Anorexie

Mentální anorexie je obzvláště závažné a bohužel, čím dál častější psychiatrické onemocnění. Nejčastěji zasaženou věkovou skupinou jsou dospívající dívky, nicméně výskyt není výjimečný ani u chlapců. Mentální anorexie představuje pro organismus ve vývoji obrovskou zátěž, která má v mnohých případech rozsáhlé a velmi devastující účinky. Tělo je zasaženo nejen po stránce psychické, vlivem dlouhodobého trýznění hladem s nástupem podvýživy (tzv. kachexie), dochází také k vážným poruchám a zdravotním problémům po tělesné stránce. V extrémních, bohužel stále poměrně častých případech, může toto mentální onemocnění vést až k úmrtí.Typickými příznaky je zmiňovaná silná podvýživa, ztráta menstruačního cyklu, vypadávání vlasů, výrazně zhoršení kvality pokožky těla i pleti, arytmie, metabolické změny či silná anémie (neboli chudokrevnost), která je častým spouštěčem mnohem závažnějších zdravotních obtíží. Psychickými projevy nemoci jsou pak zejména sklony k hluboké depresi, úzkost z pocitu méněcennosti, sociální distancování, podrážděnost a v pokročilých případech pak až sebepoškozování a sebevražedné sklony. Dotyčný s anorexií takto jedná pod tlakem a ze strachu z konzumování jídla. Vyhýbá se mu, je pro něj nepřípustné najíst se. Pakliže se tak stane, záměrně vyvolává zvracení.Velký problémem je kolísání cholesterolu v důsledku metabolických změn. Tyto prudké výkyvy mohou mít neblahý vliv na srdeční funkce a rytmus (extrémní zvýšení či extrémní snížení tepu), což nezřídka kdy způsobuje náhlou zástavu dechu a smrt. Organismus člověka s anorexií je zcela v nerovnováze, imunitní systém nedokáže fungovat správně a přirozená obranyschopnost je tak významně narušená, stejná jako schopnost těla udržovat homeostázu.Anorexie je problém, který musí být řešen za dohledu odborníků. Experimentování není na místě. Nicméně řada režimových opatření a léčebných alternativ, může běžný proces léčby dobře podpořit. Jedním z nich jsou i konopné CBD oleje, extrakty a tinktury. Zejména full-spectrum tinktury, které jsou obohacené o cenné vitamíny, minerály, další účinné látky a výtažky z nejrůznějších bylin, mohou organismu pomoci s opětovným nastolením homeostáze a posílením imunitního systému.Homeostáza je systém ovlivňující řadu fyziologických procesů, mezi nimiž bychom našli právě tělesnou hmotnost, srdeční tep, funkci metabolismu, udržování konstantní teploty a hladiny glukózy v krvi, nebo například schopnost odolávat stresu. CBD by mohlo být účinné zejména díky svému vlivu a schopnostem interakce s endokanabinoidním systémem. Tento systém je tvořen ohromným množstvím receptorů CB1 a CB2, na které kanabidiol působí jako jakýsi stimulant podporující jejich pozitivní funkci vůči potřebám těla. Více o těchto procesech naleznete také v naší rubrice “Studie”.