Zánět Je zde 46 semen

Zánět má 5 základních příznaků – zčervenání, otok, zteplání, bolest a porucha funkce. Zčervenání je projevem hyperémie zánětlivého ložiska, při kterém se zvyšuje jak množství krve v jeho cévní sítnici, tak množství vlásečnic naplněných krví. Otok souvisí se zvýšeným objemem krve v ložisku a následným výstupem tekutiny a krevních buněk z krve do tkání. Zteplání je dáno zvýšeným průtokem krve ložiskem. Bolest je způsobena biochemickými změnami v zánětlivém ložisku. Jde především o hromadění kyselých metabolických zplodin, zvýšení osmotický tlak a zvýšenou koncentraci draselných a vodíkových kationů. Porucha funkce je způsobena poškozením tkáně, poruchami krevního a lymfatického oběhu a reflexním útlumem aktivity postiženého orgánu.
Podle časového projevu dělíme záněty na akutní a chronické. Chronický zánět může vznikat jak na podkladě nevyhojeného akutního zánětu tak pozvolným plíživým rozvojem. Dochází k poškození tkáně a jejímu nahrazením vazivem. Akutní zánět netrvá déle než dva týdny a většinou odezní bez následků.

Vybráno