Svalová dystrofie

Svalová dystrofie zahrnuje několik typů onemocnění, vždy se však týká výhradně onemocnění svalstva a postupného oslabování jeho funkce. Tato degenerace svalových tkání nemá kořeny v nervové soustavě, čímž se zásadně liší od jiných typů poruch a onemocnění, která jsou s ochrnutím spojována. Samotný název “dystrofie” je odvozen od bílkoviny dystrofin, který je pro správnou svalovou funkci klíčový. Při svalové dystrofii je ho však ve svalech nedostatek, čímž dochází k ochabování.Svalová dystrofie je charakterizována dvěma základními fakty - je onemocnění samo o sobě a je vrozená. Příčiny vzniku tohoto onemocnění stále nejsou zcela jasné, nicméně předpokladem je, že onen problém tkví přímo ve svalových buňkách, které postupně podléhají degeneraci a rozpadu. Funkce buněk měnit živiny a kyslík v energii využitelnou pro fyzický výkon, je stále více oslabována, až dochází k úplnému ochrnutí. Svalová dystrofie je označení souhrnné - existuje mnohem více typů tohoto onemocnění, přičemž každý druh se od jiných liší rychlosti rozvoje i příznaky.Jednou z častěji se vyskytujících je Duchennova svalová dystrofie, která se může objevit u kohokoliv, jak u dospělých, tak malých dětí. Tento typ, výhradně vrozené svalové dystrofie je vůbec ten nejtěžší a váže se na chromozom X, proto je běžnější u mužského pohlaví. Druhý typ - Beckerova svalová dystrofie se v mnohém podobá prvnímu typu dystrofie. Hlavním rozdílem však je, že nemoc se obvykle projeví až po 10. roku života postiženého. Bohužel, svalové dystrofie jsou velmi závažná onemocnění, konkrétně tyto dva typy jsou naneštěstí neléčitelné. V současnosti se hledají metody, které by postup onemocnění alespoň výrazně zpomaloval. S tím souvisí také stále populárnější léčebné konopí, kterému dávají velký potenciál i odborníci a lékaři.Studie z roku 2019 o účincích nepsychoaktivních kanabinoidů pod vedením italského Ústavu biomolekulární chemie a ve spolupráci s dalšímu odbornými institucemi, se na využití onopných sloučenin při svalových dystrofiích zaměřovala. Během výzkumu se jako nejvhodněji využitelné ukázaly kanabinoidy CBD, CBDV a THCV. Ačkoliv výzkum byl prováděn na zvířecích modelech - hlodavci postižené svalové dystrofií, reagovaly velmi dobře. CBD a CBDV podporovalo pohybové funkce, snižovalo zánět a zamezovalo ztrátě motorické aktivity. Interakce konopných kanabinoidů se svalovými buňkami vyvolává dle studie značnou naději k nalezení nové metody léčby svalové dystrofie.