber MA, Saloner B, et al. 2014. Medical cannabis laws and opioid analgesic overdose mortality in the United States, 1999-2010. JAMA Intern Med. 174(11):1875. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.4005.
 • Bradford AC, Bradford WD. Medical marijuana laws may be associated with a decline in the number of prescriptions for Medicaid enrollees. Health Aff 2017;36(5):945-951. doi: 10.1377/hlthaff.2016.1135
 • Buchanich JM, Balmert LC, Williams KE, Burke DS. The effect of incomplete death certificates on estimates of unintentional opioid-related overdose deaths in the United States, 1999-2015. Public Health Rep. 2018; 133(4):423- 431. doi: 10.1177/0033354918774330.
 • Collins LK, Pande LJ, Chung DY, Nichols SD, McCall KL, Piper BJ. Trends in the medical supply of fentanyl and fentanyl analogues: United States, 2006 to 2017. Prev Med. 2019 Jun;123:95-100. doi:10.1016/j.ypmed.2019.02.017.
 • Cooper ZD, Bedi G, Ramesh D, Balter R, Comer SD, Haney M. Impact of co-administration of oxycodone and smoked cannabis on analgesia and abuse liability. Neuropsychopharm 2018; 43:2046-2055. doi: 10.1038/s41386- 018-0011-2.
 • Lucas P. 2017. Rationale for cannabis-based interventions in the opioid overdose crisis. Harm Reduct J. 14(1):58. doi: 10.1186/s12954-017-0183-9.
 • Mars SG, Bourgois P, Karandinos G, Montero F, Ciccarone D. The textures of heroin: User perspectives on “black tar” and powder heroin in two U.S. cities. J Psychoactive Drugs 2016; 48: 270-278. doi: 10.1080/02791072.2016.1207826.
 • National Academies of Sciences, Engineering, Medicine et al. 2017. The health effects of cannabis and cannabinoids: the current state of evidence and recommendations for research. National Academies Press.
 • Piper BJ, DeKeuster RM, Beals ML, Cobb CM, Burchman CA, Perkinson L, et al. Substitution of medical cannabis for pharmaceutical agents for pain, anxiety, and sleep. J Psychopharmacol 2017; 31:569-575. doi: 10.1177/0269881117699616.
 • Piper BJ, Shah DT, Simoyan OM, McCall KL, Nichols SD. Trends in medical use of opioids in the U.S., 2006- 2016. Am J Prev Med. 2018; 54(5):652-660. doi: 10.1016/j.amepre.2018.01.034.
 • Powell D., Pacula R. 2018. Do medical marijuana laws reduce addictions and deaths related to pain killers? J Health Econ. 58(1): 29-42. doi: 10.1016/j.jhealeco.2017.12.007
 • Rudd RA, Seth P, David F, Scholl L. Increases in drug and opioid-involved overdose deaths - United States, 2010- 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016; 65(50-51):1445-1452. doi: 10.15585/mmwr.mm655051e1.
 • Schwartz RP, Grycznski J, O’Grady KE, Sharfstein JM, Warren G, Olsen Y, et al. Opioid agonist treatments & heroin overdose deaths in Baltimore, Maryland, 1995-2009. Am J Public Health 2013; 103(5):917-22. doi: 10.2105/AJPH.2012.301049.
 • Shi Y. Medical marijuana policies and hospitalizations related to marijuana and opioid pain reliever. Drug Alcohol Depend 2017; 173:144–150. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2017.01.006.
 • Shover CL, Davis CS, Gordon SC, Humphreys K. Association between medical cannabis and opioid overdose mortality has reversed. PNAS 2019-in press June 11; doi/10.1073/pnas.1903434116.
 • Simpson KJ, Moran MT, Foster ML, Shah DT, Chung DY, Nichols SD, McCall KL, Piper BJ. Descriptive, observational study of pharmaceutical and non-pharmaceutical arrests, use, and overdoses in Maine. BMJ Open. 2019; 9(4):e027117. doi: 10.1136/bmjopen-2018-027117.

 

Časté dotazy

Skeptičnost vůči konopí se ve společnosti postupně usazuje a vzrůstá povědomí o jeho lékařském využití. Z toho důvodu se jednotlivé země postupně uchylují k jeho legalizaci, jako například Mexiko, které schválilo konopí k rekreačním účelům. Již v současné době je legální v Uruguayi, Kanadě, některých státech USA a Nizozemsku. V Lucembursku je povolena konzumace a pěstování semínek konopí pro vlastní účely a každá domácnost smí sklidit až 4 rostliny, čímž se stala první zemí v Evropě, která toto schvaluje. V Nizozemsku je 5 g konopí pro osobní potřebu legální, kouření na ulici však nikoli.

Zákon zakazuje psychoaktivní látky, tudíž produkty s obsahem THC více jak 1% (dříve 0.3%). Naopak CBD psychoaktivní není, tudíž je v České republice legální a dle studií je dokonce i prokázán jeho léčivý účinek. CBD je na trhu dostupný v několika variantách, jakými jsou například CBD oleje, konopné potraviny, které jsou prospěšné pro náš imunitní systém, ale i semínka konopí s vysokým obsahem CBD. Cannabinoid CBD je také velmi prospěšný pro naši pleť, proto na trhu můžeme nalézt spoustu kosmetických výrobků právě s jeho obsahem. Jsou jimi třeba pleťové oleje, krémy nebo balzámy na rty.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

 • Články z kategorie Rizika konopí, Legalizace konopí mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 06/21/19
(Aktualizováno: 03/04/21)