Bezpečnosť a účinnosť liečebného konope u fibromyalgia (ŠTÚDIA 2019)


Efektívna a účinná liečba fibromyalgia (chronickej bolesti) je pre ľudstvo stále záhadou. Konope by ale mohlo byť riešením.Výťah zo štúdie


Chronická bolesť môže byť liečená lekárskym konope. Stále ale máme dostupné veľmi nedostačujúce dôkazy, ktoré by podporovali použitia liečebného konope v liečbe fibromyalgia. Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať charakteristické črty, bezpečnosť a účinnosť liečebného konope.


Využitá metóda:

Počas štúdia sa každých šesť mesiacov pozorovali pacienti s fibromyalgiou, ktorí súhlasili s vyplnením dotazníka na špecializované klinike. Tieto pozorovania prebiehala počas rokov 2015 až 2017.


Využitá metóda:

Celkovo sa výskumu zúčastnilo 367 osôb z ktorých bolo 301 ženského pohlavia. Priemerný vek testovaných bol 52.9 rokov. 28 pacientov (7.6%) ukončilo svoju liečbu do pol roka od začatia výskumu. Intenzita bolesti (stupnica od 0 - 10) sa znížila z 9 na 5. Priemerne 70.8% osôb sa po danom pol roku dočkalo nejakého výsledku spojeného s liečbou. Podľa rôznych analýz ovplyvňuje výsledky výskumu vek nad 60 rokov, obavy z liečby kanabisom, spasticita a predchádzajúce užívania kanabisu.

Medzi najčastejšie vedľajšie účinky patrila malátnosť (7.9%), suchosť v ústach (6.7%) a problémy s tráviacou sústavou (5.4%). Všetky účinky ale boli veľmi slabé.


Záver:

Zdá sa, že je lekárske konope bezpečným a účinným alternatívnym liekom pri liečbe fibromyalgia a jej príznakov. Preto sa odporúča štandardizácie liečivých zlúčenín.Kľúčové slová štúdie: liečebné konope, fibromyalgia, kvalita života, chronická bolesť

Autori štúdie: Iftach Sagy, Lihi Bar-Lev Schleider, Mahmoud Abu-ShakraVictor Novack
Viac z tejto štúdie si môžete prečítať na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616435/. Celá štúdia je v anglickom jazyku.

Zdroj fotografie: pixabay.com (autor: geralt)

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 08/30/19
(Aktualizováno: 08/09/21)