Obsedantně-kompulzvní porucha

Obsedantně-kompulzivní porucha je velmi blízce propojena s úzkostnými poruchami. Projevuje se nutkavými vtíravými myšlenkami, po nichž dotyčný nijak netouží ale zkrátka jich má stále “plnou hlavu”, odborně jsou nazývány obsese. Druhou částí jsou pak myšlenky neustále se opakující rovněž nutkavé, těm se říká kompulze. Dotyčný člověk proti nim nedokáže odolávat a danou činnost zkrátka musí vykonat. Ve své podstatě se s každou obsesí či kompulzí hromadí úzkost, přičemž jakmile je daný “rituál” proveden, tato úzkost odpadá. Ovšem jen dočasně a mnohdy se do několika minut vrací zpět. Jedná se tedy o “začarovaný kruh” a z dlouhodobého pohledu může vést k vážnému prohloubení úzkosti.Ačkoliv je OCD vážné onemocnění, je však velmi dobře léčitelné. Obvykle se zavádí kognitivně behaviorální terapie v kombinaci s léky a režimovými opatřeními (pohyb, vyplnění volného času koníčky, eliminace stresu). Podstatnou částí léčby je zmírnění projevů úzkosti, k čemuž by mohlo být potenciálně vhodné CBD.Konkrétně tedy efekt CBD a dalších kanabinoidů na endokanabinoidní systém, který může ke zlepšení psychické stavu při OCD výrazně napomáhat. O tomto hovoří i americká studie z roku 2019 pod záštitou New York State Psychiatric Institute. Zjištění naznačují, že endokanabinoidní systém (ECS) by mohl být potenciálním cílem nových léků na OCD. Předpokládá se, že funkce ECS může hrát roli při vzniku obsedantně kompulzivní poruchy a úzkosti. Dle studie jsou kanabinoidy vhodnými kandidáty ke zmírňování příznaků této poruchy, zejména tedy úzkostných stavů.

Nejsou zde žádné články.