Co znamená feminizované semínka?

Semena konopí s pozměněnou genetickou strukturou. 99% pravděpodobnost samičí rostliny (marihuany).

výhody: záruka samice

nevýhody: nevhodné pro tvorbu vlastních semen a šlechtění

více o feminizaci

Za jeden z největších zemědělských úspěchů v oblasti pěstování dvoudomých rostlin lze považovat vznik feminizovaných semen. Tato konopná semínka byla vyvinuta proto, aby pěstitel nemusel rozeznávat samčí rostliny od samičích a tím došlo k usnadnění jeho práce. Samčí rostliny konopí totiž vylučují pyl, kterým dochází k opylení samičí rostliny. Feminizovaná konopná semínka se vyrábí z vybranýchsamičích rostlin, které byly podrobeny výkyvům teplot. Ty způsobují, že rostliny vytváří samčí květy. Pyl z těchto samčích květů se pak shromažďuje a používá k opylení stávajících samičích květů, aby byla zajištěna produkce semen, které neobsahují samčí chromozomy. Bez samčích chromozomů vyrostou z feminizovaných semen jen samičí rostliny s velmi malým procentem hermafroditů.

Při pěstování konopí mají však význam jak samčí, tak samičí květy. Nicméně u těchto semen je výskyt samčích rostlin výrazně nižší než u běžných standardizovaných konopných semenínek.

Při šlechtění byl počáteční poměr samičích rostlin a hermafroditů asi 80%, tedy stále lepší výsledek než u samičích a samčích rostlin u běžných konopných semínek, kde poměr činí asi 50:50. 

Za posledních deset let došlo k mnoha významným zlepšením. Pěstitelé konopných semínek udělali vše možné, aby docílili odstranění samčích rostlin ze semen a dali tak99% -ní jistotu, že získají pouze samičí rostliny. Významně tak klesá možnost, že vzejde samčí rostlina.

Tvorba feminizovaných konopných semínek je poměrně jednoduchá záležitost. Stačí použít některou odrůd, nicméně, zdokonalování techniky šlechtění rostlin je o něco složitější, a může trvat mnoho let, než dosáhnete dostatečně vysoké úspěšnosti. Všeobecně je známo, že technické konopí nemá žádné odrůdy a že je feminizováno a to z důvodu genetiky. Křížením s touto odrůdou vzniká bohužel příliš velké množství hermafroditů. Ke křížení je tedy naprosto nevhodné. Více o procesu feminizace.

White Widow je odrůda, která se stala jednou z prvních vyšlechtěných a finančně dostupných feminized semínek. Produkuje velmi nízké procento rostlin – hermafroditů a dodnes zůstává velmi oblíbenou. Nicméně pěstitelé konopí dobře vědí, že nadměrné zatížení životního prostředí může způsobit výskyt samčích květů a to na úkor samičích vypěstovaných z feminizovaných konopných semínek. Nejlepší způsob, jak se vyhnout této skutečnosti, je udržovat stálé prostředí, ve kterém rostliny jsou.