Zpět

Alzheimerova nemoc Je zde 5 semen.

V raném stádiu dochází k poruchám paměti, časové dezorientaci, známkám deprese, úzkosti a dalším snadno přehlédnutelným příznakům. Ve středním stádiu onemocnění se prohlubují poruchy osobnosti, člověk přestává být schopen vykovávat běžné aktivity, obtížně komunikuje a je zmaten. V posledním stádiu dochází k poruchám příjmu potravy, rozpoznání blízkých osob a k úplné ztrátě soběstačnosti.
Onemocnění je smrtelní a lékaři dokáží pouze zpomalit jeho průběh. Diagnózu Alzheimerovy choroby může učit lékař, který je s touto problematikou obeznámen a má s ní zkušenosti. Je potřeba vyvrátit všechny ostatní možnosti, které by ukazovaly na jinou nemoc způsobující demenci.

Vybráno
  • Grid
  • List


Poslat odkazem