Páteř

Poranění páteře může mít velice devastující následky, a to v oblasti fyziologické, tak rovněž psychické. Páteř, opora pro celé naše tělo, je rovněž ochranou největšího nervu - míchy. Jak jistě víte, páteř tvoří několik skupin obratlů - krční, hrudní, bederní, křížové a kostrční obratle. Esovité prohnutí páteře dopředu i dozadu je zodpovědné za celkové držení těla a správnou pohyblivost. V případě, že však páteř vybočuje do stran, hovoříme již o skolióze.Mícha je uložena uvnitř obratlů a je tak chráněna před poškozením. Pakliže však nastává poranění míchy vlivem těžkého úrazu, tento důležitý nerv může být narušen. Poranění páteře jsou proto rozlišována na izolovaná, kdy mícha není narušena, a poranění se zasažením míchy. Hlavními příčinami poranění páteře a míchy jsou bezesporu dopravní nehody, pády z výšek nebo úrazy spojené se sportem.Příznaky poranění páteře a míchy se liší, a to v závislosti na oblasti zasažení. Mohou se objevit bolesti hlavy, krku, hrudi, zad a nebo beder. Neurologickými projevy jsou mravenčení nebo postupná ztráta citu a motoriky v končetinách. Vyskytují se i další příznaky. Poranění míchy si žádá okamžitou lékařskou pomoc a léčbu pod přísným dohledem. Obvyklými metodou je chirurgický zákrok a následná rekonvalescence pomocí důsledných rehabilitací. Ani tyto postupy však nemusí zaručit úplně vyléčení. Mnoho pacientů se proto potýká s řadou psychických obtíží.Velmi mnoho osob s poraněním páteře a zasaženou míchou pociťuje silný smutek, stres, deprese a úzkosti. Nedokáží se náležitě srovnat s nastalou situací. Proto se k rehabilitační léčbě časem přidávají i návštěvy psychoterapeuta, stejně jako užívání antidepresiv, hypnotik apod. Při snižování úzkostných stavů a projevů deprese může být vhodnou metodou i užívání CBD extraktů, které disponují anxiolytickým efektem. Pomáhají s psychickým zklidněním, podporují navracení těla do homeostáze (buněčné rovnováhy) a přispívají k celkově lepší kvalitě života, zejména z hlediska psychického zdraví. Více zajímavostí a faktů se dočtete v našich článcích, které naleznete v kategoriích “CBD a úzkost/stres” , “CBD a deprese”, “Studie” nebo “CBD a bolest”.