ADHD

Zkratka ADHD je označením pro neurovývojovou poruchu pozornosti s hyperaktivitou. První projevy začínají již v raném dětství, kdy je zejména hyperaktivita často největším problémem. ADHD však může přetrvávat i v dospělosti, zde však nastávají větší potíže s poruchou soustředění, celkovým pocitem neklidu a roztěkanosti. Není výjimkou, že tuto poruchu doprovázejí také další psychické problémy, jako deprese, noční můry, nespavost nebo úzkosti. Porucha pozornosti s hyperaktivitou celkově ovlivňuje všechny kognitivní funkce.ADHD patří mezi vůbec nejprozkoumanější psychické/psychiatrické poruchy a její léčba je tak dosti podnětná. Vzhledem k povaze tohoto problému je však vhodné kombinovat běžné léky s různými alternativami a přístupy k životnímu stylu, respektive je velmi vhodné nastolit u nemocného jistou denní rutinu. U dětí je doporučováno pracovat na menších dílčích úkolech, motivovat k výkonu, dávat prostor pro vybití energie. Dospělým může pomoci jednak rovněž dělení úkolů na menší segmenty, jednak také střídání činností nebo pracovat v klidném a nekonfliktním prostředí.Další alternativou, která se však s výše zmíněnými nevylučuje, ba naopak je může jistě doplnit, by mohlo být CBD. Tomu nasvědčuje také výzkum provedený pod vedením Dow University of Health Science (rok 2020). Dle výsledků bylo CBD a sloučeniny obsahující CBD, užitečné při zmírňování psychotických příznaků a kognitivních poruch. Studie dále podporuje fakt, že CBD je doporučováno při zmírňování psychických poruch a chorob jako je nejen porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), ale také schizofrenie, sociální úzkostné poruchy a poruchy autistického spektra (ASD). Kromě tohoto je CBD také vhodným kandidátem pro zmírňování doprovodných příznaků ADHD - může zmírňovat uzkost, deprese či bojovat proti nespavosti.