HIV/AIDS Je zde 128 semen

HIV se přenáší především krví, některými sexuálními aktivitami a z matky na dítě. Běžný kontrakt s nakaženou osobou nepředstavuje žádné riziko. Virus je obsažen v tělních tekutinách nakažené osoby. Kontakt tělní tekutiny obsahující virus se sliznicí nebo otevřenou ranou může dojít k přenosu. Mezi nejrizikovější tělní tekutiny patří krev, sperma a poševní sekret.
Virus v organismu napadá primárně CD4+ buňky, což je typ T-lymfocytů odpovídajících za řízení imunitní odpovědi. Inkorporuje se do jejich jádra a čas od času se namnoží, obvykle v případě, kdy je organismus nějak oslaben a infikuje další buňky. Imunitní systém napadeného zpočátku reaguje na každou větší produkci částic tvorbou velkého množství protilátek. Jeho postup je pomalý, ale nezadržitelný.

Vybráno