Astma

Astma je další z řady chronických onemocnění dýchacích cest a je způsobeno rozsáhlým zánětem. Astma se může projevit jako důsledek alergie (na roztoče, zvířata, prach a mnoho dalších alergenů), případně již prodělaného těžkého respiračního onemocnění, zejména pak po zápalu plic. Zanícené dýchací cesty jsou často náchylnější k dalšímu podráždění, čímž se snižuje jejich průchodnost a zvyšuje produkce hlenu, stejně jako síla zánětu, a dotyčná osoba tak trpí velmi výraznou dušností.Typickými příznaky astmatu je jakési “hvízdání” během dýchání, což je způsobeno právě zúžením dýchacích cest a hromaděním hlenu. Dále se také projevuje zvýšený tlak na hrudi a silný kašel, který na své intenzitě ještě nabývá ráno a večer. Astma se v posledních letech vyskytuje stále častěji, a to především u mladších pacientů i zcela malých dětí. V Evropě se pak výskyt tohoto chronického onemocnění pohybuje na poměrně vysokém čísle, a sice 5 %.V případě, že je astma reakcí alergie, bývá zpravidla snadnější najít vhodnou metodu léčby, jelikož primární terapie se zaměřuje na pravou podstatu onemocnění, a sice konkrétní alergen. Alergeny jsou však naprosto všude a například ovzduší je jich zcela přesyceno. Existují rovněž astmaticky, kteří netrpí žádnou alergií ale jejich dýchací cesty reagují velmi přecitlivěle na znečistění ovzduší nežádoucími látkami. Zpravidla nejvíce zasažené bývají průdušky, které se zanášejí hlenem a dráždivými látkami, což způsobuje otoky, snížení průchodnosti, a opět rozvoj zánětu.Samozřejmě, astma lze léčit i běžnými metodami pod dohledem lékařů. Tato metoda je naprosto nejlepší volbou, nicméně stále existuje mnoho způsobů, jak ji ještě více zefektivnit. Pro zvýšení efektu konzervativních metod léčby astmatu, se začalo pracovat s využitím kanabinoidu CBD. Hlavním předmětem zájmu jsou jeho silné protizánětlivé účinky. Tato schopnost kanabidiolu by dle dostupných výzkumů mohla napomoci k rozšíření napomáhá průdušek a průdušnice, snížení otoku, a díky tomu napomohla k uvolnění těchto cest.S tímto ostatně souhlasí i studie z roku 2012 provedená na univerzitě ve Florencii. Dle tohoto výzkumu - kanabinoidy, včetně CBD, interagují s kanabinoidními receptory v tkáních průdušek i průdušnice, kde prokazují velký potenciál. Výsledky studie ukazují, že aktivací receptoru CB1 v těchto tkáních, dochází ke zklidňujícímu účinku a rozšíření dýchacích cest, díky čemuž může vzduch průduškami opět volně proudit.