Kachexie Je zde 3 semen

Kachexie je častým doprovodným jevem mnoha chronických zánětlivých onemocnění, nádorů, AIDS, srdečních vad, revmatoidní artritidy, tuberkulózy nebo cystické fibrózy. Často ji lze pozorovat u starších lidí. Na rozdíl od klasického hladověn, vznikajícího následkem nízkého kalorického příjmu, dochází při kachexii úbytku svalové hmoty, a kompenzovat či zvrátit zvýšeným přísunem potravy ji nelze. Ztráta hmotnosti je obvyklá, není však podmínkou. Většina kachektických osob rychle ztrácí tukovou i svalovou tkáň, hmotnost ale může být v některých případech kompenzována zvýšením množství extracelulární tekutiny.
Existuje mnoho názorů na způsob, jak kachexii léčit. Kachexie je průvodní jev nějaké choroby. Je proto třeba zaměřit se na základní onemocnění, po jeho vyléčení zmizí i kachexie. Nebo se lze na kachexii zaměřit správnou výživou.

Vybráno