Filtr semen

více/méně filtrů

Cena

128 Kč - 4766 Kč

Genetiky konopí

Konopí je rostlinou, která se výrazně morfologicky liší od ostatních. Odlišnosti cannabisu mohou vyplývat z taxonomického zařazení. Jedná se o konopovitou čeleď a nejčastěji ji rozdělujeme na tři druhy - Cannabis sativa, indica a ruderalis. Geneticky se nejvíce projevuje konopí seté, které vykazuje pohlavní rozdíly tak, že se na jedné rostlině tvoří samčí květenství a na druhé samičí. Genetika celkově může předurčovat k čemu je konopí dobré a k čemu je nejlépe jej použít. 

CO CHARAKTERIZUJE GENETIKU KONOPÍ? 

Jednotlivé odrůdy konopí závisí na genetice rostliny. Pro Cannabis sativa je typický systém, který se označuje XX/XY, tedy samičí pohlaví je homogametické (XX) a samčí heterogametické (XY). Semínka konopí a celá rostlina mají dvě sady chromozomů. Genetické predispozice se projevují v genomech.

CO OVLIVŇUJE GENETIKA KONOPÍ?

  • odrůdu rostliny
  • délku rostliny
  • vzhled rostliny
  • stavbu rostliny
  • účinky rostliny

JAK ROZLIŠIT JEDNOTLIVÉ GENETIKY? 

Existuje mnoho způsobů na rozlišení, ale nejspolehlivější je rozdělení podle chemotypu. Ten zahrnuje přírodní chemické látky s různým obsahem THC, CBN a CBD. Používá se k tomu vzorec, kterým se vypočítají číselné údaje. Na základě chemotypu lze pak provést klasifikaci konopí.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ CHEMOTYPY KONOPÍ?

Chemotypy byly identifikovány postupně, nejspíš to byla pouze semínka s vysokým obsahem THC a CBD. Momentálně jsou samostatné odrůdy rozděleny podle genetiky do 5 skupin, a to:

  1. vysoký obsah THC a zanedbatelný obsah CBD
  2. střední množství THC i CBD
  3. Vysoký obsah CBD
  4. Střední až vysoký obsah THC, CBD a také THCV
  5. Obsah CBGM

GENOTYP A FENOTYP

V oblasti genetiky jsou důležité tyto dva pojmy. Genotyp je vlastně DNA rostliny, která předurčuje potenciální vlastnosti rostliny. Určuje přítomnou hladinu CBD a THC v rostlině.

Na rozdíl od toho, fenotyp je souhrn vlastností, které jsou volně pozorovatelné při pěstování konopí. Prostředí, ve kterém rostlina roste může zapříčinit změnu tvaru, barvy i vůně konopí. Je výsledkem spojení genotypu a prostředí.

JAK POZNAT SEMÍNKA MARIHUANY PODLE GENETIKY?

Ústav molekulární genetiky se zkoumání obsahu THC a CBD věnuje pouze několik let. Všechno určují odborníci a vědci pomocí testů DNA rostliny. V konečném důsledku výsledky testů vyjadřují také potenciální účinky jednotlivých odrůd konopí.

Další možností je podrobný screening odběru zárodečné plazmy z konopí. Často se používá ke zjištění genetiky i metoda kapalinové chromatografie, která je vysoce účinná a poskytuje úplnou analýzu kanabinoidního profilu.

VÝJIMEČNÁ KYSELINA KANABIGEROVÁ (CBGA)

Technické konopí dokáže ze zmíněné kyseliny v některých odrůdách vytvořit THCA, ze které později vznikne samotné THC. Naopak, jindy dokáže konopí z CBGA vytvořit CBDA, ze které se pak zase stane CBD. Důvod této univerzálnosti jsou látky, s názvem aloenzymy, které jsou vytvořeny ze dvou dominantních genů konopí.

NAŠE NABÍDKA ODRŮD

V naší nabídce naleznete kvalitní semena marihuany, jejichž růst může být výsledkem křížení více odrůd. Klíčení semen marihuany je důležitý proces, protože se od něj odvíjí i fenotyp konopí. Je proto dobré si nejprve nastudovat, jak sázet konopí určitých genetik.