Užívání konopí (marihuany) během těhotenství škodí mozku dítěte (STUDIE)

  • Již během tří různých studií, které zkoumali důsledky užívání konopí na nenarozené krysy, potvrdily škodlivé vlivy prenatální aplikace marihuany

 

Léčebné konopí, jeho medicínské využití i postupná legalizace po celém světě (zejména v USA) je během posledních let na neustálém vzestupu.

Výsledkem rapidního rozmachu této mnohostranně využitelné byliny je však také prudký nárůst užívání konopí s vysokým obsahem kanabinoidů během těhotenství.

Čím dál více matek užívá konopí, obzvláště v Kalifornii…

Jedna z nedávných studií odhalila, že ve státě Kalifornie užívání konopí celkem 7 % těhotných matek.

22 % náctiletých matek v Kaliornii běžně užívá marihuanu. 69 % výdejen ve státě Colorado doporučuje konopí pro léčbu ranních nevolností během těhotenství.

Léčebné konopí ve valné většině případů nepředstavuje žádné riziko pro dospělé jedince, nicméně v případě nenarozených dětí je celá věc úplně jinde.

Předchozí studie již několikrát prokázaly, že novorozeňata vystavovaná vlivu konopí měla v 50 % případů nižší váhu během narození.

Nyní vychází na povrch výsledky hned tří studií, které poukazují na možné vážné narušení ve vývoji mozků novorozeňat vystavovaných vlivům konopí.

Studie byly poprvé prezentovány během každoroční oficiální konference „Society for Neuroscience“ v San Diegu.

„V posledních lidech se názor na konopí jako drogu změnil natolik, že došlo až k úplné relaxaci a nebojácnosti. Součástí celé věci je pochopitelně postupující legalizace, což je v pořádku,“ vysvětluje situaci vedoucí institutu pro závislosti a členka sboru univerzity Icahn School of Medicine, Yasmin Hurd.

„To, že konopí dospělým lidem neubližuje, ještě neznamená, že neškodí ani nenarozenému dítěti.“

konopí, těhotenství, studie, užívání marihuany, mozek dítěte, drogy, novinky

Poškození kognitivních schopností u novorozeňat

Badatelé na univerzitě Washington během testů na myších následně předvedli, že novorozené myši matek, které byly průběžně vystavovány silnému konopí, měli po narození problémy s kognitivními schopnostmi.

Jednoduše řečeno, malé myšky nebyly moc inteligentní.

Testovací dávka, která byla těhotným myším podávána, by se v lidském měřítku rovnala jednomu jointu denně.

Konkrétně byly výsledky inteligence těchto myší měřeny podle rychlosti naučení se dvou po sobě jdoucích úkolů.

Nejdříve se myši musely naučit pronásledovat světelný paprsek, který je dovedl k páce.

Posléze si myši měly zvyknou i na samotné aktivování páky, načež dostaly jídlo jako odměnu.

Myši, které byly během období v lůně vystavovány vlivům konopných látek, se v pořádku a bez problémů naučili pronásledovat světelný paprsek.

Razantní rozdíl však vědci zpozorovali ve schopnosti naučení se aktivování páky, kde si myši vystavené konopí oproti „normálním“ myším vedly znatelně hůř.

Navíc, konopí vystavované myši dělaly mnohem častěji chyby i přesto, že se daný úkol již naučily. Například, i ty myši, které již uměly aktivovat páku, si ji často pletly s falešnou pákou.

„Hned od pohledu nám připadalo, že to těmto myším jaksi nedocvakává,“ popisuje průběh výzkumu jeden z badatelů a vedoucí studie, Ryan McLaughlin.

Ryan dále popisuje, jak očividné bylo, že u myší vystavovaných konopí nikdy nebyl očividný klasický „aha!“ moment, kdy si uvědomily něco na způsob „a jo, tak takhle to teda funguje.“

Narušení paměti konopím

Během podobného výzkumu, tentokrát však vykonaného na univerzitě Auburn Alabama, bylo těhotným myším injekčním způsobem podávána bezpečně odměřená dávka kanabinoidů.

„Myši, které byly vystaveny látkám z konopí, si po narození v porovnání s obyčejnými myšmi vedli během testů paměti znatelně hůře.“ Priyanka Pinky, studentka univerzity Auburn, která výzkum vedla.

Navíc, mladé myši matek užívajících konopí měly znatelné abnormality v mozkové oblasti hippokampu.

Hippokampus je oblast mozku zodpovědná za zpracovávání paměti a schopnosti učení se novým věcem.

Specificky se u myší vystavovaných konopí vyskytovala špatná schopnost tvorby nových neuronů – tedy základ správného utváření nových vzpomínek.

Badatelé si zatím myslí, že za touto poruchou bude stát narušení správné produkce glutamátu.

Poškození mozku nenarozených děti – kyselina kynurenová

Třetí a poslední studie přistála od badatelů z univerzity Maryland.

Zde vědci napodruhé potvrdili narušení produkce glutamátu, načež byla pozorována znatelně zhoršená paměť a schopnost učení u myší, které byly během období v lůně vytaveny látkám z konopí.

Navíc si však vědci všimli nového vodítka, které by mohlo celý proces nadále objasnit – kyseliny kynurenové.

Pokud dojde k výskytu moc vysoké hladiny této kyseliny v mozku novorozeňat, následuje snížení hladiny glutamátu.

Právě tento mechanismus v případě novorozených myší matek vystavených konopí vědci zpozorovali.

„Myslíme si, že prenatální vystavování dítěte látkám z marihuany vede k přímému nárůstu kyseliny kynurenové v mozku plodu a následnému snížení hladin glutamátu,“ vysvětluje poznatky z výzkumu Sarah Beggiato, spoluautorka studie.

Hned po objasnění tohoto mechanismu se vědci začali poohlížet po možné látce, která by u novorozeňat byla schopna zvrátit narušení hladin glutamátu a vrátit vše do vybalancovaného stavu.

Závěr

I přesto, že výsledky výše zmíněných studií znějí velice přesvědčivě, a dokonce se některé z jejich nálezů navzájem kryjí, což dále přidává na jejich důvěryhodnosti, musíme pamatovat na to, že efekty drog na zvířata se ne vždy kryjí s jejich účinky na člověka.

„Obzvláště dnes, kdy je konopí považováno za naprosto neškodnou látku, je třeba tyto výsledky vytáhnout na povrch.

Je jasné, že užívání konopí během těhotenství má dalekosáhlé důsledky na chemické procesy těla matky i dítěte.

Výzkumy na zvířatech nejednou potvrdily poškození funkce mozku o novorozených. Dokážeme si představit, že tomu tak bude i u lidí. Matky by se všem drogám, včetně konopí, měly během těhotenství bezvýhradně vyhýbat.“ HurdMount Sinai

Zdroje: 
Young-Wolff, Kelly C. “Trends in Marijuana Use Among Pregnant Females in California, 2009-2016.” JAMA, American Medical Association, 26 Dec. 2017, jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2667052?redirect=true.

 

 

 

 

 

 

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 06/03/19