Syndrom vyhoření Je zde 15 semen

Hlavním znakem je chronický stres vycházející z pracovní činnosti, který může být doprovázen další zátěží z osobního života, sociálního i fyzikálního okolí. Profese je charakteristická vysokými nároky na výkon, bez možnosti delší úlevy a závažnými následky v případě omylu. Příznaky jsou únava a pokles výkonu, deprese, úzkosti, poruchy soustředění, poruchy spánku, nespokojenost a také snížení sebedůvěry. Jedinec ztrácí zájem o svou práci i o osobní rozvoj, spokojuje se s každodenním stereotypem a snaží se pouze přežít a nemít žádné problémy.
Důležitá je sociální opora osoby, které hrozí vyhoření. Při léčbě je dobré začít u sebe, zrevidovat si své přednosti a rezervy, plány a ambice. Pomoci může také dlouhá dovolená, změna pracovního místa nebo profese. Při rozvinutém vyhoření je nutno navštívit psychologa, případně psychiatra.

Vybráno