marihuana v těhotenství

Konopí je rostlina plná potenciálu. Ačkoliv je známá již po celá staletí, zmiňovaný potenciál a možné účinky nám stále ještě nejsou podrobně známé. Obsahuje mnoho účinných látek z řad kanabinoidů, z nichž některé mohou v našem organismu způsobit intoxikaci - například THC. To je rozhodně stav, který v těhotenství není v žádném případě žádoucí.Ačkoliv léčebné konopí obsahuje také látky, které jsou pro naše zdraví za normálních okolností velkým přínosem, v současnosti není možné s jistotou určit, zda je užívání konopí v těhotenství bezpečné.Pakliže bychom se bavili o konopí, v němž obsah THC přesahuje zákonem stanovenou maximální hranici 0,3 %, je téměř s jistotou možné říci, že existuje jisté riziko poškození zdraví plodu.Uvážíme-li, že u dospělých lidí působí THC zejména na kognitivní (rozpoznávací) funkce a při dlouhodobém užívání je může značně narušit, oslabit či nenávratně poškodit, lze předpokládat, že v prenatálním vývoji plodu, může THC způsobit rovněž značné poškození.Ačkoliv případná poškození se u dítěte nemusí projevit ihned, vyloučit nelze ani pozdější psychické problémy, jako neschopnost se soustředit, nervozitu, hyperaktivitu, nejrůznější depresivní či úzkostné poruchy, schizofrenii apod. Stále se však jedná o předpoklady. Jelikož testování dopadů THC na plod a později vývoj dítěte, je pochopitelně značně problematický, a to již z etických důvodů.Obecně je doporučováno neužívat konopí po dobu těhotenství vůbec. A to jak klasické konopí, tak CBD odrůdy. Stejně tak je vhodné vyvarovat se užívání jakýchkoliv produktů s obsahem konopí či kanabinoidů. Účinky konopí se v době těhotenství jen těžko odhadují a může se tak jednak o hazard se zdravím matky, ale také (a to především) dítěte.Tomuto tématu jsme věnovali řadu článků. Přečtěte si je na našem blogu! Jistě vám tématiku podorobně osvětlí…Respektujete legislativu a zákony České republiky!
Předchozí články »