Zánět

Ačkoliv v běžném hovoru se pojem infekce a zánět často zaměňují, každý z pojmů má poněkud rozdílný význam, třebaže symptomy jsou velmi podobné. Infekce je jednoduše řečeno nákaza, která se do těla dostává vlivem působení cizího prostředí, cizích těles, mikroorganismů apod. Už samotné proniknutí tohoto cizího mikrobu do organismus je infekcí - existuje však i infekce zcela bezpříznaková.Naproti tomu zánět je již reakcí organismu na napadení či poškození tkáně. V podstatě zastává funkci obrany těla, kdy se touto zánětlivou reakcí aktivuje imunitní systém, který se patogen, klidně tedy infekci, snaží z těla vypudit. Zánět může být vyvolán různými činiteli - zmíněná infekce, působení chemických nebo fyzikálních vlivů, případně jiná onemocnění, jako ischemie tkání. Odpověď organismu na zánět probíhá v několika fázích - lokální, systémové a reparační.Cílem imunitního systému je v tomto případě separace zaníceného místa od okolních tkání, aktivace adekvátní imunitní reakce vůči vzniklému problému, opětovné nastolení homeostáze (buněčná rovnováha) a nakonec náprava škod, tedy započetí procesu hojení. Vezmeme-li v úvahu účinky kanabidiolu (CBD) a funkci imunitního systému, je až k nevíře, jak jsou si tyto procesy fungování podobné. Možná i proto je protizánětlivým a imunosupresivní účinkům CBD věnována tak velká pozornost, a to napříč nejrůznějšími obory medicíny.Jedním z důkazů o účinnost CBD je i Studie z roku 2019 publikovaná v časopise Oncotarget. Tento výzkum naznačuje, že užívání CBD může vyvolat buněčnou smrt, a zejména u nádorových buněk se tento efekt prokázal jako velmi prospěšný.Zmiňovaná homeostáza a její obnovení v rámci procesu odbourávání zánětu, je přitom klíčové. Soulad a komunikace homeostázy s endokanabinoidním systémem, dokáže regulovat fyziologické funkce, jako jsou imunita, spánek, chuť k jídlu, trávení či onen vznik zánětu. Kromě toho ale také působí na duševní funkce a zdraví a podílejí se na regulaci nálad a zamezování vzniku psychických poruch, kupříkladu úzkostí, depresí či bipolární poruchy. V tomto ohledu má CBD rovněž velmi široké možnosti léčebného využití, konkrétní výzkumy najdete v naší rubrice “Studie”.