Zpět

Artritida Je zde 65 semen.

Artritida je spojena se zvýšenou mortalitou, ke které velkou měrou přispívají právě kardiovaskulární choroby. Postihuje přibližně 2-3krát častěji ženy než muže. Významnou měrou zapříčiňuje pracovní neschopnost. Je spojena s chronickou bolestí, ztuhlostí a zvýšenou mortalitou. Často má trvalé následky a pacienti mají sníženou schopnost vykonávat některé běžné činnosti, čímž se snižuje kvalita jejich života. Původní příčina, která vyvolá rozvoj nemoci, není dosud známa.
Artritida patří do skupiny autoimunitních onemocnění, což znamená, že její základní příčina tkví v porušeném imunitním systému. Z kloubů jsou nejčastěji postižena zápěstí a drobné klouby na rukou a na nohou. U kloubů dochází k poškození ve dvou úrovních. Nejprve dojde vlivem zánětu ke ztluštění synoviální membrány a vylučování tekutiny do kloubu. Zánět se typicky projevuje bolestí, otokem a ztuhlostí kloubu a vede ke snížené pohyblivosti. Pokud není léčena, vede k destrukci kloubu. Artritida je prozatím nevyléčitelné onemocnění, proto e cílem léčby dosažení remise nebo nízké aktivity nemoci. Čím déle se po diagnóze otálí se zahájením léčby, tím horších výsledků je během terapie dosaženo.

Vybráno
  • Grid
  • List


Poslat odkazem