Konope v oblasti neuropsychofarmakologie (ŠTÚDIA 2019)


Pôsobenie omamných účinkov na systémy v ľudskom tele môže viesť k vážnym duševným poruchám vrátane psychózy či schizofrénia.Výťah zo štúdie


Hlavné psychoaktívne látkou v konope je Δ9-tetrahydrokanabinol (THC), ktorý je čiastočným agonistom endokanabinoidního CB1 receptora. Konope a THC produkujú veľkú škálu účinkov, ktoré pôsobia na neurokognitívnych a farmakologické systémy.

Tieto účinky pôsobia na výkonnej, emočné a pamäťové procesy, ktoré sa riadia skrz priamej interakcie s endokanabinoidním systémom a nepriame interakcie s glutamatergickými, GABAergními a dopamínergnými systémy.

Kanabidiol, neomamný kanabinoid, ktorý nájdeme v niektorých typoch konope, môže tieto účinky vyrovnať.

Veľmi časté užívanie kanabisu, obzvlášť počas dospievania, sa spája s nepriaznivými účinkami na tieto systémy. Táto skutočnosť zvyšuje nebezpečenstvo duševných chorôb ako sú závislosti alebo psychóza.

V tejto štúdii sme sa zamerali na poskytnutie všeobecného prehľadu vytvoreného z výskumov na chronickú neuropsychofarmakologii konope. Využili sme k tomu dostupný výskum týkajúci sa neurozobrazování u ľudí.

Vysvetľujeme účinky užívania drog počas vývoja a jeho dôsledky, aby sme pochopili psychózu a iné poruchy spojené s užívaním kanabisu. Lepšie pochopenie celého mechanizmu, ktorý vytvára účinky konope, by mohlo poskytnúť nové ciele celej liečby.

Kľúčové slová štúdie: závislosť, konope, poznanie, vývoj, neurozobrazování, psychóza


Autori štúdie: Michael A.P. BloomfieldChandni HindochaSebastian F. GreenMatthew B. WallRachel LeesKatherine PetrilliHarry CostelloM. Olabisi OgunbiyiMatthijs G. BossongTom P. Freeman
Viac z tejto štúdie si môžete prečítať na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6416743/. Celá štúdia je v anglickom jazyku.

Zdroj fotografie: pixabay.com (autor: geralt)

Časté dotazy

Neuropatická bolesť je spôsobená poranením a dysfunkčnými alebo podráždenými nervami. Medzi najbežnejšie dôvody vzniku tejto bolesti patrí diabetes, zranenie, rakovina, infekcia, alkoholizmus a autoimunitné poruchy. Štúdie preukázali prínos THC a CBD. Podľa nich orálne podávanie CBD (CBD olej) viedlo k zmierneniu neuropatickej bolesti. Dávkovanie konopy a CBD pri bolestiach je veľmi individuálne, zvyšujúcou sa dávkou rastie aj účinnosť až do momentu, kým nedosiahne určitého bodu, následne sa zníži. 

 

Psychické poruchy patria do skupiny ochorení a porúch ovplyvňujúcich myslenie, prežívanie a vzťahy s okolím. Delia sa na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektívne poruchy. Medzi príznakmi duševného ochorenia sa najčastejšie vyskytuje nervozita, nesúvislá reč, strach, úzkosť, napätie a stres. K najtypickejším psychickým poruchám patrí úzkosť a depresia. CBD preukázateľne pomáha pri ich liečbe, kanabinoidy totiž pôsobia ako prírodné antidepresívum. Pri užívaní CBD oleja pacient takmer okamžite pocíti úľavu. Najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť dlhodobým a pravidelným užívaním. 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 09/09/19
(Aktualizováno: 11/12/20)