závislost na marihuaně

Závislost může postihnout kohokoliv, a ani zdaleka se netýká pouze nejrůznějších návykových látek. Ba právě naopak, závislým se člověk může stát i na konkrétních činnostech, osobách a ve své podstatě téměř čemkoliv.Právě závislost vznikající při užívání návykových látek je však velmi závažným problémem, jelikož léčba vyžaduje specifické komplexní přístupy a zejména dohled lékařů. Co se týká závislosti na konopí, je třeba v prvé řadě podotknout, že konopí jako rostlina závislost nevyvolává.Závislost a potřeba užívání konopí je vyvolána jednak velmi vysokým nadužíváním, a zejména pak jednou konkrétní látkou - kanabinoidem THC. Tetrahydrocannabinol (zkráceně THC) je psychoaktivní látka, která působí změny ve vnímání, chování, může ovlivnit správný úsudek. V těžších případech se může stát rovněž spouštěčem schizofrenie či psychóz.Je však třeba podotknout, že THC má také řadu potenciálně pozitivních schopností, které jsou pod dohledem lékařů využívány například k mírnění neuropatické nebo chronické bolesti. Dávkování konopí s obsahem THC musí být velice pečlivě dodržováno, právě proto, aby se zabránilo potenciálnímu vytvoření návyku.Tento fakt je hlavním důvodem, proč je konopí s vysokým obsahem THC (nad 0,3 %) ve většině států omezeno zákonem a využívat jej lze pouze pro výzkum a lékařské účely.Závislost na konopí je tedy poněkud zavádějící pojem, jelikož rostlin jako taková obsahuje velké množství dalších účinných látek prospěšných pro lidský organismus. Rovněž nabízí spíše nespočet výhod - jak pro naše zdraví, tak pro využití v hospodářství, technologickém průmyslu či stavitelství.