Změny nálad

Nálada a psychické, emocionální rozpoložení je označován jako přechodný stav výrazně ovlivněný emocemi, který se projevuje v určitý čas, během prožívání některé události či činnost. Od klasických emocí se nálady liší svým charakterem, kdy ne každá nálada musí mít nutně zcela jasný předmět, či příčinu vzniku. Obvykle se jedná o samotný projev povahy člověka. V jiných případech však určitá nálada vzniká na základě nějakého spouštěče, ať už pozitivního či negativního. Není výjimkou, že ani samotný člověk občas není schopen svou náladu definovat a uvědomit si, proč se takto cítí.Vznik určité nálady je z biochemického hlediska ovlivněn činností neurotransmiterů v mozku, a sice noradrenalinem a serotoninem. Prudké změny nálad nejsou zcela běžné a pakliže se dostaví, již se nejedná o přirozenou reakci, kdy příčinou může být vážnější psychické onemocnění - typicky pak bipolární porucha (střídání deprese a mánie). Změny nálad a přechody mezi nimi, jsou v běžných případech pozvolné. Každý člověk si v průběhu života vytvoří sklon k určitému typu nálad, což opět souvisí s povahovými rysy konkrétního jedince.Náladu však může ovlivnit i únava, stres, fyzické či psychické vyčerpání, nervozita, nebo také bolest různého původu. Zejména při psychickém vypětí mohou přijít vhod konopné extrakty s vysokým obsahem aktivních látek CBD a CBG. CBD disponuje anxiolytickým účinkem, napomáhá k relaxaci i regeneraci, rovněž podporuje zvýšení kvality spánku a pomáhá při léčbě nespavosti. CBG působí podobným způsobem, narozdíl od CBD však dokáže dodat ještě více energie. Mnoho článků věnujících se této tématice, naleznete v našich kategoriích “CBD a úzkost”, “ CBD a deprese” nebo “Studie”.