neurodegenerativní onemocnění

Neurodegenerativní onemocnění jsou často též nazývána souhrnně jako demence. Toto označení je však pouze částečné, nicméně ve vysoké míře charakterizuje podstatu těchto onemocnění nervové soustavy, kdy dochází k postupnému odumírání receptorů nervové soustavy, tzv. neuronů. Suma sumárum jde o neléčitelná onemocnění oslabující kognitivní a další funkce mozku, průběh a rychlost rozvoje stavů demence se liší pacient od pacienta.Mezi běžně známé a v podstatě nejčastěji se vyskytující neurodegenerativní poruchy patří Alzheimerova, Huntingtonova a Parkinsonova choroba, které jsou častěji diagnostikovány spíše starším pacientům. Degenerace mozkové tkáně není v souvislosti s přibývajícím věkem nic zvláštního či neobvyklého. Nicméně je třeba podotknout, že styl života, který v současnosti pokládáme za zcela běžný, tedy velké množství stresu, neustálý spěch a shon, nervozita, málo odpočinku či pohybu, nebo dokonce čas na koníčky, vysoce zvyšují riziko vzniku tohoto typu onemocnění.Z vznikem onemocnění neurodegenerativního typu stojí, jak jsme již naznačili, stres. Je však řeč spíše o specifickém typu stresu, který má přímý dopad na strukturu a funkci mozku, a sice oxidační stres. Jeho vlivem může být mimo jiné vyvolán i zánět v nejrůznějších tkáních, což obvykle vede k rozvoji dalších zdravotní problémů.
Předchozí články »