Bipolární porucha

Celým názvem bipolární afektivní porucha, byla dříve známá jako maniodepresivní psychóza. Jedná se o duševní poruchu, při níž je charakteristické střídání období deprese a mánie. Pacienti trpí extrémními výkyvy nálad, které mohou trvat nejen několik dnů, ale většinou i týdnů, někdy až dokonce měsíců. S bipolární poruchou se může setkat člověk každé věkové kategorie, první náznaky se však objevují v pozdní fázi dospívání, cca kolem 20 let.Symptomů doprovázejících bipolární poruchu je ohromné množství a často se mění člověk od člověka. Běžně se však ve fázi deprese vyskytuje nechuť do života, demotivace, deprese, smutek, únava, velmi častá spavost, plačtivost, změny chuti k jídlu (nechutenství/přejídání), neschopnost jakékoliv radosti. Naopak pro období tzv “mánie” je to neustálá a neadekvátní radost, ohromné nadšení a zápal, člověku vše připadá lehké, je přehnaně optimistický a nedokáže se na svět dívat racionálním pohled. Většinou jedná v afektu a ve zmiňovaném zápalu optimismu, přičemž následuje opětovné období deprese, kde si své činy může vyčítat. Jedná se zkrátka o začarovaný, a nutno podotknout - vyčerpávají, kruh, ze kterého jen tak není úniku.Pomoc odborníků je v tomto případě nezbytná, jelikož obzvláště období deprese mohou být skutečně až životu nebezpečná, pakliže se u jedince začnou vyskytovat sebevražedné sklony. Běžnou (farmaceutickou) metodu léčby je možné podpořit i alternativnějšími způsoby, což ostatně doporučují i odborníci. Vodný je pohyb a procházky, obklopování se přáteli, aromaterapie, naopak není žádoucí izolovat se od lidí. Dalším typem jakési podpůrné léčby by mohlo být léčebné konopí. Výzkum z roku 2010 tvrdí, že léčebné konopí by mohlo být pro uživatele s bipolární poruchou poměrně prospěšné, což je výsledkem zlepšením neurokognitivních funkcí. Kromě toho u účastníků výzkumu došlo ke zlepšení pozornosti, verbální plynulosti, soustředění, paměti. Další data dokládá hloubková metaanalýza publikovaná v prestižním časopise Philosophical Transactions of the Royal Society v roce 2012. Cílem autorů bylo prozkoumat účinky CBD v souvislosti s jednotlivými duševními poruchami a problémy. V propojení s bipolární poruchou zkoumali spíše možnosti snížení jednotlivých jejích příznaků, a to zejména pro fázi deprese. Výsledky naznačují, že vlivem CBD může dojít ke zmírnění úzkosti, zlepšení činnosti hipokampu, blokování oxidačního poškození zapříčiněného stresem a nakonec také o snížení psychózy. V závěru autoři dodávají, že CBD je bezpečná sloučenina s širokou škálou terapeutických možností využití, včetně léčby psychických poruch.