Fantomová končetina

Fantomová končetina představuje velmi zajímavý neurologický úkaz. Objevuje se u osob s amputovanou, či také celý život chybějící končetinou. Tento syndrom je typický pocitem, že chybějící část je k tělu i nadále součástí těla. Není výjimkou, že se tento pocit dostavuje také při odebrání některého z orgánů. Typickým příkladem je pak slepé střevo nebo extrahovaný zub, kdy i po jeho odebrání může dotyčná osoba trpět přetrvávajícími bolestmi. Fantomové pocity zažívá poměrně velké množství lidí, tento jev je více než častý, objevuje se u 60-80 % pacientů.Není sice pravidlem, že každá fantomová končetina je nutně spojena s bolestí, postižený však vždy cítí dosti nepříjemné a obtěžující pocity. Nejčastěji se jedná o mravenčení, píchání, svrbění, citlivost na změny teplot (chlad, horko), pálení, či brnění. Lidé s fantomovými pocity trpí pocity, že chybějící část těla je obvykle menší, než před amputací, i tak se s ní však snaží gestikulovat, nebo dokonce běžně pracovat. S jevem fantomové bolesti se pak častěji setkávají osoby, které se například s chybějící končetinou již narodili, což je způsobeno narušenou funkcí nervů ve zbytku končetiny, případně té které části těla. Obecně jsou projevy fantomové končetiny/bolesti spojovány s oblastí nervové soustavy, a tedy neurologie. Ve velkém množství případů dochází ke zhoršení těchto pocitů vlivem psychického vypětí, stresu, úzkostí apod. Zejména v této oblasti by mohlo být potenciálně vhodné použití CBD. Kanabidiol byl již několikrát podroben pečlivým výzkumům, přičemž výsledky vyzdvihovaly především jeho anxiolytický efekt. Tato vlastnost znamená, že CBD může potlačovat projevy psychických problémů - zejména pak úzkostí, stresu, nervozity, depresí, smutku apod. Za potenciálně vhodnou látku bylo CBD označeno také při léčbě PTSD (posttraumatického stresového syndromu), který může být se syndrom fantomova pocitu velmi často spojen.