Syndrom vyhoření

Zejména v poslední několika letech se syndromem vyhoření setkává stále větší množství lidí, alarmující je však neustále se snižující věk osob, u nichž se syndrom vyskytne. Ačkoliv se jedná o častý psychický problém a dalo by jej v podstatně nazvat jako jistou civilizační chorobu, doposud se přesně nepodařilo určit jeho definici, stejně tak ani jasnou příčinu vzniku. Jedním z nejpravděpodobnějších důvodů vzniku tohoto problému, je permanentní přetěžování jedince. Obecně je “Burnout” syndrom popisován jako stav naprostého emocionálního vyčerpání, což je spojené s projevy úzkostí, deprese, neústupné únavy, snižování sebejistoty, tyto problémy nakonec vedou k celkovému snížení produktivity a schopnosti soustředit se. První náznaky jsou již zmiňovaná, neobvykle silná únava, klesání vysokého pracovního nasazení, což vede ke každodenní práci, která však nepřináší téměř žádné výsledky, a to i přesto, že vyplňuje veškerý volný čas. Charakteristickými rysy jsou dále - sklíčenost, plačtivost, vnitřní napětí, nervozita, podrážděnost a kromě emocionálního, se později přidává i fyzické vyčerpání. Zejména při psychických projevech jako je úzkost, deprese, nervozita a vnitřní neklid, by mohlo být CBD potenciálně dobře využitelné. U kanabidiolu byl několika výzkumy prokázán anxiolytický efekt, který právě tyto projevy emočního vyčerpání může eliminovat. Více informací naleznete také v naší rubrice “Studie” nebo “CBD a úzkost/stres”.