Alzheimerova choroba

S přibývajícím věkem roste i náchylnost nervové systému k mnoha závažným onemocněním. Vlivem vysoké míry dlouhodobého oxidačního stresu, rozsáhlých neurologických zánětů, degenerace mozkové tkáně a odumírání buněk, dochází k rozvoji jedné z nejzákeřnějších nemocí postihujících funkce mozku a zejména paměť, a sice Alzheimerovy choroby.

Alzheimer je v současnosti neléčitelný, běžná léčba dokáže však případně postup nemoci zpomalit. Vhodné jsou také alternativní možnosti podpůrné léčby a změny v oblasti životosprávy. Obě tyto alternativy, jak tedy podpůrnou metodu léčby, tak zlepšení životosprávy, by mohlo sdružovat léčebné konopí, obzvláště pak kanabinoid CBD.

Výzkumy napovídají, že CBD vykazuje protizánětlivé a antioxidační schopnosti, které jsou při léčbě Alzheimera velmi podstatné. Kanabidiol je také schopný chránit buňky nervové soustavy a mohl by tak zamezovat v jejich degeneraci. Protizánětlivý účinek by zase mohl přispět ke snížení zánětů způsobených vlivem oxidačního stresu. CBD by však mohlo napomáhat také při zmírňování psychickým projevů nemoci - úzkosti, psychózy. Jeho účinnost byla prokázána také při zlepšování poznávací (kognitivních) funkcí mozku, které jsou vlivem Alzheimerovy nemoci značně poškozeny.

Využívají se hlavně tyto genetiky konopí.