neuropatická bolest

Bolest se čas od času nevyhýbá nikomu. Málokdo si však uvědomuje, kolik typů bolesti vlastně reálně existuje. Pro začátek můžeme zmínit alespoň základní dělení na bolest chronickou a akutní, přičemž její intenzita se liší člověk od člověka, avšak není zcela rozhodují. Klíčovým faktorem je zde délka trvání bolestivých pocitů. Chronická bolest je například diagnostikována v případě, že trvá alespoň 6 měsíců a pacienta omezuje v každodenních činnostech. Velice rozsáhlým a výrazným podtypem chronické bolesti je právě neuropatická bolest, která je kromě zmíněného i mimořádné omezující, nehledě na fakt, že léčba je obvykle velmi zdlouhavá a nesnadná. Neuropatické, neboli také tzv “nervová” bolest se od jiných druhů liší zejména svým původcem. Bolest nevzniká na základě narušení či poškození některých tkání. Spouštěčem neuropatické bolesti je tělo samotné, konkrétně tedy jednotlivé nervy. Bolestivé podněty jsou ve své podstatě přímo v nervech “vyráběny”. Pro srovnání je zapotřebí zdůraznit, že v ostatních případech nervy slouží “pouze” k přenosu bolestí, nikoliv k přímému vzniku.Určité skupiny osob postihuje neuropatická bolest mnohem častěji, přičemž obvykle je na vině jiné onemocnění, které nervové bolesti vyvolává. Mezi tyto rizikové skupiny pacientů jsou pak nejčastěji řazeni diabetici. To bývá způsobeno častými a silnými výkyvy hladiny krevního cukru (inzulinu), což vede k vážnému poškození drobných periferních nervů.Neuropatická bolest je charakteristická záchvatovými stavy. Přichází takříkajíc ve vlnách, které jsou často velmi intenzivní. Pacienti ji obvykle popisují jako velice ostrou a palčivou bolest. Velké procento postižených osob uvádí, že záchvaty bolesti jsou četnější v noci, kdy je i jejich síla výraznější.Při léčbě chronické obecně a neuropatické bolesti se již v několika studiích a výzkumech velice osvědčilo léčebné konopí. O těchto výsledcích se můžete dočíst v celé řadě našich článků. Nahlédněte do kategorie “Studie CBD” nebo “CBD a bolest”, kde najdete nepřeberné množství zajímavých a užitečných informací z oblasti výzkumu v tomto směru, stejně jako recenze od uživatelů, či tipy na využití CBD olejů při tlumení chronických typů bolesti. V tomto ohledu je zejména kanabinoid CBD plný potenciálu a jistě se vyplatí, věnovat mu pozornost.
Předchozí články »