Filtr semen

Zpět

Cena

140 Kč - 3410 Kč

více/méně filtrů

Konopí proti bolesti Je zde 180 semen

Bolest má význam pro ochranu organismu před poškozením, neboť upozorňuje, že k poškození dochází nebo by v nejbližší době mohlo dojít. Je stimulem pro obranné reakce zaměřené na odstranění vnějších nebo vnitřních podnětů, které ji vyvolaly. Pocity bolesti vznikají v centrálním nervovém systému v kůži nebo ve vnitřních orgánech, od nichž se impulzy dostávají do mozku. Reakce na bolest je nejniternější a nejsilnější reakcí organismu. Z psychického hlediska má trvání bolesti ubíjející a deprimující charakter, který někdy přechází až v utrpení.
Bolest můžeme rozdělit buď na akutní, nebo chronickou. Akutní bolest vznikla náhle. Její trvání je krátkodobé, řádově hodiny až dny, maximálně 3-6 měsíců. Je nečekaná a přichází bez varovných příznaků. Chronická bolest nemá na rozdíl od akutní bolesti funkci varovného signálu. Sama se stává nemocí a její mírnění je tak vlastním cílem léčby. Bolest trvá víc než 6 měsíců, je spojena s psychickými změnami, nemusí mít jasnou příčinu a hůře reaguje na léčbu. Bolest lze léčit pomocí používáním léků proti bolesti ve formě tablet nebo operací či dalšími invazivní zákroky.

Vybráno