Parkinsonova choroba Je zde 130 semen

Příčin této choroby je uváděno mnoho. Můžou ji způsobit prodělaný virový zánět mozku, úraz nebo dlouhodobé užívání některých léků. Svou roli také hraje dědičnost. Onemocnění nejčastěji začíná kolem 55. věku života, většinou nepozorovaně. Častým projevem jsou třes či pocit únavy, ztuhlost v končetinách a zádech, křeče, zpomalené pohyby a problémy se spaním.
Úplné vyléčení není možné, lze jen mírnit průběh nemoci. Léčba zahrnuje celou řadu léků, které dodávají chybějící dopamin. Někdy je možná i operace mozku.

Vybráno