Spasticita

Spasticita se obvykle projevuje jako vážná komplikace během cévní mozkové příhody, jinak známé jako mrtvice. kromě toho ji ale rovněž může způsobit například úraz, zánět, nádor, nebo jiné degenerativní onemocnění. Jde o zvýšenou svalovou aktivitu, která však může znamenat také snížení pohyblivosti, či zkácení samotného svalu. Projevy spasticity svalstva se liší člověk od člověka, přičemž pro jednoho pacienta se jedná o nepříjemné pocity napětí a svalové ztuhlosti bez zjevné úlevy. Pro dalšího postiženého spasticita představuje těžké stavy bolesti a diskomfortu. K jejímu zhoršení může vést mnoho příčin, včetně prudkých změn počasí, nevhodně těsného oblečení, špatné životosprávy nebo únavy a stresu.Léčba spasticity je kombinací mnoha způsobů a oborů lékařství. V prvé řadě jsou nutností pravidelné rehabilitace a ergoterapie. V případě, kdy se spasticita projevu silnými bolestmi přichází na řadu farmaceutika. Samotnou léčbu je možné podpořit konopnými extrakty, o čem pojednává studie z roku 2009 pod záštitou americké nadace Global Neuroscience Initiative Foundation. V rámci šesti studií, kdy byly podávány látky CBD a THC (zároveň i samostatně), bylo hlášeno snížení spasticity u léčených pacientů. Konopné extrakty kombinují látky THC a CBD byly obecně považovány za dobře tolerované. Další důkazy v rámci tohoto výzkumu, hovoří o terapeutických přínosech pro léčbu příznaků spasticity. Účastníci studií však hlásili úlevu od příznaků spasticity, což by mohlo být velkou nadějí pro, alespoň částečné, zlepšení kvality života osob s touto zdravotní komplikací.Jsou však zapotřebí další výzkumy, jelikož v rámci výše zmíněné studie bylo využito rovněž látky THC. Tato konopná látka je v Česku nelegální, respektive konopí a konopné produkty s obsahem THC nad 0,3 % jsou omezeny zákonem. Takovéto produkty je možné získat výhradně na lékařský předpis a v omezeném množství.